Boschveld

Aan de noordwestzijde van de Spoorzone is een pareltje gelegen: de wijk Boschveld. Voor veel mensen onbekend maar steeds meer mensen ontdekken deze leuke en gevarieerde woonwijk achter het station. De ontwikkeling van deze wijk startte in de jaren ’30 van de vorige eeuw met de bouw van het Veemarktkwartier en de industrie aan de Parallelweg. Monumentale bebouwing en de twee spoorrails (de stamlijntjes) herinneren aan deze tijd. Na de oorlog werd de rest van Boschveld gebouwd: strakke woonblokken, afwisselend met winkels, scholen, een kerk en de Afvalstoffendienst. 

Ruim 10 jaar geleden waren sommige delen toe aan vernieuwing. Samen met de wijkraad OBB en andere belanghebbenden is het wijkplan Boschveld beweegt! opgesteld en werd gestart met de gefaseerde aanpak van de wijk. Niet alleen fysiek door renovatie, sloop/nieuwbouw en een herinrichting van de openbare ruimte, maar ook sociaal met de komst van de Brede Bossche School, de Copernikkel en bijvoorbeeld de FietsWerkplaats of de Boschveldtuin. 

Plattegrond Boschveld

Een nieuw hart

De laatste jaren is vooral gewerkt aan een nieuw Hart van Boschveld. De Afvalstoffendienst is verplaatst, op het terrein aan de Paardskerkhofweg en de omgeving staan nu prachtige woningen en is een groot deel van het Groene Hart aangelegd, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Het Groene Hart wordt uitgebreid met extra groen, bomen, waterberging en speel- en verblijfsplekken. Dat doen we door een deel van de Marconistraat en de Edisonstraat weg te halen en het autoverkeer om te leiden. Ook komen er goede looproutes en zichtlijnen naar de westkant van Boschveld. Hiervoor worden een aantal bergingen langs de Marconistraat verplaatst.

Wonen op een voormalig schoolterrein

Na de verhuizing van basisschool ’t Boschveld naar de Brede Bossche School Boschveld kwam er in Vlek 3 ruimte vrij voor 44 nieuwe woningen. BrabantWonen en Van Wanrooij Projectontwikkeling gingen in 2020 aan de slag met de bouw. Eind 2021 kregen de laatste bewoners de sleutel van hun woning. Ook de voormalige pastorie wordt verbouwd tot woning.  

3D tekening Vlek 3 Boschveld

Nieuwe woningen in ‘Vlek 21’

Na het Hart van Boschveld wordt een ander gebied aangepakt: ‘Vlek 21’. Aan de groenzone langs de Oude Vlijmenseweg staan 153 appartementen die de komende jaren door BrabantWonen vervangen worden door nieuwbouw. Dat gebeurt in meerdere fases. Ook de openbare ruimte en een bouwblokje met 4 woningen aan de Copernicuslaan worden aangepakt. Uitgangspunt voor het nieuwe plan was het wijkplan Boschveld beweegt! maar ook het programma Spoorzone en het nieuwe beleid ‘Groen en klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch’. Doel? Een groen plan met ruimte voor waterberging en totaal 211 nieuwe sociale woningen. 

3D tekening Vlek 21 Boschveld 3d tekening Vlek 21 Boschveld

We zorgen ervoor dat de openbare ruimte rond de nieuwe appartementen groen en klimaatbestendig wordt. Dit doen we door ruimte te reserveren voor waterberging. Tijdens hevige piekbuien wordt het regenwater hier verzameld en binnen een paar dagen opgenomen in de bodem. Ook is er ruimte voor extra groen, met name op de pleinen ten zuiden van de nieuwbouw. De bestaande bomen en beplanting worden vrijwel allemaal behouden.