Restauratie en herbestemming Kruithuis

Het Kruithuis wordt een Vesting – en Watermuseum. Met de restauratie en herbestemming van het Kruithuis blijft dit rijksmonument bewaard voor de stad. En met de nieuwe invulling draagt het straks voor een belangrijk deel bij aan ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad.

In 2013 is besloten het Kruithuis in gemeentelijk bezit te houden. Er zijn verschillende scenario’s onderzocht, daaruit kwam de herbestemming als vestingmuseum als meest kansrijk naar voren. In 2016 heeft De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch hiervoor een plan aangeboden. Dit plan is nu onderzocht op haalbaarheid. Het resultaat is een voorlopig ontwerp waarbij we ook rekening houden met de verduurzaming van het gebouw. Met de restauratie van het Kruithuis brengen we het energielabel van het rijksmonument van label G naar C.

Vesting- en Watermuseum
Een Vesting- en Watermuseum met verschillende verhalen. Op deze historische locatie in het Zuid-Willemspark is het straks allemaal weer zichtbaar. Het verhaal over de plek, de Tachtigjarige Oorlog en het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. En ook het verhaal hoe wij als Bosschenaren eeuwen lang het water hebben ingezet om ons te verdedigen tegen de vijand.

Online enquête openbare ruimte
Naast de restauratie van het pand gaan we ook alvast nadenken over de openbare ruimte rondom het Kruithuis. Hoe past  deze plek in het Zuid Willemspark en hoe gaan we deze plek in de toekomst gebruiken? Hiervoor maken we een ontwerp. We vinden het belangrijk om uw ideeën hierin mee te nemen. U kunt uw mening geven via een korte digitale vragenlijst. U kunt de vragenlijst invullen van 26 oktober tot en met 8 november. 

Zodra het ontwerp gemaakt is kunt u dit inzien op de pagina: www.denbosch.nl/zuid-willemspark.   

De Erfgoedfabriek
De restauratie en herbestemming van het Kruithuis wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant vanuit het investeringsprogramma de Erfgoedfabriek.