Duurzaamheidsjaarverslagen

Op weg naar een aantrekkelijke, leefbare en duurzame gemeente

In 2019 heeft de gemeenteraad de Visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch vastgesteld. Hierin staan onze ambities om te werken aan een gezonde, groene en klimaatbestendige gemeente in 2045. In dit jaarverslag rapporteren we op hoofdlijnen over wat we in 2021 op het gebied van duurzaamheid hebben gerealiseerd in de gemeente, welke besluiten zijn genomen en waar we trots op zijn. We beschrijven dit aan de hand van de vier ambities die zijn vastgelegd in de Visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch.

Bekijk op deze website de duurzaamheidsmonitor 2021

Lees hier het Duurzaamheidsjaarverslag ’s-Hertogenbosch 2021 (PDF)
Lees hier het Duurzaamheidsjaarverslag ’s-Hertogenbosch 2020 (PDF)
Lees hier het Duurzaamheidsjaarverslag ’s-Hertogenbosch 2019 (PDF)

Lees hier de CO2-rapportages - Gebiedsgerelateerde CO2-voetafdruk 2019 (PDF)
Lees hier de CO2-rapportages - Gebiedsgerelateerde CO2-voetafdruk 2018 (PDF)

Terug naar overzicht