Hackathon Den Bosch Datastad

Vanuit het programma ‘Den Bosch Datastad’ en de programmalijn ‘datavaardige stad’ werken we toe naar een digitaal inclusieve stad. Door het stimuleren van de ontwikkeling van data- en digitale vaardigheden bij de Bossche inwoners, ons onderwijs en het bedrijfsleven. Op vrijdag 12 april geven we hier gehoor aan in de vorm van de hackathon van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voor Bossche studenten.

Bouw je mee aan een slimme stad?  

Een slimme stad gebruikt data op een veilige manier. Heb je goede ideeën over verantwoord datagebruik en -veiligheid? En wil je hier meer over leren? Bij de het IoT-stadslab denk jij tijdens de hackathon op vrijdag 12 april mee over:

  1. Het gebruik van geo-sensoriek
  2. Het veilig genereren en toepassen van data
  3. De noodzaak van ethische kaders 

Het beste idee wint een 3D-printer!

Meedoen?

Meld je aan via het online invulformulier. Let op, schrijf je in vóór 20 maart 2024. De hackathon vindt plaats op 12 april 2024 van 09-00 tot 21:00 uur bij het IoT-stadslab, Parallelweg 30, 's-Hertogenbosch. Eten, drinken en tussendoortjes regelen wij voor je. 

Wie kunnen deelnemen? Studenten met interesse voor sensortechniek, data en digitalisering, ICT en informatica, bouwkunde, sensortechniek en engineering, Business innovation en natuurlijk ook juridische studenten.  

Waarom een hackathon? 

Een hackathon is een bijeenkomst waarin diverse teams samenwerken. Met als doel om ideeën te ontwikkelen en/of praktische oplossingen op vraagstukken te krijgen. Een hackathon levert veel verschillende inzichten op. Maar ook jouw digitale talenten worden benut en ontwikkeld. Digitale vaardigheden zijn namelijk niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Ze worden ook steeds belangrijk. Ze zorgen dat je kunt omgaan met digitale en data gedreven toepassingen. En snapt wat de onderliggende structuren van deze toepassingen betekenen.   

Het idee voor een hackathon is voortgekomen uit een motie van de gemeenteraad. In de motie 'Vreemd: Digitale weerbaarheid en inzet studenten' (pdf) wordt een jaarlijks terugkerende hackathon rondom digitale weerbaarheid voor Bossche studenten genoemd. 

Contact

Heb je vragen over de hackathon? Neem dan contact op.

Contact opnemen