Restauratie, verduurzaming en herbestemming van Kruithuis afgerond

Het monumentale gebouw Kruithuis is de afgelopen tijd gerestaureerd, verduurzaamd en heeft een nieuwe bestemming gekregen: een vesting- en watermuseum. De loopbrug is geplaatst naar het Kruithuis. Ook wordt het historische stadswapen nog op de poort geschilderd door een kunstenares. Dit gebeurt naar verwachting eind mei van dit jaar, als een van de laatste loodjes in het grootse restauratieproject.

Met de restauratie en herbestemming van het Kruithuis blijft dit unieke rijksmonument bewaard voor de stad. Dit is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van provincie Noord-Brabant, mede vanwege het karakter van het complex en omdat het past binnen onze gezamenlijke doelstellingen voor de Zuidwaterlinie.

Herinrichting openbare ruimte

Naast de restauratie en verduurzaming van het Kruithuis wordt ook de openbare ruimte rond het Kruithuis opnieuw ingericht als onderdeel van het Zuid-Willemspark. We hebben nieuwe bestrating aangelegd en de grachten langs het Kruithuis uitgegraven. Op dit moment leggen we de paden in het park aan en worden bomen langs de Aa geplant. Naar verwachting zijn we medio april 2024 klaar met de herinrichting van de openbare ruimte.

Dankzij deze herinrichting gaat het gebied van rafelrand over naar een aantrekkelijke, waardevolle groene ontmoetingsplek in onze binnenstad. Met de nieuwe invulling draagt het voor een belangrijk deel bij aan cultuurstad ’s-Hertogenbosch, en daar zijn we trots op.

Van energielabel E naar A++

De restauratie van het Kruithuis draagt bij aan de klimaatambitie van ’s-Hertogenbosch. We zijn er namelijk in geslaagd om een enorme verduurzamingsslag te maken en het rijksmonument van energielabel E naar A++ te brengen.

Met de diverse duurzame maatregelen dragen we bij aan het beleid van Verduurzaming Monumenten. Zo is de dakconstructie geïsoleerd, is het gebouw volledig gasloos gemaakt en hebben we een warmtepomp geïnstalleerd. Verder hebben we ook materiaal hergebruikt. Het leisteen van het dak is bijvoorbeeld als wandbekleding ingezet op de binnenmuren van het entreegebied.

Foto van het dak van het Kruithuis na de restauratie

Overgedragen naar nieuwe gebruiker

Inmiddels is de restauratie van het Kruithuis achter de rug en is het in december 2023 overgedragen aan de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, de nieuwe gebruiker van het pand. Op dit moment richten zij het vesting- en watermuseum verder in, dat dit voorjaar officieel wordt geopend. Meer informatie over de opening en activiteiten van het museum is te vinden op de website van Stichting Museum Kruithuis.

Een rijksmonument, uniek in zijn soort

Het Kruithuis aan de Citadellaan in ’s-Hertogenbosch is een bijzonder gebouw uit de zeventiende eeuw. Op initiatief van gemeente ’s-Hertogenbosch werd tussen 1618 en 1620  het Bossche stedelijk Kruithuis gebouwd. Dit rijksmonument is het laatste nog bestaande Kruithuis uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) in ons land. Het is, zoals de naam al zegt, oorspronkelijk ontworpen om buskruit veilig te bewaren. Meer informatie is te vinden op de website van Erfgoed ’s-Hertogenbosch.

Onderdeel van Zuid-Willemspark

Het Kruithuis ligt in het Zuid-Willemspark: een park met een groen karakter, dat de binnenstad met het buitengebied verbindt. Eén van de ambities voor het Zuid-Willemspark is het uitgraven van het maaiveld rond het Kruithuis tot een gracht. Dat maaiveld was in de afgelopen eeuwen namelijk opgehoogd en dat kwam niet ten gunste van de verschijningsvorm van het rijksmonument. Inmiddels is het maaiveld verlaagd en daarmee hebben we het gebouw weer in ere hersteld en  het groene karakter van het Zuid-Willemspark langs het water versterkt.

Naast de restauratie van het Kruithuis zijn we bezig met nog diverse andere deelprojecten in het Zuid-Willemspark, waaronder de herinrichting van Sluis 0, de Kanaalboulevard en de Sluiswachterskade. Meer informatie is te vinden op de pagina Zuid-Willemspark.

Bekijk de before & after

Foto van de binnenplaats van het Kruithuis vóór de restauratie Foto van de binnenplaats van het Kruithuis na de restauratie

Foto van het geweersmakershuisje van het Kruithuis vóór de restauratie Foto van het geweersmakershuisje van het Kruithuis na de restauratie