Bloemenkampkwartier

Samen met BrabantWonen gaan we aan de slag in de buurt tussen winkelcentrum Arena en de Zuid-Willemsvaart. Hier werken we aan een nieuw Bloemenkampkwartier: een buurt die aantrekkelijk en eigentijds is, met oog voor de stadshistorie. In dit nieuwe Bloemenkampkwartier kunnen Bosschenaren betaalbaar en fijn wonen en leven. Een mooi stukje ’s-Hertogenbosch te midden van de historische binnenstad, het Gasthuiskwartier, het Zuid-Willemspark en de Bossche Stadsdelta.

Wat gaat er veranderen?

 • Meer betaalbare en duurzame woningen en een deel van het bestaande vastgoed wordt vervangen
 • Het groener en aantrekkelijker maken van de openbare ruimte
 • We kijken naar de bereikbaarheid van dit gebied voor de voetganger, de fietser en de automobilist

Op weg naar een aantrekkelijk Bloemenkampkwartier

Het Bloemenkampkwartier is het gebied aan de rand van de binnenstad, tussen de Zuid-Willemsvaart, de Tolbrugstraat, de Pastoor de Kroonstraat en de Jan Heinstraat.

Nu veel woningbouw in het Gasthuiskwartier wordt opgeleverd en in de drie monumentale gebouwen in het Middengebied gewerkt gaat worden is het oppakken van het Bloemenkampkwartier een grote kans. Door grootschalige stedenbouwkundige aanpassingen in de afgelopen tientallen jaren is het gebied versteend en heeft het qua maat en schaal geen goede aansluiting op de historische binnenstad. In het gebied liggen op dit moment, naast en rondom de eerste fase van het Gasthuiskwartier, diverse transformatie- en herontwikkelingsopgaven.

Een herontwikkeling van het gebied, dat leidt tot een Bloemenkampkwartier dat aantrekkelijk en eigentijds is, met oog voor de stadshistorie. In het nieuwe Bloemenkampkwartier kunnen Bosschenaren betaalbaar en fijn wonen en leven. Met deze herontwikkeling maken we ook een verbinding met de historische binnenstad, het bijna afgeronde Gasthuiskwartier, het Zuid-Willemspark en de Bossche Stadsdelta.

Dit bereiken we door: 

 • Het toevoegen van extra, betaalbare woningen en vervangen van een deel van het bestaande vastgoed
 • Vergroenen van het gebied 
 • Het verwezenlijken van onze duurzaamheidsambities
 • Eventuele verbeteringen omtrent bereikbaarheid te onderzoeken
 • Huidig flatgebouw in de straat Bloemenkamp
 • Foto van de Arena
 • De straat Zuid-Willemsvaart
 • Foto van Zuid-Willemspark

De plannen

Locatie Zusterflat

BrabantWonen is sinds 2020 eigenaar van de Zusterflat en is sinds die tijd al van plan de flat te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dit flatgebouw is zwaar verouderd en staat voor een deel leeg. In het onderste deel en in de laagbouw verblijven nu nog huurders op basis van bruikleenovereenkomsten. De sloop van deze flat vindt vermoedelijk plaats in 2024.

We streven ernaar om op deze locatie ongeveer 150 huurwoningen te bouwen. Dit worden voor het overgrote deel sociale huurwoningen. Ook zal een deel bestaan uit huurwoningen met middeldure huur en een deel uit huurwoningen voor jongeren/studenten. Bij het verder uitwerken van het bouwplan zal verder duidelijk worden hoeveel woningen er precies komen.

Locatie Carolushof

Kortgeleden heeft BrabantWonen besloten ook woongebouw Carolushof over een paar jaar te slopen en te vervangen door nieuwe, eigentijdse woningen. De sloop van het gebouw vindt op zijn vroegst in 2027 plaats. Er is gekozen voor vervangende nieuwbouw, omdat het huidige gebouw niet kan worden aangepast of verduurzaamd zodanig dat het nog tientallen jaren mee kan. 

Parkeren en verkeer

De gemeente onderzoekt of een andere inrichting van parkeerruimte mogelijk is, bijvoorbeeld door de ingang van parkeergarage Arena te verplaatsen. De parkeerplaatsen bij Carolushof worden tevens onder de loep genomen. Ook onderzoeken we of het Bloemenkampkwartier een buurt kan worden waar minder auto’s rijden.

Planning

Het is nu nog lastig een exacte planning te geven. We starten met het verzamelen van ideeën en het (laten) uitwerken van ontwerpen. We hopen tegen het einde van 2023 een groot deel van de plannen voor het Bloemenkampkwartier en een (voorlopig) bouwplan voor de Zusterflat gereed te hebben. 

Inloopbijeenkomst 

Op 20 maart heeft de inloopbijeenkomst plaatsgevonden. De opkomst was groot en we hebben waardevolle informatie opgehaald, bedankt voor je komst! Bewoners, omwonenden en geïnteresseerden hebben vragen kunnen stellen en hebben hun mening en ideeën met ons gedeeld. Ook vroegen we om online mee te denken. De resultaten zijn te vinden op de pagina Resultaten participatieronde Bloemenkampkwartier.

Terugkoppeling werksessies en uitvoering parkeertellingen 

Lees de laatste nieuwsbrief voor de terugkoppeling van de werksessies. Ook vertellen we in de nieuwsbrief dat er parkeetellingen uitgevoerd worden.