Bloemenkampkwartier

De woonbuurt Bloemenkampkwartier is gelegen in de Bossche Binnenstad. Het grenst aan het winkelcentrum Arena, de toekomstige Kanaalboulevard langs de Zuid Willemsvaart en de Tolbrugstraat. Hier liggen kansen om het woon- en leefklimaat van het gebied sterk te verbeteren, om veel betaalbare woningen toe te voegen en om het gebied beter te verbinden met de omgeving. De kwaliteit van het gebied willen we aansluiten op het naastgelegen Gasthuiskwartier en de rest van de binnenstad. Deze ambities willen we waarmaken door een samenwerking tussen de gemeente en woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland. Ook willen we het plangebied vergroten naar het gebied tussen de Zuid Willemsvaart, Tolbrugstraat, Arena, Pastoor de Kroonstraat en Jan Heinsstraat waardoor we veel extra betaalbare woningen kunnen toevoegen. Dit doen we met oog voor de bestaande bewoners, toekomstige bewoners én de stad.

Bekijk de video voor een indruk van het huidige Bloemenkampkwartier. 

Een veilige en prettige omgeving

Voor de zomer 2023 zijn we in gesprek gegaan met de bewoners en de omgeving van het Bloemenkampkwartier en hebben we veel goede ideeën, reacties en verbeterpunten gekregen. Zo bleek dat de bewoners de sociale veiligheid ervaren als knelpunt. Er is weinig zicht vanuit de woningen op de openbare ruimte. Ook de openbare ruimte verdient aandacht door de vele auto’s op maaiveld en de steenachtige inrichting. Het voelt niet prettig om als bewoner of bezoeker in het gebied te lopen en te verblijven. 

De woon- en leefomgeving kan sterk worden verbeterd door het maken van een dak boven de parkeervoorzieningen, een verhoogd maaiveld dat wordt ingericht met veel groen en verblijfsplekken. Ook willen we graag veel woningen met een voordeur en voortuin aan de openbare ruimte.

Hieronder een impressie van de mogelijke nieuwe situatie.

  • Foto van een parkeerplaats bij het Bloemenkampkwartier
  • Schetstekening van het Bloemenkampkwartier

Het Bloemenkampkwartier wordt op een zorgvuldige manier ingepast in het stedelijk weefsel van de Bossche Binnenstad, met fijnmazige en prettige looproutes, pleinen en groenvoorzieningen. Er zijn kansen om de Tolbrugstraat, de stadsentree naast het Bloemenkampkwartier, een metamorfose te geven door een smaller profiel en groene inrichting. Dit is mogelijk als de bestaande in- en uitrit van Arena-garage wordt verplaatst.

Betaalbaar wonen in de binnenstad

De ligging in de binnenstad biedt kansen voor een verdichting van het woonprogramma. In de stad is een grote behoefte aan betaalbare woningen, met name op binnenstedelijke locaties. Uitgangspunt voor de locatie Zusterflat is circa 150 betaalbare woningen: circa 80% sociale huur en 20% middenhuur. In het binnengebied van het Bloemenkampkwartier kunnen naar verwachting zo’n 325 nieuwe woningen worden gerealiseerd. Daarbij denken we aan een programma met circa 60% sociale huur, 25% middenhuur en 15% koopwoningen. Hiermee maken we mogelijk dat huidige bewoners kunnen doorverhuizen en geven we ook nieuwe bewoners kans op een betaalbare woning in de Bossche binnenstad.

Schetstekening mogelijk nieuwe situatie

Luchtfoto te slopen bebouwing (rood gemarkeerd) en te renoveren (geel gemarkeerd)

Sloop: rode vlakken | Renovatie: gele vlakken

Zorg voor bestaande bewoners

Om dit mogelijk te maken moet de Zusterflat en totaal 159 woningen in het binnengebied worden gesloopt. Ook het stadsarchief is onderdeel van het plangebied. De meeste functies van het stadsarchief zijn inmiddels verplaatst naar het Groot Tuighuis, voor de opslag van de archiefstukken wordt een alternatieve locatie gezocht. De buitenranden langs de Pastoor de Kroonstraat, Jan Heinstraat en de Zuid Willemsvaart worden behouden. Een groot deel van deze woningen (het eigendom van Mooiland) wordt gerenoveerd.

De corporaties hebben de bewoners in bewonersbijeenkomsten geïnformeerd over de te slopen woningen. Zij blijven dat komende tijd zeer zorgvuldig doen. Ook is er voor hen een verhuisregeling. Bewoners van de te slopen woningen kunnen, als zij dat willen, met voorrang doorverhuizen binnen het Bloemenkampkwartier. Dit is mogelijk door het terugbouwen van een fors aantal sociale huurwoningen en een ontwikkeling in verschillende fases. Er wordt eerst gebouwd op de locatie Zusterflat voordat de eerste woningen worden gesloopt.

Vervolg omgevingsdialoog

Voor de zomer 2023 zijn we in gesprek gegaan met de bewoners en de omgeving van het Bloemenkampkwartier. Ook vroegen we om online mee te denken. We hebben waardevolle informatie opgehaald. Lees de resultaten (pdf).

Lees de uitgangspunten (pdf) voor het nieuwe Bloemenkampkwartier.

Stedenbouwkundig bureau West 8 heeft schetsen gemaakt voor het nieuwe Bloemenkampkwartier. Dit geeft een beeld hoe het gebied er in de toekomst er mogelijk uit ziet. Bekijk de schetsen (pdf).

Bureau Hilberink Bosch Architecten heeft een schetsplan gemaakt voor de locatie Zusterflat. Dit geeft een beeld hoe de nieuwbouw op deze locatie er mogelijk uitziet. Bekijk de schetsen (pdf).