Bestemming binnenstad

Voor een bereikbare en prettige woon-, leef- en werkomgeving met schoon en slim vervoer voor iedereen

Meer groen, minder auto's

De komende jaren richten we de weg rondom de binnenstad opnieuw in. De weg moet weer onderdeel worden van de binnenstad. Met meer groen en minder auto’s. Met aandacht voor leefbaarheid én veiligheid. Dat betekent ruimte voor bestemmingsverkeer, voor groen en bomen, en voor fietsers en voetgangers. Op de Binnenstadsring rijdt het verkeer straks maximaal 30 km/u. De weg rondom de binnenstad wordt omgevormd van een autoweg naar een Boulevard en bestaat uit de Kanaalboulevard, de Oranjeboulevard en de Vestingboulevard. De werkzaamheden voeren we in delen uit. Wil je weten hoe we ervoor staan? Hieronder lees je er meer over.

Het ‘Handboek Binnenstadsring’ (pdf) is leidraad voor de inrichting van deze wegen en is in 2013 vastgesteld.

Wanneer vindt wat plaats?