De Binnenstadsring

veiliger, met minder verkeer

De binnenstadsring wordt weer onderdeel van de binnenstad: een verblijfsgebied dat minder gericht is op verkeer. We weren er doorgaand autoverkeer, verlagen de maximumsnelheid en verbeteren de bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer. De verschillende delen van de binnenstadsring worden 30 kilometerzone.

Op de binnenstadsring rijdt nu nog veel doorgaand verkeer. Maar de ring was bedoeld voor bestemmingsverkeer. Er wordt ook vaak te hard gereden. Daarom werd de studie ‘Van autoweg naar boulevard’ vastgesteld. Dit leidde op 17 mei 2011 tot het besluit om van de binnenstadsring een 30 kilometerzone te maken. Het Handboek Binnenstadsring met de uitgangspunten voor het ontwerp werd op 10 september 2013 vastgesteld.

Inrichting van de boulevard
De inrichting en het uiterlijk van de openbare ruimte passen we aan op de 30 kilometerzone. Zo komt er meer groen. De fietser krijgt meer ruimte, de weg wordt veiliger en er is straks minder doorgaand verkeer. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om hemelwater beter te benutten. We bekijken of we het in plaats van af te voeren, voor de bodem kunnen gebruiken.

 

De kruising Pettelaarseweg en het Julianaplein zijn in 2018 opgeleverd.
We werken nu aan het ontwerp voor de herinrichting van de volgende twee punten:
• De Kanaalboulevard tussen Sluis 0 en het Kardinaal van Rossumplein (KB1). Realisatie is voorzien in 2020;
• De Oranjeboulevard tussen het Julianaplein en de Koningsweg tot aan de Lekkerbeetjesstraat (OB3).
Realisatie is voorzien in 2020.

Als het eerste deel van de Oranjeboulevard gereed is, voeren we de werkzaamheden uit aan het overige deel
van de Kanaalboulevard (KB3).