Verbouwing Huis73

Huis73, voor bibliotheek en cultuur verleidt mensen om zich te ontwikkelen, te ontdekken en elkaar te ontmoeten. Om dit mogelijk te maken is een toekomstbestendig en toonaangevend gebouw nodig. Een plek voor iedereen, waar alles wat er nu plaatsvindt op natuurlijke wijze in elkaar overvloeit.

In juni 2021 is de raad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. Dit krediet was bedoeld voor het uitwerken van de plannen voor de verbouwing van de panden van Huis73 aan de Hinthamerstraat. Korteknie Stuhlmacher Architecten heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp voor de verbouwing. Het ontwerp is inmiddels klaar en is samen met het bijbehorend Programma van Eisen voorgelegd aan de raad. Op 9 mei 2023 is de gemeenteraad akkoord gegaan met dit voorstel. Bekijk het raadsvoorstel op de website van Raadsinformatie.

Unieke locatie

Hinthamerstraat 72-74 bestaat uit meer dan twee gebouwen. Het is een compleet bouwblok tussen de Hinthamerstraat en de Binnendieze. Het zijn verschillende panden die in de loop van de eeuwen aan elkaar zijn gegroeid. Je leest hier alles over op de website van de website van Erfgoed ’s-Hertogenbosch.

De plek heeft een enorme geschiedenis en is van groot cultuurhistorisch belang voor de stad. Korteknie Stuhlmacher Architecten wil de verschillende panden weer zichtbaar en beleefbaar maken. Meer informatie lees je op de website van Korteknie Stuhlmacher Architecten.

Bouw mee aan

“Bouw mee aan’ is het motto rondom de plannen van herhuisvesting en innovatie van Huis73 aan de Hinthamerstraat. Huis73 informeert en betrekt de stad, waardoor iedereen op de hoogte blijft en kan meedoen. Het nieuwe Huis73 wordt ook jouw plek! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte via de website Bouw mee aan Huis73.

Meer informatie

Meer weten? De veelgestelde vragen en antwoorden vind je op de website van Huis73.

Downloads