Verbouwing Huis73

Huis73, voor bibliotheek en cultuur verleidt mensen om zich te ontwikkelen, te ontdekken en elkaar te ontmoeten. Om dit mogelijk te maken is een toekomstbestendig en toonaangevend gebouw nodig. Een plek voor iedereen, waar alles wat er nu plaatsvindt op natuurlijke wijze in elkaar overvloeit.

In juni 2021 is de raad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. Dit krediet is bedoeld voor het uitwerken van de plannen voor de verbouwing van de panden van Huis73 aan de Hinthamerstraat. Korteknie Stuhlmacher Architecten maakt het voorlopig ontwerp voor de verbouwing van Huis73. Na afronding van het voorlopig ontwerp wordt het aan de raad voorgelegd. Op dat moment wordt ook goedkeuring gevraagd voor het beschikbaar stellen van het aanvullend benodigd krediet voor de uitwerking van het definitieve ontwerp en het uitvoeringskrediet, wat nodig is voor de realisatie van het ontwerp.

Unieke locatie

Hinthamerstraat 72-74  bestaat uit meer dan twee gebouwen. Het is een compleet bouwblok tussen de Hinthamerstraat en de Binnendieze. Het zijn verschillende panden die in de loop van de eeuwen  aan elkaar zijn gegroeid. Je leest hier alles over op de website van Erfgoed ’s-Hertogenbosch.

De plek heeft een enorme geschiedenis en is van groot cultuurhistorisch belang voor de stad. Korteknie Stuhlmacher Architecten wil de verschillende panden weer zichtbaar en beleefbaar maken. Meer informatie lees je op de website van Korteknie Stuhlmacher Architecten.

Korteknie Stuhlmacher Architecten won eerder al prijzen met de restauratie en herbestemming van het Predikherenklooster in Mechelen tot stadsbibliotheek. Het internationale team van architecten heeft een ruime ervaring in diverse projecten. Met de selectie van dit bureau is het ontwerpteam compleet. De komende maanden werkt Korteknie Stuhlmacher Architecten samen met Peutz, Nelissen en Basalt aan het voorlopig ontwerp voor Huis73.