Werkzaamheden trap Binnenhaven

Bij de Bossche Binnenhaven keert de historische trap terug. Hiermee maakt de gemeente ’s-Hertogenbosch van deze plek een fijn verblijfsgebied en verbeteren we de toegang tot de steiger. 

Wat gaan we doen?

 • We gaan een nieuwe, brede trap bouwen op de plek waar vroeger een Vismarkt was. Deze trap zorgt voor een veiligere en betere toegang naar de steiger.  
 • Om de trap te kunnen bouwen, moeten we een nieuwe muur achter de huidige kademuur plaatsen om het hoogteverschil op te vangen.
 • Op de trap installeren we dubbele leuningen, zodat iedereen zich veilig kan vasthouden.
 • We voegen een extra zitelement van natuursteen toe op een historische plek. Hier stond vroeger een grote hijskraan om schepen te lossen. Het ontwerp van dit zitelement verwijst naar de oude hijskraan.
   
 • Schetstekening van de Binnenhaven waarbij op de steiger mensen lopen
 • Schetstekening van de trap bij de Binnenhaven
 • Schetstekening van een zitelement bij de Binnenhaven

Planning

Tot aan de zomervakantie bereiden we samen met de aannemer het werk voor. De werkzaamheden duren naar verwachting van september tot december 2024. Zodra er meer bekend is over de uitvoeringsdata informeren we omwonenden hierover.

Verdere ontwikkelingen in dit gebied

 • Fietsenrekken: we verplaatsen de huidige fietsrekken naar de kop van de Binnenhaven, aan de kant van de Brede Haven.
 • Buslijn: De huidige buslijn blijft in gebruik tot 2026. We onderzoeken op dit moment een  mogelijke verandering in de busroute. We verwachten hierover in 2026 meer te weten. 
 • Smalle Haven: In de zomer van 2024 gaan we de Smalle Haven opnieuw bestraten. Omwonenden krijgen hierover een apart bericht. We gaan de volgende delen aanpakken: het stuk Smalle Haven tussen de Visstraat en De Gruyterpassage, het deel tussen De Gruyterpassage en het Bokhovenstraatje, en het stuk tussen het Bokhovenstraatje en de Jan Heinsstraat.
 • Totale gebied: Wanneer de inrichting van het totale gebied bekend is, zullen we die op deze pagina delen. Dit omvat de Smalle Haven, Brede Haven en de Visstraat. De nieuwe plannen voor de inrichting hangen af van toekomstige beslissingen over busroutes en (auto)verkeer. 

Historische Binnenhaven

In de Binnenhaven was het vanaf de middeleeuwen een komen en gaan van schepen. Op de kades laadden Bossche havenarbeiders continu scheepsruimen in en uit. Ze gebruikten hiervoor een grote stadskraan. Een deel van de schepen zat vol vis. Dit verkochten de Bosschenaren meteen op de vismarkt, die pal naast de haven lag. Na de Tweede Wereldoorlog stopte de handel in de Bossche haven en op de vismarkt.

Meer lezen over de geschiedenis? Lees meer op de website van Erfgoed ’s-Hertogenbosch: