Orthen – d’n Herp

Herontwikkeling Weener XL-locatie tot nieuwe woonbuurt met appartementen

In 2023 is de gemeente gestart met het woningbouwproject Orthen-d’n Herp. Dit project houdt in dat het oude Weener XL terrein aan de Van Herpensweide wordt herontwikkeld tot een nieuwe woonbuurt met verschillende soorten woningen. De nadruk ligt daarbij op betaalbaarheid en leefbaarheid.

Nieuwe bestemming wonen

De ambitie is om in de nieuwe woonbuurt 30% sociale huurwoningen, 30% betaalbare huurwoningen, 20% betaalbare koopwoningen en 20% dure koopwoningen te realiseren. In totaal omvatten de plannen ongeveer 470-480 appartementen. Voor de sociale en betaalbare huurwoningen slaan de gemeente en BrabantWonen de handen ineen. In februari 2024 hebben de gemeente en Brabant Wonen een convenant ondertekend voor deze samenwerking.

Oog voor de omgeving

Er is volop aandacht voor een fijne buurt met veel openbare ruimte voor groen en water. We willen ervoor zorgen dat de geluidsoverlast van het spoor wordt verminderd. Daarvoor onderzoeken we de mogelijkheid van de bouw van een geluidswerende gevel aan het parkeerhuislangs het spoor. Ook pakken we het verkeersknooppunt Zandzuigerstraat/Orthen aan. Vooral de toegang naar deze nieuwe buurt en Orthen-Links en het voorkomen van sluipverkeer zijn daarbij belangrijk. We kiezen er dus voor om niet alleen woningen te bouwen. We kijken ook naar de verbetering van de kwaliteit van hele omgeving en het verkeer.

Versnellingstraject

De ontwikkeling van een nieuwe woonwijk kost normaal gesproken vijf tot zeven jaar. Eind 2023 is deze locatie door het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgekozen voor een pilot programma. Dit houdt in dat verschillende procedures voor de ontwikkeling gelijktijdig doorlopen worden, zodat het bouwen van voornamelijk betaalbare woningen maanden of zelfs jaren sneller kan. Deze aanpak onderstreept het streven van de gemeente om snelle oplossingen te vinden voor de dringende behoefte aan betaalbare woningen.

Sloop kasgebouw

De planning is dat in juni 2024 het kasgebouw op de oude Weener XL locatie wordt gesloopt. De werkzaamheden zullen enkele weken in beslag nemen. Omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd door de aannemer van de sloop.

De sloop van alle Weener XL gebouwen wordt verwacht in 2025/2026.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Terugkoppeling informatiebijeenkomst 28 mei 

Het projectteam is weer een stap verder in het ontwerpproces. Tijdens de inloopbijeenkomst in maart 2024 spraken we met veel omwonenden, woningzoekenden en andere geïnteresseerden over de eerste schetsen van de nieuwbouw Orthen – d’n Herp. Met de opgehaalde reacties zijn we verder aan de slag gegaan met het aanpassen van de schetsen voor het gebied. 

Op dinsdag 28 mei deelden we de nieuwe schets en gaven we uitleg over de verschillende aanpassingen. Zo zijn enkele appartementengebouwenr minder hoog, is er volop ruimte voor groene leefruimte en behoud van historische elementen voor de unieke identiteit van het oude Weener xl complex. Ook is het parkeerhuis verder uitgedacht om het gebied leefbaarder te maken, is er een bezonningsstudie gedaan en wordt er veel ruimte gecreëerd om elkaar te ontmoeten. 

Benieuwd naar aanpassingen die gedaan zijn naar aanleiding van de eerste schets? Bekijk de presentatie van Bureau Hilberink Bosch Architecten (pdf).

Het aangepaste ontwerp is nog steeds een schets, het geeft een indruk van hoe het kan gaan worden. Het is geen eindplaatje maar wel richtinggevend voor het ontwikkelkader dat we nu verder gaan uitwerken en in het najaar voorleggen aan de gemeenteraad.

Planning

Wilt u nog reageren op de nieuwe schetstekening? Dat kan tot en met vrijdag 14 juni door een bericht sturen via het digitaal contactformulier. Deze reacties nemen we zo goed mogelijk mee in de verdere aanpassingen van de stedenbouwkundige schets. Daarna gaat het team aan de slag met het ontwikkelkader welke naar verwachting begin juli ter inzage zal liggen. Vervolgens streven we ernaar om met het ontwikkelkader in het najaar richting de raad te brengen.De schetsen van de varianten voor van het verkeersknooppunt Zandzuigerstraat/Orthen/Orthenseweg worden ook verder uitgewerkt. Het wordt een herinrichting om de nieuwe woonwijk voldoende bereikbaar te maken en het verder autoluw maken van de binnenstad. Momenteel worden er nog verschillende varianten uitgewerkt. 

Contact en op de hoogte blijven

Meer weten over het project? Lees de veelgestelde vragen of neem contact op met de gemeente. Blijf via de nieuwsbrief op de hoogte. 

Veelgestelde vragen Stuur een e-mail Aanmelden nieuwsbrief Lees de laatste editie