Orthen – d’n Herp

Herontwikkeling Weener XL-locatie tot nieuwe woonbuurt met appartementen

In 2023 is de gemeente gestart met het woningbouwproject Orthen-d’n Herp. Dit project houdt in dat het oude Weener XL terrein aan de Van Herpensweide wordt herontwikkeld tot een nieuwe woonbuurt met verschillende soorten woningen. De nadruk ligt daarbij op betaalbaarheid en leefbaarheid.

Naamswijziging

Omdat de locatie een nieuwe fase tegemoet gaat, hoort daar ook een nieuwe naam bij. Het project zal daarom verder gaan onder de naam Orthen-d’n Herp. Deze naam zullen we dan ook gebruiken in de verdere communicatie.

Luchtfoto locatie Orthen - d'n Herp

Nieuwe bestemming wonen

De gemeente is gestart met de planvorming om hier woningen te realiseren. De ambitie is om hier 30% sociale huurwoningen, 30% betaalbare huurwoningen, 20% betaalbare koopwoningen en 20% dure koopwoningen te realiseren. In totaal omvatten de plannen ongeveer 470-480 woningen. Voor de sociale en betaalbare huurwoningen slaan de gemeente en BrabantWonen de handen ineen. Een nieuw convenant onderstreept deze samenwerking.

Oog voor de omgeving

Er is volop aandacht voor een fijne buurt met ruimte voor groen en water. We willen ervoor zorgen dat we de geluidsoverlast van het spoor verminderen. Daarvoor onderzoeken we de bouw van een geluidswerende parkeergarage, die langs het spoor zou moeten komen. Ook pakken we het verkeersknooppunt Zandzuigerstraat/Orthen aan. Vooral de toegankelijkheid van deze nieuwe buurt en Orthen-Links en het voorkomen van sluipverkeer zijn daarbij belangrijk. We kiezen er dus voor om niet alleen woningen te bouwen. We kijken ook naar de hele omgeving en het verkeer.

Versnellingstraject

De bouw van nieuwe woningen kost normaal gesproken vijf tot zeven jaar. Eind 2023 is deze locatie door het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgekozen voor een pilot programma. Dit houdt in dat verschillende procedures gelijktijdig doorlopen kunnen worden, zodat het bouwen van voornamelijk betaalbare woningen maanden of zelfs jaren sneller kan gebeuren. Deze aanpak onderstreept het streven van de gemeente om effectieve oplossingen te vinden voor de dringende behoefte aan betaalbare woningen.

Inloopbijeenkomst 7 maart

We hebben een eerste schets van het gebied gemaakt. In de impressie is te zien hoe we denken dat we de woningen in het gebied kunnen bouwen. Ook is te zien waar de ruimte voor groen en water is. En hoe we het gebied willen ontsluiten. 

Schetstekening Orthen - d'n Herp

Klik op de afbeelding om te vergroten.

We organiseren we op donderdag 7 maart een inloopbijeenkomst voor iedereen de geïnteresseerd is. We lichten deze schets, onze uitgangspunten en ideeën voor het gebied toe. Bezoekers kunnen vragen stellen en hun mening geven over verschillende thema’s. Denk aan bereikbaarheid, parkeren, inrichting van het groen  en indeling van het gebied. 

Daarna gaan we samen met BrabantWonen en ontwikkelaars de plannen verder uitwerken. Dan worden er meer details duidelijk. Dan komen we er weer op terug.

U bent van harte welkom op:

  • Datum: donderdag 7 maart 2024
  • Tijd: 16:30 – 19:30 uur
  • Locatie: Oude Weener XL complex aan de Van Herpensweide

Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnen lopen.

Contact en op de hoogte blijven

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente. Blijf via de nieuwsbrief op de hoogte. 

Stuur een e-mail Aanmelden nieuwsbrief Lees de laatste editie