Orthen – d’n Herp

Herontwikkeling oude Weener XL-locatie

Zoals u misschien al weet, gaat Weener XL vanaf medio juni 2023 in fases verhuizen. De verhuizing van alle bedrijfsonderdelen duurt enkele weken. Daarmee komt het terrein vrij voor herontwikkeling.

De gemeente heeft de ambitie om de oude Weener XL-locatie te herontwikkelen naar een woningbouwlocatie.  De ambitie voor de herontwikkeling van deze locatie naar een woonlocatie komt uit het bestuursakkoord.

Nieuwe bestemming wonen & onderzoek naar tijdelijk gebruik

Wij kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar wat er met het terrein en de gebouwen gaat gebeuren. De gemeente is gestart met de planvorming om hier woningen te realiseren. Het kan nog enige jaren duren voordat de bouw van woningen kan starten. Daarom onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor tijdelijk gebruik van de locatie. Hierbij kunt u denken aan ruimte voor een creatieve ontmoetingsplek met verschillende functies, kleinschalige bedrijvigheid en maatschappelijke initiatieven onder andere uit de wijk zelf.

Luchtfoto locatie Orthen - d'n Herp

Naamswijziging

Omdat de locatie een nieuwe fase tegemoet gaat, hoort daar ook een nieuwe naam bij. Het project zal daarom verder gaan onder de naam Orthen-d’n Herp. Deze naam zullen we dan ook gebruiken in de verdere communicatie.

De planning

In 2023 zijn we gestart met de planontwikkeling. In de eerste fase van de planontwikkeling onderzoeken we de haalbaarheid van de ambities van het bestuursakkoord. Daarnaast halen we ideeën & wensen op bij verschillende partijen. Ook bewoners worden hierbij betrokken.

Het is nu nog lastig een exacte planning te geven. We hopen u in najaar van 2023 verder te informeren.

Actuele ontwikkelingen melden wij op deze pagina. Omwonenden worden door ons ook met een brief geïnformeerd.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente.

Stuur een e-mail

Meer informatie over de verhuizing vind u op de website van Weener XL.