Bossche hackathon voor studenten over datagebruik

Wij organiseren op 12 april een hackathon voor studenten uit de gemeente 's-Hertogenbosch. Met als thema ‘digitale weerbaarheid’. Dit in het kader van het programma Den Bosch Datastad en de programmapijler ‘de datavaardige stad’. De bedoeling is om deze hackathon jaarlijks te organiseren.

Wat gaan we doen?

Tijdens de hackathon werken de studenten in teams samen om de veiligheid van gemeentelijke data en ICT-toepassingen te testen. Ook bedenken ze ideeën voor verbetering ervan. Dit is van groot belang gezien de groeiende dreiging van cyberaanvallen.

Meer weten of meedoen met de hackathon?

Een slimme stad gebruikt data op een veilige manier. Als student heb je de kans om op vrijdag 12 april bij het IoT-stadslab in ’s-Hertogenbosch aan de slag te gaan met verantwoord datagebruik en -veiligheid. Wil je meer informatie of deelnemen? Bekijk het online invulformulier.

De slimme buitenruimte

De studenten zullen zich verdiepen in de wereld van het ‘Internet of Things’ (IoT). Dit is het netwerk van ‘slimme’ apparaten, sensoren en andere objecten die gegevens verzamelen over hun omgeving en actie kunnen ondernemen op basis hiervan. Dit zal plaatsvinden in het IoT Stadslab. Hier werken de gemeente ’s-Hertogenbosch, het bedrijfsleven en het onderwijs samen. Gefocust op technologische innovaties voor een slimme ontworpen en beheerde ’buitenruimte'. 

Waarom een hackathon organiseren?

Het organiseren van deze hackathon draagt bij aan ons streven om kennis over en bewustzijn van mogelijke kwetsbaarheden te vergroten die gepaard gaan met het toenemende gebruik van slimme apparaten binnen en buiten onze gemeente. Ook willen we slimme ideeën verzamelen om kansen te benutten. Maar ook om risico's te verminderen die gepaard gaan met het gebruik van deze technologie. De inzichten opgedaan uit deze hackathon nemen we mee voor het verbeteren van de projecten, experimenten en initiatieven die we als gemeente en binnen het IoT Stadslab uitvoeren. Zodat we samen komen tot een slimme èn veilige stad.