Tussentijdse verhoging subsidieplafonds snelle aanvragen cultuurfondsen

Het college van B&W heeft ingestemd met het tussentijds aanpassen van de subsidieplafonds van de cultuurfondsen. Bij Lokaal Effectief en Pop-up kunnen zogenaamde ‘snelle aanvragen’ gedaan worden voor subsidiebedragen tot €3.000,-. Deze snelle aanvragen zorgen voor een dynamisch cultureel veld waarin Bossche makers en organisaties snel (relatief kleine) projecten kunnen uitvoeren. Vanwege het grote aantal aanvragen tijdens de eerste maanden van dit jaar, waren de deelplafonds in beide regelingen al in maart bereikt.

Sterk stijgende vraag

De vraag naar ‘snelle aanvragen’ neemt toe. In 2023 waren er ±250 aanvragen binnengekomen bij de cultuurfondsen t.o.v. ±100 in 2019. Dat deze trend nu sterk doorzet, blijkt ook uit de snelheid waarmee deze aanvragen dit jaar binnen blijven komen. Dat is zelfs hoger dan in 2023.

Door de hoge vraag in 2023 kon er nauwelijks restbudget overgeheveld worden naar het budget van 2024. Daarbovenop is de provincie in 2024 is gestopt met het geven van extra budget (à € 50.000) voor makers. Deze samenkomst van omstandigheden treft met name lokale initiatieven op het gebied van cultuurparticipatie en individuele makers.

Daarom hebben we besloten deze deelplafonds voor de snelle aanvragen tussentijds te verhogen zodat het weer mogelijk wordt om aanvragen in te dienen hiervoor. Een deel van het budget van fonds Landelijk Onderscheidend wordt ingezet om de deelplafonds voor snelle aanvragen van Lokaal Effectief met € 21.460 en bij Pop-up met € 65.000 te verhogen. Tegelijkertijd houden we met € 150.000,- voldoende budget beschikbaar voor aanvragen bij fonds Landelijk Onderscheidend voor de najaarsronde.

Versterking Bossche makers klimaat en cultuurparticipatie

Met behulp van deze aanpassingen kunnen we meer projecten van makers en lokale initiatieven mogelijk maken. 'Snelle aanvragen’ bij fonds Pop-up zijn namelijk het belangrijkste loket voor individuele makers voor de ontwikkeling van hun beroepspraktijk en dragen in grote mate bij aan het Bossche makersklimaat. Fonds Lokaal Effectief is een belangrijk gemeentelijk fonds voor lokale initiatieven op het gebied van cultuurparticipatie.

Voor het doen van een snelle aanvraag, kijk op de gemeentelijke website.