Gaasterland

We zien het steeds meer: mensen willen graag meer zeggenschap over de bouw en het ontwerp van de eigen woning. Sommigen willen kleiner wonen, meer gebruik maken van duurzame materialen. Anderen willen graag samen wonen en voorzieningen – zoals bijvoorbeeld zorg - delen. De gemeente komt aan deze wens tegemoet met de verkoop van het voormalige kinderdagverblijf Gaasterland 10, samen met de grond. Deze locatie ligt in de Maaspoort. Met deze verkoop bieden we een groep bewoners ruimte voor de zelfbouw van woningen. Ook wel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Voor starters is dit bijvoorbeeld een mooie kans om een betaalbare woning te bouwen. Of voor ouderen die graag kleiner willen wonen en dichter bij elkaar.

Bekijk hiernaast de video over Gaasterland en krijg zo een goed beeld van de locatie.

We ontwikkelen de locatie dus niet zelf en verkopen het ook niet aan een projectontwikkelaar. We bieden een groep bewoners de kans om zelf hun eigen woning te bouwen. Collectieven dragen namelijk bij aan het samen leven, zorgen voor elkaar, langer thuis wonen, en vaak ook aan de leefbaarheid van de buurt. Er is ruimte voor ongeveer 15 grondgebonden woningen (laagbouw). Omdat we zoeken naar de beste invulling voor deze locatie hebben we bij de verkoop gewerkt met een systeem van inschrijving en selectie.

Buurtvrienden Gaasterland

De inschrijving van CPO-groep Buurtvrienden Gaasterland kwam als beste uit de selectieprocedure. Doordat zij het beste plan hadden mogen zij dit nu verder uitwerken. Het is de bedoeling dat dit resulteert in een ontwerp dat goed past op deze locatie. Dit plan wordt de basis, om uiteindelijk een bouwvergunning aan te vragen.

Om tot een goed ontwerp te komen werkt de CPO-groep Buurtvrienden Gaasterland nauw samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch. De gemeente denkt mee over verschillende aspecten om tot een goed werkend ontwerp te komen voor deze locatie. De gemeente denkt bijvoorbeeld mee of het ontwerp goed past in de omgeving en of er rekening wordt gehouden met een goede parkeeroplossing.

Daarnaast betrekt de CPO-groep buurtbewoners bij de planvorming. Buurtvrienden Gaasterland presenteren hun ontwerp aan de buurt om gedachten en ideeën op te halen. Deze gedachten en ideeën verwerken ze vervolgens in het ontwerp. Ook houdt de CPO-groep de buurtbewoners op de hoogte van de aanpassingen aan het plan. Door de nauwe samenwerking tussen de CPO-groep Buurtvrienden Gaasterland, de gemeente en buurtbewoners zal er mooi plan komen om deze locatie aan de Gaasterland nieuw leven in te blazen.

Informatiebijeenkomst 

CPO-groep Buurtvrienden Gaasterland organiseert op woensdag 13 september 2023 van 16.30 tot 20.00 uur een inloopavond in de Schans. Deze inloopavond gaat over het bouwplan voor 15 duurzame en levensloopbestendige koopappartementen op het terrein van voormalig kinderdagverblijf Gaasterland 10. Er is geen vast programma, maar er staan informatiepanelen over het plan. Aanmelden is niet nodig.

Datum: woensdag 13 september 2023
Tijd: 16.30-20.00 uur, vrije inloop
Locatie: SCC de Schans, Troelstradreef 160, Den Bosch

Planning/tijdslijn

Mei 2022: Selectie CPO-groep

November 2022: Reserveringsovereenkomst

December 2022: Start ontwerptraject

22 juni 2023 Eerste bewonersbijeenkomst

13 september 2023 Tweede bewonersbijeenkomst

2e helft 2023 Aanvraag omgevingsvergunning

2023/2024 Bestemmingsplan wijziging

2024 Start werkzaamheden

*Deze planning kan tussentijds aangepast worden.

Veelgestelde vragen