Gaasterland

We zien het steeds meer: mensen willen graag meer zeggenschap over de bouw en het ontwerp van de eigen woning. Sommigen willen kleiner wonen, meer gebruik maken van duurzame materialen. Anderen willen graag samen wonen en voorzieningen – zoals bijvoorbeeld zorg - delen. De gemeente komt aan deze wens tegemoet met de verkoop van het voormalige kinderdagverblijf Gaasterland 10, samen met de grond. Deze locatie ligt in de Maaspoort. Met deze verkoop bieden we een groep bewoners ruimte voor de zelfbouw van woningen. Ook wel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Voor starters is dit bijvoorbeeld een mooie kans om een betaalbare woning te bouwen. Of voor ouderen die graag kleiner willen wonen en dichter bij elkaar.

Bekijk hiernaast de video over Gaasterland en krijg zo een goed beeld van de locatie.

We ontwikkelen de locatie dus niet zelf en verkopen het ook niet aan een projectontwikkelaar. We bieden een groep bewoners de kans om zelf hun eigen woning te bouwen. Collectieven dragen namelijk bij aan het samen leven, zorgen voor elkaar, langer thuis wonen, en vaak ook aan de leefbaarheid van de buurt. Er is ruimte voor ongeveer 15 grondgebonden woningen (laagbouw). Omdat we zoeken naar de beste invulling voor deze locatie hebben we bij de verkoop gewerkt met een systeem van inschrijving en selectie.

Buurtvrienden Gaasterland

De inschrijving van CPO-groep Buurtvrienden Gaasterland kwam als beste uit de selectieprocedure. Doordat zij het beste plan hadden mogen zij dit verder uitwerken. In de flyer van de Buurtvrienden Gaasterland stellen zij zich voor en geven zij wat meer informatie over het ontwerpproces dat zij doorlopen. Ook is er voor geïnteresseerden de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de CPO-groep Buurtvrienden Gaasterland.

Om tot een goed ontwerp te komen werkt de CPO-groep Buurtvrienden Gaasterland nauw samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch. De gemeente denkt mee over verschillende aspecten om tot een goed werkend ontwerp te komen voor deze locatie. De gemeente denkt bijvoorbeeld mee of het ontwerp goed past in de omgeving en of er rekening wordt gehouden met een goede parkeeroplossing.

Daarnaast betrekt de CPO-groep buurtbewoners bij de planvorming. Buurtvrienden Gaasterland presenteren hun ontwerp aan de buurt om gedachten en ideeën op te halen. Deze gedachten en ideeën verwerken ze vervolgens in het ontwerp. Ook houdt de CPO-groep de buurtbewoners op de hoogte van de aanpassingen aan het plan. De CPO-groep heeft op 22 juni 2023 en op 13 september 2023 een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners en geïnteresseerden georganiseerd. Lees het verslag van 22 juni (pdf) en het verslag van 13 september (pdf).

Mede door de inbreng van buurtbewoners en de gemeente heeft Buurtvrienden Gaasterland een voorlopig ontwerp opgesteld. Dit ontwerp wordt momenteel op details verder uitgewerkt. Het uitgewerkte onderwerp is de basis om de omgevingsvergunning aan te vragen. 

Planning/tijdslijn

 • Week van 13 mei – Sonderingen voor bodemonderzoek 
 • Zomer 2024 – Aanvraag omgevingsvergunning
 • 2e helft 2024 – Omgevingsplanwijziging (voorheen bestemmingsplan)
 • Februari 2025 – Start sloopwerkzaamheden
 • Mei 2025 – Start bouwwerkzaamheden

*Deze planning kan tussentijds aangepast worden.

Veelgestelde vragen

 1. Wat is een CPO-project?
  CPO staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit betekent dat een groep particulieren gezamenlijk de opdracht versterkt om een aantal woningen te bouwen. Hier zitten een aantal voordelen aan ten opzichte van het alleen bouwen van een huis. Zo worden bijvoorbeeld de kosten voor de architect en aannemer door de leden van de CPO-groep gedeeld. Wel moeten de CPO-leden goed met elkaar afstemmen hoe we woningen eruit komen te zien.
   
 2. Wat is de rol van de gemeente in dit proces?
  De gemeente is de eigenaar van de grond en heeft besloten om de grond uit te geven aan een CPO-groep met het beste plan voor deze grond. De gemeente heeft uiteindelijk de CPO-groep Buurtvrienden Gaasterland geselecteerd om op de grond aan de Gaasterland hun plan verder uit te werken. Daarin denkt de gemeente mee over het ontwerp en begeleidt de gemeente het traject om het bestemmingsplan aan te passen. De CPO-groep Buurtvrienden stelt samen met de architect het ontwerp op en betrekt hierin ook de buurtbewoners.
   
 3. Waar kan ik met mijn vragen terecht over dit project?
  Als u vragen heeft aan de CPO-groep Buurtvrienden kunt u deze het beste via de email aan ze stellen: buurtvriendendb@gmail.com. Als u vragen heeft aan de gemeente ’s-Hertogenbosch dan kunt u contact opnemen met de projectleider Joey Verbeek. U kunt uw vragen sturen via het digitaal contactformulier.