Hou het riool zuiver

De meeste mensen weten wel dat het riool geen dumpplek voor afval is. Maar toch wordt er regelmatig iets door het toilet of de gootsteen gespoeld wat daar niet thuishoort. Met alle vervelende gevolgen van dien. Het veroorzaakt verstoppingen en verstoort het waterzuiveringsproces. Gebruik het toilet en de gootsteen niet als afvalbak. Op deze pagina geven we u informatie waar u uw afval wél mag weggooien.

Niet in het riool

Er wordt veel afval in het riool gegooid. De belangrijkste dingen die we aantreffen en die er niet thuis horen zijn:

  • verf/chemicaliën
  • medicijnen
  • vochtige doekjes
  • (frituur)vet

Dit afval veroorzaakt verstoppingen en verstoort het zuiveringsproces. Verstoppingen kunnen leiden tot wateroverlast, stankoverlast en aantasting van de rioolbuis. Als de rioolbuis wordt aangetast kunnen scheuren in de buis ontstaan en kan het riool verzakken. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Als ze bij de waterzuivering het water niet goed kunnen reinigen heeft dit een negatieve invloed op het milieu en de natuur.

Waar dan wel?

Verf/chemicaliën
Lever verf(resten) en chemicaliën in bij het milieustation. Als ze in het riool terecht komen verstoren ze het waterzuiveringsproces

Medicijnen
Spoel (oude) medicijnen niet door, maar lever ze in bij de apotheek. Medicijnen die in het riool terecht komen verstoren het waterzuiveringsproces.

Vochtige doekjes
Gooi vochtig wc papier, billendoekjes en vezeldoekjes in de afvalbak. Als u ze doorspoelt, veroorzaken ze verstoppingen in het riool.

(Frituur)vet
Giet (frituur)vet en olie terug in de (originele) verpakking of in een lege fles en gooi het in de gele container. Gebruikt frituurvet en olie krijgen na inzameling een tweede leven als biobrandstof. Meer info vind je op www.frituurvetrecyclehet.nl.

Ook de put is geen afvalbak

Terug naar overzicht