Cultuurfondsen 's-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt interessante, culturele plannen en projecten middels (mede)financiering, netwerk en kennis. Er zijn drie verschillende projectfondsen met elk een eigen doelstelling: Fonds Landelijk Onderscheidend, Fonds Lokaal Effectief en Fonds Pop-Up.

Makers, kunstenaars, professionele en amateurgezelschappen, creatief ondernemers en culturele organisaties van allerlei pluimage uit de gemeente ’s-Hertogenbosch maakten al aanspraak op de cultuurfondsen. Met welke drijfveren en ambities zijn ze begonnen? Hoe regelen ze financiering en hoe besteden ze het geld? En welke impact maakt hun project op onze cultuurrijke en sociale stad? Lees er meer over op deze pagina.

We verspreiden regelmatig een nieuwsbrief. Meld je ook aan voor de nieuwsbrief of lees de laatste versie

Doe een aanvraag   Toekenningen   Bossche Culturele Basis   Contact   FAQ   Andere fondsen   Aanmelden nieuwsbrief   

CULTUURNOTA EN BCB 2021-2024

In oktober 2020 heeft wethouder Mike van der Geld de cultuurnota (pdf) aan het culturele veld gepresenteerd. Als Cultuurstad willen we een aantrekkelijk en vernieuwend cultureel klimaat. Dit betekent dat we moeten blijven vernieuwen en verrassen. Dit is uitgewerkt in de nieuwe cultuurnota. Na een inspraakperiode heeft de gemeenteraad in december de nota met grote instemming aangenomen.

Ook in de komende periode is er structurele én flexibele financiering voor cultuur. De fondsen worden voortgezet en daarnaast is de nieuwe Bossche Culturele Basis (BCB) voor 2021-2024 vastgesteld. Daarin zitten organisaties die beschouwd worden als het fundament van de culturele infrastructuur. In november 2020 heeft de gemeenteraad de BCB 2021-2024 vastgesteld en de subsidietoekenningen aan de organisaties die daarvan deel uitmaken.

De Bossche Culturele Basis bestaat uit organisaties die we beschouwen als het culturele fundament in onze gemeente. Deze organisaties ontvangen meerjarige subsidie voor de periode 2021-2024. In de loop van 2023/2024 wordt er meer duidelijk over de samenstelling van de BCB in 2025 en daarna.  

Quickscan en inloopspreekuur

Wil je snel zien of de cultuurfondsen iets kunnen betekenen voor jouw culturele project? Download dan onze Quickscan cultuurfondsen 2023 (pdf). Wil je kort een van de fondssecretarissen spreken over een project of voor een andere vraag? Meld je aan voor het digitale inloopspreekuur op de website van gemeente 's-Hertogenbosch.

contact

Vragen? Neem contact op met de afdeling cultuur van de gemeente via 073 - 615 90 25 of stuur een e-mail via het digitaal contactformulier.
De regelingen per fonds en actuele deadlines vind je op de website van de gemeente 's-Hertogenbosch.