Cultuur in 's-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt interessante, culturele plannen en projecten middels (mede)financiering, netwerk en kennis. Er zijn drie verschillende projectfondsen met elk een eigen doelstelling: Fonds Landelijk Onderscheidend, Fonds Lokaal Effectief en Fonds Pop-Up.

Makers, kunstenaars, professionele en amateurgezelschappen, creatief ondernemers en culturele organisaties van allerlei pluimage uit de gemeente 's-Hertogenbosch maakten al aanspraak op de cultuurfondsen. Met welke drijfveren en ambities zijn ze begonnen? Hoe regelen ze financiering en hoe besteden ze het geld? En welke impact maakt hun project op onze cultuurrijke en sociale stad? Op deze pagina lichten we de initiatiefnemers en hun cultuurprojecten uit.

Doe een aanvraag   Toekenningen   Bossche Culturele Basis   Contact   FAQ   Andere fondsen   Aanmelden nieuwsbrief   

WIJ ZORGEN VOOR EEN HUMUSLAAG EN GEVEN RUIMTE AAN RAUWE, ONAFFE DINGEN. DE REIS NAAR SUCCES ZIEN MENSEN VAAK NIET. ALLE MOEITE EN ENERGIE DIE IEMAND INVESTEERT OM IETS MOOIS TE MAKEN. BIJ ONS WORDT DAT INZICHTELIJK.

Max Joey van den Hout en Jordy Sanchez over Lamarziendan

NIEUWE CULTUURNOTA EN AANMELDEN VOOR DE BCB

Afgelopen oktober heeft wethouder Mike van der Geld de nieuwe cultuurnota (klik hier voor printversie) aan het culturele veld gepresenteerd. Als Cultuurstad willen we een aantrekkelijk en vernieuwend cultureel klimaat. Dit betekent dat we moeten blijven vernieuwen en verrassen. Dit is uitgewerkt in de nieuwe cultuurnota. Na een inspraakperiode heeft de gemeenteraad in december de nota met grote instemming aangenomen.

Ook in de komende periode is er structurele én flexibele financiering voor cultuur. De fondsen worden voortgezet en daarnaast wordt de nieuwe Bossche Culturele Basis (BCB) voor 2021-2024 vastgesteld. Daarin zitten organisaties die beschouwd worden als het fundament van de culturele infrastructuur. In november 2020 zal de gemeenteraad de BCB 2021-2024 vaststellen en de subsidietoekenningen aan de organisaties die daarvan deel uitmaken.

Gehonoreerde initiatieven uit de cultuurfondsen mét een meerjarig perspectief komen in aanmerking voor het indienen van een subsidieaanvraag voor de BCB 2021-2024. De aanvraagperiode is open tot 1 maart 2020. Aanvragen dienen onderbouwd te worden met een meerjarenplan en een meerjarenbegroting. Als je meerjarige subsidie wilt aanvragen, kun je je aanmelden via cultuurfondsen@s-hertogenbosch.nl. Vermeld in de onderwerpregel: aanmelding aanvraag subsidie BCB 2021-2024. Je ontvangt dan de benodigde informatie.

 

contact

Vragen? Neem contact op met de afdeling cultuur van de gemeente via 073-615 90 25 of cultuurfondsen [at] s-hertogenbosch [dot] nl.
De regelingen per fonds en actuele deadlines vind je op de website van de gemeente 's-Hertogenbosch.

 


Foto: Super Formosa Photography