Design Museum

Herhuisvesting Design Museum Den Bosch

Design Museum Den Bosch gaat verhuizen en krijgt een nieuwe plek in de Bossche Stadsdelta. Het museum krijgt hierdoor de kans om, op deze plek, in de Bossche Stadsdelta uit te groeien naar een icoon van nationaal belang. Deze ontwikkeling draagt hierdoor bij aan het versterken van het cultuurprofiel als Cultuurstad van het Zuiden.

Het college van B&W wil dat het nieuwe museum een plek krijgt in het gebied tussen de Citadellaan en Orthenseweg, ten oosten van de nieuwe Diezebrug. Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. Op deze pagina lees je de laatste ontwikkelingen.  

Planning

De gemeenteraad heeft op 31 januari 2023 een positief besluit genomen om de verhuizing van Design Museum Den Bosch te gaan voorbereiden. Nu starten de voorbereidingen om tot een stedenbouwkundig plan te komen en wordt ook duidelijk waar het nieuwe museum precies komt. Een ontwerp volgt daarna. Zoals je leest vergt de voorbereiding nog de nodige tijd. De realisatie start op zijn vroegst in 2025. We informeren en betrekken je in het vervolgproces.

Het is onze ambitie om het nieuwe Design Museum voor 2030 te openen. Tot aan de verhuizing blijft het Design Museum gevestigd aan De Mortel 4.

Ontwikkeling Bossche Stadsdelta

De nieuwbouw van het museum in het gebied Citadelpoort is een grote kans voor de gebiedsontwikkeling van de Bossche Stadsdelta en de stad als geheel. We realiseren unieke meerwaarde voor de stad door het nieuwe museum een prominente plek te bieden in de Bossche Stadsdelta, aan de overkant van de Dieze, met een onderscheidende eigen signatuur en een moderne uitstraling, functionaliteit en belevingswaarde.

In december 2020 stelde de Bossche gemeenteraad het gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta vast. Daarin staan diverse mogelijke ontwikkelingen waar de afgelopen periode haalbaarheidsonderzoeken naar zijn gedaan. De verhuizing van Design Museum Den Bosch is één van deze ontwikkelingen. De haalbaarheidsfase van de gebiedsontwikkeling Bossche Stadsdelta nadert haar afronding in maart/ april volgend jaar. Dan is ook het moment om met elkaar te kijken hoe het hele gebied van de Bossche Stadsdelta een invulling krijgt. 

Vooruitlopend hierop zijn we ook bezig met de voorbereiding van de nieuwe Lage Diezebrug. Hierover is op 12 december een informatiebijeenkomst gehouden.
Lees meer informatie over de Bossche Stadsdelta op de projectpagina de Bossche Stadsdelta.

Citadelpoort

Bericht voor omwonenden

Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden met omwonenden. Uit een peiling blijkt dat er geen verdere behoefte is aan een informatiebijeenkomst. Mocht je toch nog vragen hebben dan kun je een bericht sturen via het digitaal contactformulier.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Design Museum of heb je vragen? Neem contact op.

Contact
 

Nieuwsbrief Spoorzone

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de Spoorzone? Meld je aan voor de nieuwsbrief Spoorzone.

Aanmelden

Design Museum

Meer informatie over het Design Museum en de tentoonstellingen? 

Website van Design Museum Den Bosch