Klimaatadaptatie

‘s-Hertogenbosch is een groene gemeente en daar zijn wij trots op. Groen is nodig, gezond en mooi. We zetten dan ook in om ‘s-Hertogenbosch klimaatbestendiger, groener en biodivers te maken. Samen met inwoners en partners bereiden we de gemeente voor op de klimaatveranderingen die nu al gaande is.

Klimaatbestendig

Het weer wordt steeds extremer en die trend zet zich door. Klimaatadaptatie is de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Daarbij willen we de schadelijke gevolgen ervan beperken. De biodiversiteit is wereldwijd fors afgenomen en er is steeds meer schade door extreme buien, hitte en droogte. We zetten ons als gemeente in om de stad klimaatbestendig te maken.

Bomen, water en groen: hoe beheren we die?

De gemeente werkt aan een Groene en Klimaatbestendige gemeente. Om dat kracht bij te zetten zijn er regels opgesteld. Ze zijn bedoeld om schadelijke gevolgen van klimaatverandering voor ’s-Hertogenbosch te beperken. Dit zijn onder andere regels voor het kappen, vellen of snoeien van bomen, het verwerken van regen- en grondwater en het aanleggen en beheren van groen. Met deze verordening kunnen de gevolgen van klimaatverandering concreet aangepakt worden. Daarmee krijgen we een meer ‘groene en blauwe’ inrichting in Den Bosch.

Nieuwbouw: verplicht meer groen

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en projecten verplichten we de aanleg van groen en natuurinclusief bouwen. Om dit mogelijk te maken, leggen we groennorm vast in de verordening Bomen, Water en Groen. We gaan minder verharding aanleggen in de wijken en meer groen en bomen planten. Dat is nodig om wateroverlast en hitte op te vangen. Hiermee willen we garanderen dat alle nieuwbouwontwikkelingen groen en klimaatbestendig zijn.

Bomen en zonnepanelen

Gaat u zonnepanelen plaatsen? Kijk dan goed welke bomen er rondom uw pand staan. Houd rekening met het groeien van deze bomen, voor de komende jaren. Kijk op de pagina Zonnepanelen.