Station Oost en omgeving

Stedelijk wonen in het groen dicht bij de binnenstad? Natuurlijk kan dat in ’s-Hertogenbosch! We werken aan de ontwikkeling van het gebied rondom Station Oost, bij veel inwoners bekend van het stadion van FC Den Bosch en het Sportiom. Hier willen we voorzieningen en woningen bouwen, waarvan 70% van de woningen in het betaalbare segment.

Ontwikkeling nieuw groen stadsgebied weer stap dichterbij

In een eerder stadium hebben we samen met de buurtbewoners en organisaties in het gebied wensen en mogelijkheden in kaart gebracht. Deze zijn vastgelegd in het Ambitiedocument (pdf) dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Op basis van deze ambities en verdere onderzoeken gaat de gemeente nu een concept ontwikkelkader opstellen. Dit is een voorstel voor de globale invulling van de eerste fase van Station Oost en omgeving. Hiertoe behoren het gebied rondom het station en het gebied rond het huidige transferium De Vliert.

Ideeën ophalen

Binnenkort kunnen geïnteresseerden meepraten over de voorstellen voor deze nieuwe Bossche stadswijk. Voor de zomer organiseren we een aantal bijeenkomsten. De opgehaalde ideeën, wensen en punten van zorg worden meegenomen in het ontwikkelkader dat later dit jaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Sport en recreatie

Door het vele groen in het gebied liggen er veel kansen voor sport en recreatie voor iedereen. De woningen komen deels in het groen te liggen en deels rondom het station. Er worden veel verschillende soorten woningen gebouwd, voor jongeren, ouderen, starters maar ook voor gezinnen. Station Oost en omgeving is uitstekend met de stad verbonden en krijgt een duurzame oplossing voor het parkeren in een gezamenlijk 'parkeerhuis'.

Verbonden buurt

In de nieuwe wijk is veel aandacht voor groen en water. Het wordt een echt levendige wijk met voorzieningen in de plinten of in het groen. Naast bewegen en gezondheid is elkaar kunnen ontmoeten een belangrijk thema. Daardoor ontstaat een verbonden buurt waar iedereen zich thuis kan voelen. Zie ook de video van DTV waarin wethouder Mike van der Geld en projectleider Marjolein Pullens de plannen voor het gebied toelichten.

Heb je een vraag? Neem contact op met ons. Wil je op de hoogte blijven van de laatste informatie over de ontwikkelingen in dit gebied? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Hiermee ontvangen geïnteresseerden ook de uitnodigingen voor de omgevingsdialoog.

Contact opnemen Aanmelden nieuwsbrief