Brabantbad

De gemeente wil iedereen de kans geven om te (blijven) wonen in ‘s-Hertogenbosch. De huidige woningmarkt is krap. Dat vraagt om oplossingen om de vele woningzoekenden te helpen aan een nieuw thuis. Op de oude locatie van het Brabantbad wil de gemeente betaalbare, kwalitatief hoogwaardige woningen bouwen.Met het bestemmingsplan leveren we een goede bijdrage aan de woningbouwdoelstelling. Er komen aan de IJzeren Vrouw maximaal 195 nieuwe woningen, verdeeld over drie torens. Het gaat om minimaal 25 procent sociale huurwoningen en minimaal 26 procent in het middensegment (14 procent middenhuur en 12 procent betaalbare koop).  

Uitgangspunten bestemmingsplan 

De gemeente en projectontwikkelaar hebben afgelopen jaren regelmatig met bewoners en belangenbehartigers gesproken. In het planontwerp is, mede door hun input, gekozen voor: 

  • Vergroten van de parkruimte en het maken van doorzichten naar en beleving van het water door het te bebouwen oppervlak te verkleinen  
  • Behouden van de rondwandeling rond de IJzeren Vrouw 
  • Torens die in hoogte verschillen 
  • Invullen van de onderste twee verdiepingen van de torens met maatschappelijke, dienstverlenende en een horecafunctie. Dit zorgt voor levendigheid en verbinding met het park 
  • Grotere afstand van de torens tot de Van Grobbendoncklaan 
  • Natuurlijke en groene afscheiding tussen de nieuwbouw en het tankstation 

Zienswijzen

Tegen het ontwerpbestemmingsplan Brabantbad zijn in totaal 151 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn er 123 tegen de planontwikkeling. In 28 zienswijzen is steun uitgesproken voor het plan. De zienswijzen tegen het plan gaan vooral over planopzet, woonklimaat omgeving, woonbehoefte en -programma, verkeer en parkeren, inspraak en omgevingsdialoog. Naar aanleiding van de zienswijzen is onderzoek gedaan en zijn er kleine en vooral technische aanpassingen in het bestemmingsplan gedaan.  

Hoe nu verder?

Het college legt het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. Die neemt op 5 maart een besluit over het bestemmingsplan en de beoordeling van de zienswijzen. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de Raad van State. Nadat het bestemmingsplan in werking is getreden, kan een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwplan worden aangevraagd. Als de vergunning is verleend, kan de bouw starten. Op deze pagina en via de nieuwsbrief houden we je hierover op de hoogte.

Meer kansen op de woningmarkt voor iedereen

Wethouder Pieter Paul Slikker (portefeuille zorg, wonen en bestuurlijke vernieuwing): “Het is mooi wonen in ‘s-Hertogenbosch. Maar we zien ook dat het voor veel mensen erg lastig is om een betaalbare en passende woning te vinden. De woningmarkt is in crisis, en dus willen we tempo maken met het bouwen van woningen. Met deze 195 nieuwe woningen dragen we bij aan fijn en betaalbaar wonen in een prachtige omgeving. Inmiddels hebben al zo’n 3000 mensen zich bij de ontwikkelende partij gemeld omdat ze graag willen wonen op deze locatie. Die enorme interesse laat nog maar eens zien hoe groot de vraag is. De drie torens nemen veel minder ruimte in dan het oude zwembad en de sporthal. Het groen en het rondje park blijven in ere. Daarmee hebben we een goede balans gevonden tussen de grote vraag naar woningen en de behoefte om het Prins Hendrikpark groen te houden.”

 

Waarom denken we aan locatie Brabantbad?

Op de locatie Brabantbad kunnen we ook woningen toevoegen, omdat dit een bouwlocatie is in het huidige bestemmingsplan. We willen de locatie slimmer en beter benutten dan nu in het bestemmingsplan is opgenomen. Dit is een (nieuwe) kans voor hoogbouw in het groen op steenworp afstand van het centrum. Het plan op deze locatie kan voorzien in maximaal 195 nieuwe woningen. Project Brabantbad zal bestaan uit een mix van woningen. We streven hier naar betaalbare woonlasten en een voldoende passend aanbod voor doelgroepen die het nu lastig hebben op de woningmarkt. We willen hier een aanbod realiseren voor bijvoorbeeld starters, jongeren en de groep tot middeninkomens. Naast het woonprogramma zijn er in de verschillende plinten van de drie torens commerciële functies voorzien die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale controle in de wijk, de buurt en het prins Hendrikpark. Passende functies waar in een buurt vraag naar is. Onze ambitie is om een fijne buurt en thuisbasis te creëren waar alle Bosschenaren plezierig samenleven, wonen, werken en recreëren. Fijn, passend en betaalbaar wonen voor iedereen in een goed bereikbare buurt. Precies zoals we in onze door de Raad vastgestelde visie verwoorden: leefbare en inclusieve buurten, een toekomstbestendige woningvoorraad en strategisch innovatief woonprogramma.

Lees meer over de Omgevingsdialoog

Historie: van zwemmen naar wonen

Klik op onderstaande tijdlijn om naar de pagina 'Historie: van zwemmen naar wonen' te gaan.

Tijdlijn overzicht ontwikkeling gebied Brabantbad

Meer weten?

Vragen of interesse in een gesprek (telefonisch of via beeldbellen)? Stuur dan een bericht via het digitaal contactformulier.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanmelden nieuwsbrief
Lees de nieuwsbrief van februari

Ontwerp: KCAP_© Playtime