Brabantbad

“Wij hebben als stad een enorme woningbouwopgave. De vraag naar woningen is groter dan het beschikbare aanbod. Binnenstedelijk ontwikkelen draagt bij aan de woningvraag. De locatie Brabantbad is een locatie waar een gemengd woningbouwprogramma van circa 180 appartementen gerealiseerd kan gaan worden. Enkele jaren geleden is de planvorming voor deze locatie weer gestart. Met het project Brabantbad willen wij als stad weer een icoon van een project neerzetten die past in de omgeving van het Prins Hendrikpark. Een project waar de stad en haar inwoners trots op kunnen zijn.”

Roy Geers,
wethouder van o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling

Benieuwd naar de huidige stand van zaken?

Lees de nieuwsbrief (november 2021)

Foto van Roy Geers die bij het water staat.

Waarom denken we aan locatie Brabantbad?

Op de locatie Brabantbad kunnen we ook woningen toevoegen, omdat dit een bouwlocatie is in het huidige bestemmingsplan. We willen de locatie slimmer en beter benutten dan nu in het bestemmingsplan is opgenomen. Dit is een (nieuwe) kans voor hoogbouw in het groen op steenworp afstand van het centrum. Het plan op deze locatie kan voorzien in circa 180 nieuwe woningen. Project Brabantbad zal bestaan uit een mix van woningen. We streven hier naar betaalbare woonlasten en een voldoende passend aanbod voor doelgroepen die het nu lastig hebben op de woningmarkt. We willen hier een aanbod realiseren voor bijvoorbeeld starters, jongeren en de groep tot middeninkomens. Naast het woonprogramma zijn er in de verschillende plinten van de drie torens commerciële functies voorzien die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale controle in de wijk, de buurt en het prins Hendrikpark. Passende functies waar in een buurt vraag naar is. Onze ambitie is om een fijne buurt en thuisbasis te creëren waar alle Bosschenaren plezierig samenleven, wonen, werken en recreëren. Fijn, passend en betaalbaar wonen voor iedereen in een goed bereikbare buurt. Precies zoals we in onze door de Raad vastgestelde visie verwoorden: leefbare en inclusieve buurten, een toekomstbestendige woningvoorraad en strategisch innovatief woonprogramma.

Lees meer over de Woonvisie op de website van de gemeente 's-Hertogenbosch.

 

Veelgestelde vragen

Lees meer over het plan Brabantbad

Lees meer over de omgevingsdialoog

 

Vragen?

Vragen of interesse in een gesprek (telefonisch of via beeldbellen)? Stuur dan een e-mail via het digitale contactformulier.

Historie: van zwemmen naar wonen

Klik op onderstaande tijdlijn om naar de pagina 'Historie: van zwemmen naar wonen' te gaan.

Ontwerp: KCAP_© Playtime