Brabantbad

De gemeente wil iedereen de kans geven om te (blijven) wonen in ‘s-Hertogenbosch. De huidige woningmarkt is krap en dat vraagt om oplossingen om de vele woningzoekenden te helpen aan een nieuw thuis. Zoals bouwlocatie Brabantbad. Om de geplande bouw van ongeveer 177 woningen - waarvan de helft sociaal en middelduur  - en een half onder de grond gelegen parkeergarage mogelijk te maken, is er een nieuw bestemmingsplan nodig.

Het college besloot op 19 juli jl. om het ontwerpbestemmingsplan direct na de zomervakantie op 5 september 2022 - voor zes weken - ter inzage te gaan leggen. Iedereen kan in deze periode een schriftelijke of mondelinge zienswijze (reactie) op dit ontwerp aan de gemeenteraad kenbaar maken. Op www.s-hertogenbosch.nl/plannen/brabantbad vind je vanaf 2 september informatie over de stukken die ter inzage komen te liggen en over hoe je een zienswijze kan indienen. 

De terinzagelegging wordt verder ook bekend gemaakt in het Gemeenteblad van 2 september en we  kondigen de terinzagelegging eind augustus nog een keer aan in onze eerstvolgende digitale nieuwsbrief en via een huis-aan-huisbrief aan direct omwonenden.

Meer kansen op de woningmarkt voor iedereen

Wethouder Pieter Paul Slikker (portefeuille zorg, wonen en bestuurlijke vernieuwing): “Het is mooi wonen in ‘s-Hertogenbosch. Maar we zien ook dat het voor veel mensen erg lastig is om een betaalbare en passende woning te vinden. De woningmarkt is in crisis, en dus willen we tempo maken met het bouwen van woningen. De bouw van deze drie woontorens draagt daaraan bij. Inmiddels hebben al zo’n 2.800 mensen zich bij de ontwikkelende partij gemeld omdat ze graag willen wonen op deze locatie. Dat laat nog eens zien hoe groot de vraag naar huizen is en dat is precies de reden dat we deze periode bestaande plannen zo snel mogelijk willen realiseren.”  

 

Waarom denken we aan locatie Brabantbad?

Op de locatie Brabantbad kunnen we ook woningen toevoegen, omdat dit een bouwlocatie is in het huidige bestemmingsplan. We willen de locatie slimmer en beter benutten dan nu in het bestemmingsplan is opgenomen. Dit is een (nieuwe) kans voor hoogbouw in het groen op steenworp afstand van het centrum. Het plan op deze locatie kan voorzien in ongeveer 177 nieuwe woningen. Project Brabantbad zal bestaan uit een mix van woningen. We streven hier naar betaalbare woonlasten en een voldoende passend aanbod voor doelgroepen die het nu lastig hebben op de woningmarkt. We willen hier een aanbod realiseren voor bijvoorbeeld starters, jongeren en de groep tot middeninkomens. Naast het woonprogramma zijn er in de verschillende plinten van de drie torens commerciële functies voorzien die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale controle in de wijk, de buurt en het prins Hendrikpark. Passende functies waar in een buurt vraag naar is. Onze ambitie is om een fijne buurt en thuisbasis te creëren waar alle Bosschenaren plezierig samenleven, wonen, werken en recreëren. Fijn, passend en betaalbaar wonen voor iedereen in een goed bereikbare buurt. Precies zoals we in onze door de Raad vastgestelde visie verwoorden: leefbare en inclusieve buurten, een toekomstbestendige woningvoorraad en strategisch innovatief woonprogramma.

Lees meer over de Omgevingsdialoog

Historie: van zwemmen naar wonen

Klik op onderstaande tijdlijn om naar de pagina 'Historie: van zwemmen naar wonen' te gaan.

Tijdlijn overzicht ontwikkeling gebied Brabantbad

Meer weten?

Vragen of interesse in een gesprek (telefonisch of via beeldbellen)? Stuur dan een e-mail naar brabantbad@s-hertogenbosch.nl.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanmelden nieuwsbrief
Lees de nieuwsbrief van augustus

Ontwerp: KCAP_© Playtime