Subsidies

Op deze pagina zijn verschillende links opgenomen van diverse subsidieregelingen voor zowel bewoners als ondernemers.

Bewoners

Bouwen, wonen en wijken

Subsidieregeling voor groene daken
De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met subsidie. Huiseigenaren en verenigingen van eigenaars kunnen deze subsidie aanvragen voor een bestaand dak. Particulieren ontvangen maximaal € 3.000 subsidie en verenigingen van eigenaars maximaal €15.000.

Subsidieregeling Wijk - en Dorpsbudget
Het Wijk- Buurt- en Dorpsbudget is een subsidieregeling voor en door bewoners die in hun wijk, buurt of dorp aan de slag willen. Hiermee kunnen bewoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch zelf ideeën uitvoeren. Dat kan gaan om:

  • Fysieke zaken (voorbeeld: een speelplek).
  • Sociale activiteiten (voorbeeld: een festival).
  • De veiligheid in de leefomgeving (voorbeeld: voorlichting).

Crowdfunding VoorNatuur
Provincie Noord-Brabant en Crowdfunding VoorNatuur werken samen aan het begeleiden van groene buurtinitiatieven. Initiatiefnemers met een goed idee voor een natuurinitiatief kunnen zich vanaf nu aanmelden. Maak je kans op een bijdrage tot €5.000 van de provincie Noord-Brabant.

Energie

Korting adviesgesprek aan huis 
Je wilt energie besparen. Welke maatregelen zijn voor jouw woning interessant? Kies voor een adviesgesprek aan huis. Door een financiële bijdrage van gemeente ’s-Hertogenbosch krijg je korting op het adviesgesprek. Hierdoor kost het adviesgesprek slechts € 85,-. Voor de beknopte variant van het advies betaal je slechts € 40,-. De adviseur laat na afloop van het bezoek direct een kort verslag achter met een A4 met maatregelen.

Subsidie energiebesparing eigen huis 
De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. Huiseigenaren en verenigingen van eigenaars die 2 of meer energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren kunnen subsidie aanvragen. De subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal € 10.000-15.000,- per woning.

Energiebespaarlening
De Energiebespaarlening voor particulieren en verenigingen van eigenaars is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan jouw eigen huis of appartementencomplex te kunnen financieren.

BTW op zonnepanelen terugvragen 
Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op de aankoop en installatie (21%) terugvragen van de Belastingdienst. Dat doe je met een btw-aangifte.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) (zonneboilers en warmtepompen) 
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming (tussen de € 500 en € 2.500) bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers. Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. 

Subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie'
Voor projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen. Deze subsidie is bedoeld voor projecten die innovatief, opschaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn. De nieuwe subsidieregeling loopt van 15 oktober 2020 tot en met 1 december 2021. 

Milieu

Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen 
Wil je een project starten dat zorgt voor een blijvende verbetering van water en groen in jouw omgeving? En doe je dat in een dorpskern of stad én samen met anderen, zoals je buren, een gemeente, stichting of vereniging? Dan kun je subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen. De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van €5.000,-.

Mobiliteit

Fiscaal voordeel Nationale Fietsplan
Werkgevers kunnen hun werknemers met het Nationale Fietsplan een ‘fiets van de zaak’ aanbieden met een fiks fiscaal voordeel. De werknemer koopt via de werkgever een fiets met belastingvoordeel en betaalt over een deel van het inkomen geen belasting. Dit scheelt veel geld wanneer je bijvoorbeeld een elektrische fiets wil kopen. 

Voordelen en mogelijkheden elektrisch rijden
Ons verkeer veroorzaakt een vierde van de CO2-uitstoot. Daarom wordt een elektrische auto het vervoer van de toekomst. Het is ook goed voor je portemonnee, omdat elektrisch rijden in onderhoud en gebruik voordeliger is.

Regelingen en subsidies elektrisch rijden
Een elektrische auto stoot geen broeikasgassen en stikstofdioxide uit en daarom stimuleert de overheid elektrisch rijden met bijvoorbeeld vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en lagere fiscale bijtelling. Er is subsidie voor particulieren om een elektrische auto te kopen.

Oplaadpunten in ’s-Hertogenbosch
Onze mobiliteit wordt steeds duurzamer en het aantal elektrische auto’s in ’s-Hertogenbosch neemt verder toe. Dat stimuleren en faciliteren we juist om onze gemeente schoon, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Dan doen we bijvoorbeeld door mee te werken aan voldoende openbare laadpalen in woonwijken, op werklocaties en in parkeergarages en transferia. Lees meer informatie over elektrisch rijden op de website van 's-Hertogenbosch.

Ondernemers

Op deze pagina vindt u informatie over duurzaam ondernemen, subsidies, ondersteuning en inspirerende verhalen.

BNG Duurzaamheidsfonds
Het BNG Duurzaamheidsfonds is een fonds dat gemeenten en bedrijven ondersteunt om hun duurzaamheidsambities te realiseren. Het fonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

Energie

In deze infographic vindt u een overzicht van (toekomstige) wetgeving, kansen voor verduurzaming en mogelijkheden voor financiering en ondersteuning bij het nemen van energiemaatregelen

Subsidie voorbereiding energiemaatregelen
In bedrijfsgebouwen zijn diverse mogelijkheden om energie te besparen of duurzame energie op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan isolatie of zonnepanelen. Er is onderzoek en advies nodig om vast te stellen wat voor uw bedrijf interessant is. Om u bij deze voorbereidingen te ondersteunen, geeft de gemeente ’s-Hertogenbosch subsidie.

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)
De SDE++ is een subsidie voor het stimuleren van duurzame energieproductie en CO2-reductie. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen. Zij kunnen hiermee subsidie krijgen voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, windenergie en hernieuwbare warmte.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) (zonneboilers en warmtepompen) 
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming (tussen de € 500 en € 2.500) bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers. Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. 

Subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie'
Voor projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen. Deze subsidie is bedoeld voor projecten die innovatief, opschaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn. De nieuwe subsidieregeling loopt van 15 oktober 2020 tot en met 1 december 2021. 

Circulaire economie

Milieu-investeringsaftrek of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
Investeer je in bedrijfsmiddelen die een circulaire industrie bevorderen? Bijvoorbeeld doordat ze bijdragen aan een vermindering van het grondstoffengebruik of de recycling van producten of afval? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De MIA en Vamil bieden je fiscaal voordeel dat netto kan oplopen tot 12%.

Regeling DEI+ Circulaire economie 
We willen grondstoffen langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. De regeling DEI+ Circulaire economie draagt hieraan bij. Onder deze regeling vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie, en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. 

Investeringen

Regeling groenprojecten
Groen beleggen of sparen? Dan krijg je belastingvoordeel. Investeer je in een groenproject? Dan kan de bank je met een groenverklaring een lening voor een lager rentetarief aanbieden. De overheid stimuleert met de Regeling groenprojecten groene investeringen in de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie, circulaire economie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten.

Milieu

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant 
Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen een bijdrage aanvragen voor projecten gericht op versterking van waternatuur door het aanleggen, onderhouden of optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten, of het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwde omgeving. De hoogte van de subsidie is 60% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €10.000.

Subsidieregeling Bossche Duurzaamheidsactiviteiten 2021 (pdf) 
Organisaties (stichtingen en verenigingen) kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten die de Bossche burger stimuleren tot een duurzaam milieugedrag. De activiteiten moeten aan een aantal eisen voldoen om een bijdrage te kunnen krijgen. De subsidie bedraagt maximaal €5.000,- per keer.

Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen 
Wil je een project starten dat zorgt voor een blijvende verbetering van water en groen in jouw omgeving? En doe je dat in een dorpskern of stad én samen met anderen, zoals je buren, een gemeente, stichting of vereniging? Dan kun je subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen. De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van €5.000,-.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)
Wil je samen met andere partijen in consortia werken aan integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Dan kan de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteuning bieden. De regeling richt zich op projectenontwikkeling voor 'Wind op zee', 'Hernieuwbare elektriciteit op land', 'Gebouwde omgeving' en de 'Industrie'.

LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten
LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie. Doel is om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Ze moeten het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen. Elke organisatie in de EU kan meedoen. Van grote en kleine bedrijven tot overheden en non-gouvernementele organisaties (ngo’s). 

Mobiliteit

Fiscaal voordeel Nationale Fietsplan
Werkgevers kunnen hun werknemers met het Nationale Fietsplan een ‘fiets van de zaak’ aanbieden met een fiks fiscaal voordeel. De werknemer koopt via de werkgever een fiets met belastingvoordeel en betaalt over een deel van het inkomen geen belasting. Dit scheelt veel geld wanneer je bijvoorbeeld een elektrische fiets wil kopen. 

Voordelen en mogelijkheden elektrisch rijden
Ons verkeer veroorzaakt een vierde van de CO2-uitstoot. Daarom wordt een elektrische auto het vervoer van de toekomst. Het is ook goed voor je portemonnee, omdat elektrisch rijden in onderhoud en gebruik voordeliger is.

Regelingen en subsidies elektrisch rijden
Een elektrische auto stoot geen broeikasgassen en stikstofdioxide uit en daarom stimuleert de overheid elektrisch rijden met bijvoorbeeld vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en lagere fiscale bijtelling. Er is subsidie voor particulieren om een elektrische auto te kopen.

Oplaadpunten in ’s-Hertogenbosch
Onze mobiliteit wordt steeds duurzamer en het aantal elektrische auto’s in ’s-Hertogenbosch neemt toe. We stimuleren en faciliteren dat om onze gemeente schoon, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Bijvoorbeeld door mee te werken aan voldoende openbare laadpalen in woonwijken, op werklocaties en in parkeergarages. Kijk voor meer informatie over elektrisch rijden op de website van ’s-Hertogenbosch.

Het Brabant Mobiliteitsnetwerk
In het Brabant Mobiliteitsnetwerk werken bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen aan een duurzaam bereikbaar Brabant door slimme, lokale mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen. Het BMN is opgericht door de provincie Noord-Brabant als onafhankelijke netwerkorganisatie. Belangrijk onderdeel is de community-aanpak van het BMN.

Mobility Lab
Mobility Lab is een initiatief waar enerzijds bedrijven geholpen worden om hun mobiliteitsprobleem op te lossen. Anderzijds krijgen startende bedrijven de gelegenheid hun prototype te testen in de praktijk. Mobility Lab geeft hiertoe volop de ruimte in de regio Rotterdam, Noord-Brabant en Limburg.

Terug naar overzicht