Aanpak mobiliteit brede binnenstad

Op weg naar een leefbare en bereikbare binnenstad

De roep om een leefbare en bereikbare binnenstad is dringend. De druk op de brede binnenstad van Den Bosch wordt groter door nieuwe woningen, extra werkplekken en het groeiend aantal bezoekers. De groei biedt volop kansen om onze stad nóg aantrekkelijker te maken. En om invulling te geven aan de grote veranderopdrachten op het gebied van wonen, klimaat, energie en mobiliteit. Tegelijkertijd moeten we ook oog hebben voor de uitdagingen. De keerzijde van deze groei is dat het zal leiden tot een grotere druk op onze openbare ruimte en tot negatieve effecten op onze leefomgeving en gezondheid. We zoeken de juiste maatregelen om deze effecten te voorkomen en horen daar graag jouw oplossing voor.

Laat je stem horen!

Met de aanpak mobiliteit brede binnenstad schetsen we een nieuwe richting voor de historische binnenstad en de Spoorzone. We kunnen mobiliteit alleen toekomstbestendig maken als we kijken naar de onderlinge samenhang. Een grote en complexe opdracht, waarbij we iedereen nodig hebben; van inwoner tot ondernemer en van gebruiker tot bezoeker. Het vraagt om anders te durven kijken naar mobiliteit. Maar nog belangrijker is het om te luisteren; waar heeft de stad behoefte aan en wat betekent dit voor de gewenste mobiliteit van Bosschenaren en bezoekers? Als we samen nadenken; hoe zou die mobiliteitstoekomst er dan uit kunnen zien? En wat moeten we daar nu gezamenlijk voor doen? We nodigen je uit om (samen) na te denken over deze vraag en jouw mening, verhalen en ideeën te delen. Door de wijsheid, achtergronden en kennis van zoveel mogelijk mensen te benutten, kunnen we samen de mobiliteitstoekomst vormgeven.

Met elkaar in gesprek

De hele maand mei kun je letterlijk je stem laten horen. Praat mee over en geef invulling aan de verkeersstudie (uitgevoerd door verkeersadviesbureau Goudappel), de bijbehorende deelprojecten, zoals de toegang tot de binnenstad voor autoverkeer (het STS-systeem) en de aanpak mobiliteit brede binnenstad. We gebruiken daarvoor een innovatieve tool, van Dembrane, waarmee gesprekken opgenomen kunnen worden. Zij zetten het opgenomen gesprek om naar tekst. Zo nemen we al jullie meningen en input mee om een beter beeld te krijgen van wat er leeft in de brede binnenstad. De eerste weken van mei kun je via deze tool input leveren. 

Online meedoen

Wil je (ook) meepraten tijdens een bijeenkomst? We organiseren twee fysieke bijeenkomsten waar je je voor aan kunt melden. Geef hierbij aan voor welke dag. 

  • Dinsdag 28 mei van 19:30 tot 21:30 uur
  • Zaterdag 1 juni van 10:00 tot 12:30 uur

De bijeenkomsten hebben een vrije inloop; je bent welkom om binnen de aangegeven tijden langs te komen en mee te praten. Per thema (voetganger, fietser, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeerd) gaan we in gesprek aan gesprekstafel waar het vrij aanschuiven is. 

Locatie: Grasso, Space for Digital Minds, Parallel weg 27-30, ’s-Hertogenbosch

Aanmelden voor bijeenkomst

Privacy en veiligheid

Een gesprek opnemen via een online tool, is dat eigenlijk wel veilig? De gemeente die meeluistert naar wat je zegt. Hoe betrouwbaar is dat? We kunnen ons heel goed voorstellen dat de inzet van deze tool vragen en zorgen oproept. We hebben hiervoor een zorgvuldig traject doorlopen, op het gebied van veiligheid, privacy en dataopslag. Via het platform kun je meer lezen over de privacy-voorwaarden. Onderaan deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen hierover.

Wat willen we bereiken?

We kiezen voor slimme groei en stellen de mobiliteitstransitie die daarvoor nodig is en de gezondheid van onze inwoners centraal. We verbeteren de voorzieningen voor de voetganger, de fietser en het openbaar vervoer. Zo zijn er genoeg mogelijkheden om mobiliteitskeuzes te veranderen. Daarnaast proberen we autoverplaatsingen te verminderen en gemotoriseerd verkeer te verschonen. Zo werken we toe naar een bereikbare, leefbare en toekomstbestendige binnenstad voor iedereen.

Verminderen, verschonen en veranderen

Voor de toekomst en de verdere uitwerking van de aanpak mobiliteit brede binnenstad leggen we de nadruk op drie V’s: verminderen, verschonen en veranderen. 

  • Bij verminderen gaat het om minder korte autoritten van en naar de brede binnenstad en minder autoverkeer dwars door dit gebied. 
  • Met verschonen bedoelen we minder CO2 -uitstoot en geluidsoverlast door schonere vervoersmiddelen. 
  • Veranderen van het verkeer betekent dat mensen vaker kiezen voor openbaar vervoer, deelmobiliteit, de fiets of lopen.

Meer ruimte voor actieve en gezonde mobiliteit

Steeds meer inwoners van ’s-Hertogenbosch maken gebruik van het openbaar vervoer, de fiets of lopen als ze naar de brede binnenstad gaan. Die actieve en gezonde mobiliteit krijgt in de toekomst meer ruimte. De aanpassing van de Van Berckelstraat is daar een voorbeeld van. Na de Van Berckelstraat komen andere straten in aanmerking voor een soortgelijke aanpassing. Die aanpassingen combineren we zo veel mogelijk met andere grote werkzaamheden of gebiedsontwikkelingen zodat overlast voor omwonenden beperkt blijft.

Selectieve toegang binnenstad

We zijn al gewend dat in het kernwinkelgebied de toegang voor gemotoriseerd verkeer beperkt is. Voor de veiligheid en het verhogen van de verblijfskwaliteit van de grote aantallen voetgangers en fietsers in dit gebied is de toegang voor ander verkeer steeds meer beperkt. We zien echter ook in het omliggende gebied dat het combineren van langzaam en gemotoriseerd verkeer steeds meer gaat knellen. Daarom denken we nu na over nieuwe spelregels voor de hele historische binnenstad. Wie heeft waar, wanneer en op welke manier toegang tot dit gebied.

Verkeersstudie

Eén van de onderdelen van de aanpak mobiliteit brede binnenstad is een verkeersstudie, uitgevoerd door Goudappel. Zij onderzochten hoe we de brede binnenstad beter bereikbaar kunnen maken voor bestemmingsverkeer. Deze resultaten delen we graag. De studie is een onderzoek naar een mogelijk maatregelenpakket, maar hierover is nog niets besloten.

Bekijk de verkeersstudie (pdf)

Veelgestelde vragen

Wat is de brede binnenstad?

De brede binnenstad is de term die we gebruiken voor de historische binnenstad en de Spoorzone van ’s-Hertogenbosch

Wie is Dembrane?

Dembane is een start-up, verbonden aan JADS ’s-Hertogenbosch en de TU Eindhoven. Zij hebben een innovatieve tool ontwikkeld die ervoor zorgt dat participatie efficiënter wordt en breder inzetbaar is. Alle opgenomen gesprekken worden omgezet naar teksten. Die kunnen wij als gemeente weer gebruiken om een breder en vollediger beeld te krijgen van de ideeën en meningen die leven over dit onderwerp. Meer informatie staat op de website van Dembrane.

Wat gebeurt er met mijn opgenomen tekst of gesprek?  

De tekst die is opgenomen wordt omgezet naar geschreven woorden. Die geschreven versies worden vervolgens door een slimme computerberekening verdeeld om onderwerpen te onderscheiden. Dus bijvoorbeeld als mensen het eerst hebben over fietsen en dan hebben over het OV, dan zorgt de software van Dembrane ervoor dat het stukje over fietsen en het stukje over het OV uit elkaar worden gehaald.  

Waar wordt mijn opgenomen tekst of gesprek opgeslagen?  

De opgenomen tekst of het opgenomen gesprek wordt tijdelijk opgeslagen op een beveiligde server in Amsterdam. Deze opnames zullen tijdig door Dembrane worden verwijderd. De teksten en de gesprekken worden alleen maar opgeslagen om te transcriberen en om te zorgen dat die transcripties goed zijn gelukt. Zodra dat is gedaan, worden ze direct door Dembrane verwijderd.  

Zijn mijn persoonlijke gegevens te achterhalen?  

De persoonlijke gegevens van mensen zijn niet te achterhalen. Als je in het ingesproken gesprek of in de ingesproken tekst verteld wie je bent en waar je woont en wat je adres is, dan is het iets moeilijker voor Dembrane om te zorgen dat dat allemaal gefilterd wordt. Namen en straatnamen worden wel gefilterd. Het gaat over de ideeën die je deelt en niet over wie je bent. Je stem is niet te achterhalen, de audio-opnamen zijn beveiligd en ze worden tijdig verwijderd.  

Moet ik mijn eigen naam invullen in de tool?  

Je hoeft je eigen naam niet in te vullen in de tool, het is meer bedoeld om een referentiekader te geven: bijvoorbeeld de naam van je wijk, of je werkgever, of de locatie waar de opname is gemaakt. Het mag wel, maar we raden het gebruik van persoonlijke gegevens af.  

Hoe lang blijven de opgenomen teksten bewaard?  

De opnamen zelf worden niet bewaard, maar de teksten worden wel bewaard totdat het participatie-traject van de gemeente is afgerond.  

Ik wil geen tekst of gesprek opnemen, hoe kan ik dan mijn mening en ideeën delen? 

Eind mei bieden we op twee fysieke bijeenkomsten, zowel doordeweeks als in het weekend, de gelegenheid voor inspraak. Ook mag je je bijdrage voor eind mei sturen via het digitaal contactformulier.