Transitie naar duurzame mobiliteit

We leggen vast welke maatregelen we nemen om onze mobiliteit meer duurzaam te maken én we laten zien wat er al gebeurt. We willen een beweging op gang brengen. Waarbij we samen met onze inwoners en bedrijven zorgen voor mobiliteit voor iedereen, mobiliteit die leefbaar en gezond is en klimaat- en energie neutrale mobiliteit.

Met dit Actieplan Duurzame Mobiliteit gaan we op weg naar meer duurzame vormen van mobiliteit: in 2050 is al het vervoer schoon, slim en veilig. Om die slag te maken zijn meerdere omslagen ofwel transitiepaden nodig.

Ontwikkelingen in de wereld van mobiliteit gaan snel: van de e-bike en de verdere opkomst van de elektrische auto tot de verdere ontwikkeling van mobiliteit als dienst. De (wereldwijde) energietransitie zet in op een overgang van een “fossiel” systeem naar een systeem op basis van schone vormen van energie (die decentraal opgewekt kunnen worden). Met een sociale transitie zetten we in op mobiliteit voor iedereen zodat dit bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en sociale cohesie in stad, dorp en wijk. Omdat de omslag naar volledig duurzame mobiliteit tijd kost, én innovaties en verdere ontwikkelingen, is dit Actieplan een stap op de ‘roadmap’ tussen het vergezicht en het ‘hier en nu’.

Lees hier het hele Actieplan duurzame mobiliteit (PDF, januari 2020)
Terug naar overzicht