Ondernemers en stijgende energielasten

Door uw bedrijf of bedrijfspand te verduurzamen bespaart u op de maandelijkse energierekening. Het helpt echt!

Waar moet ik aan denken?

De grootste kansen voor duurzaam ondernemen liggen op het gebied van energiebesparing, duurzame energie opwekking en mobiliteit. U kunt bijvoorbeeld denken aan het vervangen van gloeilampen, spaarlampen en halogeen door ledverlichting. Maar ook het installeren van zonnepanelen, een kleinschalige windturbine of het overgaan op elektrische bedrijfsauto’s helpt bij aan het verlagen van de maandelijkse kosten.

Wettelijke verplichtingen voor uw onderneming

Ondanks dat er in de praktijk veel goede redenen zijn om op eigen initiatief aan de slag te gaan met energiebesparing, zijn er ook ondernemers voor wie het wettelijk verplicht is om door middel van energiebesparing CO2 uitstoot te verlagen. 

Met de Wetchecker energiebesparing checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn en hoe u aan de verplichtingen kunt voldoen. 
Binnen 5 minuten weet u op hoofdlijnen wat u moet doen.

Doe de Wetchecker energiebesparing.

Waar begin ik? Zelfstandig of met een energieadviseur

Wanneer u aan de slag wilt met verduurzaming van uw bedrijf kunt u dit zelf doen, maar u kunt ook de hulp van een energieadviseur inschakelen. Een energieadviseur brengt voor uw bedrijf in kaart welke energie- en CO2- besparende maatregelen er mogelijk zijn. Ook kan hij of zij adviseren over de  investering en terugverdientijden en helpen bij de uitvoering van de maatregelen, denk hierbij aan het opvragen van bijvoorbeeld van offertes en te beoordelen wat het beste past bij uw situatie.  

Voor het vinden van een geschikte energieadviseur kunt u vooraf de pagina “Vind de energieadviseur die bij u past” van het RVO bezoeken. 

Indien u zelfstandig aan de slag wilt kunt u het best beginnen met inzicht krijgen in uw energieverbruik. Pas als u weet hoeveel energie u verbruikt en welke onderdelen voor het hoogste kosten zorgen, kunt u bepalen hoe u energie kunt besparen. Heeft u al een slimme meter? Dan kunt u met behulp van een energieverbruikmanager uw elektriciteits- en gasverbruik in de gaten houden. 

Milieu Centraal vergelijkt op de website Energieverbruiksmanagers verschillende verbruiksmanagers met elkaar. Dat maakt het kiezen makkelijker. Ook uw eigen energieleverancier kan u informeren over de mogelijkheden.

Hieronder hebben we de verschillende subsidie regelingen, informatie loketten en online bespaartools bij elkaar gezet.

Subsidies ter voorbereiding van verduurzamingsmaatregelen

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Dit is een subsidieregeling voor MKB’ers die voor hun bedrijfspand minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000m^3 aardgas gebruiken. Met deze regeling kunnen zij 80% van de kosten vergoed krijgen die gemaakt worden voor gespecialiseerd advies en ondersteuning bij energiebesparende maatregelen. (tot een maximum van €2500). Deze regeling is tijdelijk stopgezet wegens oneigenlijk gebruik. Het is de bedoeling dat hij na aanpassing zo snel mogelijk weer beschikbaar wordt gesteld. Ondernemers die op de hoogte willen blijven over de status van de SVM kunnen zich inschrijven op de website van het RVO. Meer informatie leest u op de website van RVO.

Subsidies voor de financiering van verduurzamingsmaatregelen

Vanuit de overheid zijn er een aantal subsidies en fiscale regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken bij het financieren van verschillende besparingsmaatregelen:

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE )

Subsidieregeling ter verduurzaming van productieprocessen, gebouwen of te verhuren woningen. Sinds 2021 komen ook kleinschalige zonnepanelen-projecten in aanmerking voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Lees meer informatie op de website van RVO.

Dezelfde subsidie is beschikbaar voor woningeigenaren. Zij kunnen gebruik maken van de subsidie wanneer zij bijvoorbeeld investeren in een warmtepomp of isolatiemaatregelen. Lees meer informatie over zonnepanelen voor zakelijke gebruikers op de website van RVO.

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Fiscale subsidie met een vaste aftrek van 45,5% van de investeringskosten op de fiscale winst. De subsidie richt zich op ondernemers die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (Vpb) en investeren in maatregelen van minimaal € 2500 die terugkomen op de Energielijst. Op die lijst staan ook PV-installaties. Deze subsidie kan ook gestapeld worden met de Kleininvesteringsaftrek (KIA). Lees meer informatie over de EIA op de website van RVO of bekijk de Milieu- en Energielijst op de website van RVO.

MIA en Vamil voor ondernemers 

Fiscale subsidie met een aftrek van 45% en 75% van de investeringskosten op de fiscale winst. Deze regelingen zijn vergelijkbaar met de EIA, maar gelden voor milieuvriendelijke investering die terugkomen op de Milieulijst. Hoewel deze investeringen niet altijd direct leiden tot een energiebesparing, zijn ze vaak wel een aanvulling aan direct energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de investering in een groen dak gecombineerd met zonnepanelen. Lees meer informatie over de MIA en Vamil op de website van RVO of bekijk de Milieu- en Energielijst op de website van RVO.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidie voor ondernemers die een nieuwe volledig elektrische bedrijfsauto kopen of financieel leasen. Lees meer informatie over de SEBA op de website van RVO.

DUMAVA-subsidie voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed 

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen vanaf 3 oktober 2022 gebruik maken van de DUMAVA. Zij komen in aanmerking voor subsidie bij energieadvies, een energielabel en verschillende verduurzamingsmaatregelen. Zie voor een overzicht van de maatregelen: Maatregelenlijst Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Lees meer informatie over de DUMAVA op de website van RVO of bekijk de Maatregelenlijst Subsidieregeling DUMAVA (pdf).

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De SDE is een exploitatiesubsidie die het verschil dekt tussen de prijs van grijze en de opgewekte groene stroom en wordt uitgekeerd over een periode van 15 jaar. Het uitgangspunt is dat de subsidiegever geld bijlegt zolang de productie van duurzame energie meer kost dan opbrengt. De SDE++ is enkel van toepassing op grootschalige projecten voor energieopwekking. Lees meer informatie over de SDE++ op de website van RVO.

Subsidie klimaatbestendige maatregelen - Waterschap Aa en Maas

Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen zoals het aanleggen van een groen dak en het afkoppelen/opvangen van regenwater door middel van een regenton, wadi of infiltratiekrat. Naast de voordelen voor de biodiversiteit en waterberging, werkt een groen dak ook isolerend en zorgt daarmee voor een lager energieverbruik. Lees meer informatie op de website van Waterschap Aa en Maas.

Financieringsmogelijkheden

Hoewel u met energiebesparing winst zult realiseren op de lange termijn, kan de eerste investering soms behoorlijk groot zijn. Als u de maatregelen niet met uw eigen geld kunt of wilt betalen, kunnen de volgende financieringsmogelijkheden misschien helpen. 

Duurzaamheidsfonds

Een duurzaamheidsfonds biedt ‘groen’ geld aan tegen een lage rente, als je het geld gebruikt voor de verduurzaming van je onderneming.

BNG Duurzaamheidsfonds: Dit fonds is er voor ondernemers die financiering zoeken voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie of zonnepanelen. Er kan maximaal 80% van de investering worden geleend. De standaardlening kan worden aangevraagd voor een investering van €50.000 tot €100.000 met een looptijd van 10 jaar en vaste rente van 3,50%. Van €100.000 tot €2.500.000 is er een maatwerklening met een rente van 3% tot 5% en een maximale looptijd van 15 jaar. Bekijk de website van het BNG Duurzaamheidsfonds.

Energy Service Companies (ESCo’s)

Een Energy Service Company (ESCo) is een partij die energiebesparende maatregelen voor jouw bedrijf financiert. De financiering wordt vervolgens afgelost met de gerealiseerde energiebesparing.

  • Stichting BespaarGarant: BespaarGarant heeft een standaardmethode ontwikkeld voor ontzorging en financiering van besparingsprojecten. De stichting biedt verschillende slimme financieringsvormen aan zoals energiebesparing als een dienst waarbij eigen financieringsruimte behouden blijft (off-balance). De werkwijze is vergelijkbaar met die van een Energy Service Company (ESCo). Zie de website van Stichting BespaarGarant voor de mogelijkheden.
  • Daarnaast zijn er een groot aantal commerciële aanbieders van ESCo-financiering. Zie bijvoorbeeld de pagina met ESCo-partners van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) of ga zelf op zoek binnen uw netwerk of via een zoekmachine.

Groenfinanciering

Een financieringsvorm voor de verduurzaming van uw onderneming. Steeds meer banken bieden zogenaamde groene leningen aan. Dit zijn leenvormen voor energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, isolatiematerialen of warmtepompen. Vaak betaalt u voor dit soort leningen een lager rentepercentage dan bij een gewone bancaire lening. Ga in gesprek met uw bank over de mogelijkheden.

Crowdfunding

Bij crowdfunding haalt u geld op bij particuliere investeerders, waarna u deze investeerders op basis van rente of aandelen terugbetaalt.
Er zijn in de markt verschillende crowdfundingplatformen waarop u uw project onder bepaalde voorwaarden kunt laten goedkeuren. Na goedkeuring leggen investeerders allemaal een klein deel van het totaalbedrag in. Zodra de investeringsronde erop zit kunt u beginnen met de energiebesparing en vervolgens het aflossen van de lening.

Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK)

Ondernemers die jaarlijks meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken en bij wie minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten, komen vanaf 1 november 2022 in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling krijg je een deel van het bedrag dat je meer bent gaan betalen voor energie teruggestort. Het bedrag waar je recht op hebt wordt berekend aan de hand van een drempelprijs van €1,19 per m3 gas en €0,35 per kWh elektriciteit. Betaal jij volgens jouw energiecontract meer dan deze bedragen? Je krijgt hier 50% van terug, tot een maximumbedrag van 160.000 euro.

Voorwaarden TEK

Om in aanmerking te komen voor TEK moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bedrijf verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit;
  • Minimaal 12,5 procent van je omzet gaat naar energiekosten;
  • Je bedrijf voldoet aan de Europese mkb-definitie: je hebt minder dan 250 werknemers, je jaaromzet is maximaal €50 miljoen, je jaarbalans is maximaal €43 miljoen;
  • Je bedrijf staat ingeschreven in het KVK Handelsregister.

TEK is tijdelijk

De TEK-regeling biedt tijdelijke ondersteuning en is bedoeld voor de energiekosten in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Op dit moment kun je nog geen TEK aanvragen. Je kunt de eerste steun waarschijnlijk vanaf het tweede kwartaal van 2023 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
Op de website van de KVK kan je nog meer informatie vinden over TEK. 

Energieloketten

Wanneer u met iemand in gesprek wilt over de mogelijkheden zijn er verschillende plekken waar u terecht kunt. U kunt zelf op zoek gaan naar een energieloket in de markt of gebruik maken van een van de volgende onafhankelijke energieloketten.

Loket klimaat en duurzaamheid

Telefonisch loket waar ondernemers vrijblijvend kunnen sparren over verduurzamingsvragen met een deskundig adviseur. Het KVK Adviesteam helpt met het voorzien van relevante informatie en geeft advies op maat. 

Loket RVO

Zowel telefonisch, via de chat of per mail kunt u het RVO bereiken met vragen. Zij denken graag mee over de verduurzamingsvraagstukken binnen uw bedrijfsvoering.

Online tools om aan de slag te gaan met verduurzamen

Voor ondernemers die aan de slag willen met verduurzaming en energiebesparing zijn er allerlei tools die kunnen helpen om hier werk van te maken. 
 

De digitale bespaar assistent (DEB)

DEB is een online tool die inzicht geeft in mogelijke energiebesparende maatregelen die in korte tijd terug te verdienen zijn én die passen bij de betreffende onderneming en branche.

Doe de scan - MKB Energy Check up

De MKB Energy Check Up is een online scan om snel inzicht te krijgen in waar de kansen voor energiebesparing in uw bedrijf liggen. MKB Energy Check Up is een gezamenlijk project van MKB-Nederland, VNO-NCW, CCS Energieadvies en enkele Europese partners, in nauwe samenwerking met brancheverenigingen zoals UNETO-VNI. De Europese Unie subsidieert het project. Werking d.m.v. van 4 stappen. Stap 1: Benchmark, Stap 2: Doorlichting, Stap 3: Mogelijke maatregelen, Stap 4: Uitvoering.

Het MKB doet wat

De tool MKB Klimaatwerk van het RvO biedt informatie over het Klimaatakkoord, heeft een subsidiehulp en bevat inspirerende verhalen van ondernemers die aan de slag zijn gegaan met verduurzamen. Mkb’ers kunnen middels een digitale adviestool snel te weten komen op welke subsidies zij aanspraak kunnen maken en welke verplichtingen er gelden voor hun bedrijf.

Klimaatplein

Handige rekentools en tips helpen u klimaatneutraal te ondernemen. Het Klimaatplein heeft verschillende tools gebundeld die helpen inzicht te verkrijgen in uw energieverbruik en verduurzamingsmogelijkheden.