Pieter Breughelstraat

De komende jaren gaan we de riolering van de flats tussen de Pieter Breughelstraat en de Aartshertogenlaan verbeteren. De riolering wordt gedeeltelijk vernieuwd en we koppelen de regenpijpen aan de voor- en zijgevels af. Zo voorkomen we problemen bij piekbuien en het helpt ook tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit project is een samenwerking tussen Zayaz en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Nieuwe situatie riool 

Om vooral bij hevige buien geen wateroverlast en problemen met riolering meer te hebben, is besloten om bij veld 1 te starten. Hieraan liggen de woningen Pieter Breughelstraat 2 t/m 24 en Jordaensstraat 1 t/m 24. Het schone regenwater kan via dak, regenpijp en over het trottoir in een verlaagd grasveld stromen. Zo raakt dit schone water niet in het afvalwaterriool. Dit heeft onder andere als voordeel dat de hoosbuien goed opgevangen en verwerkt worden. Het afvalwater hoeft niet getransporteerd en gezuiverd te worden door het waterschap. Dit scheelt kosten, energie en houden we zo water beschikbaar voor het groen en de bomen in deze omgeving. In het achterpad (brandgang) van Zayaz brengen we nieuwe riolering en bestrating aan.

Waterberging 

Er worden waterbergingen aangelegd waar overtollig water bij hevige regenval terecht kan. Voor het overgrote deel van de tijd kunnen de waterbergingen worden gebruikt als speelveldjes. De aanpassingen worden geleidelijk en zorgvuldig gedaan met behoud van bomen. De bestaande bomen blijven behouden en we planten nieuwe bomen. We bestraten de trottoirs opnieuw en we passen de beplanting op sommige plekken aan.

Spelen 

De speeltuinen op de vier grote grasvelden tussen de Aartshertogenlaan en Pieter Breughelstraat worden tussen nu en 2030 aangepast. Op veld 2 worden nieuwe speeltoestellen al op korte termijn geplaatst. Ook hier willen we een waterberging maken. Dit graafwerk doen we natuurlijk vooraf aan het plaatsen van de nieuwe speeltoestellen, om dubbel werk te voorkomen. Het kunstgrasveld bij veld 4 zal worden behouden, ook na 2030. Bekijk het overzicht met speeltoestellen (pdf).

   

Toekomstige werkzaamheden 

Het project wordt opgeknipt in fases. Onder fase één vallende woningen aan veld 1 en 2. De omgeving van de woningen aan de velden 3 en 4 worden op een later moment in detail ontworpen, gecommuniceerd en uitgevoerd. 

Planning 

Zayaz en de gemeente zijn met elkaar in gesprek over de werkzaamheden en kostenverdeling. We hopen de uitvoering bij veld 1 begin 2024 kunnen starten en voor een groot deel ook gereed te hebben. Dit hangt mede af van de besteltijden van materialen en beschikbaarheid van de aannemer, vergunningen en dergelijke.  U wordt hierover per brief geïnformeerd.

Bereikbaarheid 

Inzet is dat de woningen altijd te voet bereikbaar blijven. Tevens stellen hulpdiensten zoals ambulance en brandweer eisen aan de bereikbaarheid. Er zal enige overlast ontstaan, omdat door rioolwerk de bestrating verwijderd wordt. U wordt hier nader over geïnformeerd als de werkzaamheden starten.

Geveltuintjes

Zayaz werkt ook mee aan het vergroenen van de wijk en de veranderende klimaatomstandigheden. Dit gebeurt door meer gevelgroen aan te leggen. Nu zijn er al mensen, met een eigen geveltuin en dit wordt uitgebreid. Bekijk enkele voorbeelden van de geveltuintjes:

Looppaden in de grasvelden

In de grote grasvelden worden looppaden aangelegd. Deze bestaan uit halfverharding, een soort gravel, wat een natuurlijke uitstraling heeft.

Hoog en laag gras

Niet alle gras wordt op dezelfde manier onderhouden. Er is gras dat gemaaid wordt als gazon, vergelijkbaar als nu. Dat zijn onder andere de vlakken waar ook speeltoestellen staan. 

Er komen ook grasvlakken die veel minder vaak gemaaid worden. Hier wordt het gras dus hoger en komen meer bloemen en kruiden in te staan. Dit geeft een fraai aanzicht en is goed voor de biodiversiteit. 

Bekijk hieronder de tekeningen van veld 1 en 2 en een zijaanzicht van gevel tot gras- of speelveld:

  • Veld één (pdf)
    Veld één, gelegen tussen de Jordaensstraat en Pieter Breughelstraat. Op dit veld zien we vooral veel groen terug. Er worden nieuwe bomen geplant en bestaande bomen blijven behouden. Het veld dient als waterberging waar het overtollige water bij hevige regenval terecht kan. Op de tekening is goed te zien dat het gras verschillende vormen zal krijgen. Bijvoorbeeld als gazon, laag of juist ruig. Dit verschil wordt gemaakt door vaker of minder vaak te maaien per jaar. Het veld krijgt zogenaamde ‘nietjes’ om je fiets tegenaan te zetten. Ook is er een afbeelding van een ‘afgekoppelde’ regenpijp. Het schone regenwater kan via dak, regenpijp en over het trottoir in een verlaagd grasveld stromen. Zo raakt dit schone water niet in het afvalwaterriool. Dit heeft onder andere als voordeel dat de hoosbuien goed opgevangen en verwerkt worden. Het afvalwater hoeft niet getransporteerd en gezuiverd te worden door het waterschap. Tevens houden we zo water beschikbaar voor het groen en de bomen in deze omgeving. Daaronder een afbeelding van een zogenaamde ‘grindkoffer’. Een grindkoffer is een grindbak bij de vuilwateraansluitingen.
  • Veld twee (pdf)
    Veld twee, hierin plaatsen we behalve groen ook veel speeltoestellen terug. Zie voorbeelden van speeltoestellen hierboven. Ook hier worden nieuwe bomen geplant en blijven bestaande bomen behouden. Ook veld twee dient als waterberging waar het overtollige water bij hevige regenval terecht kan. Op de tekening is goed te zien dat het gras verschillende vormen zal krijgen. Bijvoorbeeld als gazon, laag of juist ruig. Er worden bankjes geplaatst. En ook hier is er een afbeelding van een ‘afgekoppelde’ regenpijp. Het schone regenwater kan via dak, regenpijp en over het trottoir in een verlaagd grasveld stromen. Zo raakt dit schone water niet in het afvalwaterriool. Dit heeft onder andere als voordeel dat de hoosbuien goed opgevangen en verwerkt worden. Het afvalwater hoeft niet getransporteerd en gezuiverd te worden door het waterschap. Tevens houden we zo water beschikbaar voor het groen en de bomen in deze omgeving. Daaronder een afbeelding van een zogenaamde ‘grindkoffer’. Een grindkoffer is een grindbak bij de vuilwateraansluitingen. 
  • Zij aanzicht van gevel tot speel/grasveld (pdf)
    Op deze tekening wordt nog eens vanaf de zijkant uitgelicht hoe de ruimte van gevel tot grasveld wordt vormgegeven. Van rechts naar links, onder duidelijke afloop zie je de afgekoppelde regenpijp. Hierdoor zal het regenwater eerst terechtkomen in een geveltuin. Ook de regen die op de stoep valt, zal schuinaflopen naar de fietsenstalling d.m.v. nietjes en komt uiteindelijk in het gazon terecht.

Heeft u moeite met het lezen van deze pagina of het bekijken van de pdf's? Neem contact op via het digitaal contactformulier.