Herinrichting Belgische buurt

Op dit moment bereiden we de herinrichting van de openbare ruimte van de Belgische buurt voor. We verbeteren de openbare ruimte door het weer een stukje duurzamer, groener en veiliger te maken. 

Wat gaan we doen?

  • We bestraten de voetpaden en de rijbanen opnieuw. De rijbanen worden smaller om de snelheid van het verkeer af te remmen. Hierdoor ontstaat er ruimte om parkeervakken te maken
  • We leggen een extra riool aan om het regenwater te scheiden van het rioolwater.
  • Met twee wielen op de stoep parkeren mag niet en is niet wenselijk. Hierdoor is niet alleen de rijbaan maar ook het voetpad minder toegankelijk. Om het parkeren te verbeteren leggen we parkeervakken aan. In de meeste straten gebeurt dit aan beide zijden van de straat. Er is niet genoeg ruimte om verkeer veilig in twee richtingen te laten rijden. Daarom verandert een aantal straten van tweerichtingsverkeer (situatie nu) naar éénrichtingsverkeer.
  • De wijk krijgt ongeveer 48 nieuwe bomen. Daarnaast leggen we op enkele plaatsen groenvakken aan.
  • We vernieuwen de openbare verlichting. Sommige lichtmasten verplaatsen we een stukje, omdat de inrichting van de straat verandert.

Planning

We zitten in de afronding van de ontwerpfase. Om de werkzaamheden aan het riool te kunnen uitvoeren moet het grondwater worden verlaagd. Hiervoor is een onttrekkingsvergunning aangevraagd bij Waterschap Aa en Maas. De vergunning is inmiddels verleend. Na de zomervakantie van 2024 start de procedure om uiteindelijk een aannemer te kiezen die het werk gaat uitvoeren.

De start van de werkzaamheden is nog niet bekend. We verwachten dat de aannemer in het vierde kwartaal van 2024 de opdracht krijgt om het werk uit te voeren. De uitvoering duurt naar verwachting ongeveer 18 maanden. Uiteraard informeren we omwonenden op tijd over de definitieve planning en de fasering van het werk.

Oproep klankbordgroep

We zijn nog op zoek naar buurtbewoners die zich willen aanmelden voor de klankbordgroep. Deze groep denkt samen met de aannemer na over en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Per straat willen we graag één bewoner in de groep. Zo zijn alle straten vertegenwoordigd en kunnen we samen overleggen om de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Wilt u uw straat vertegenwoordigen, ideeën voorleggen, signalen opvangen en deze aan ons doorgeven? Meld u dan aan.

Aanmelden

Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidingen zijn in volle gang. Inmiddels zijn de werkzaamheden van kabels en leidingen afgerond. De leidingen zijn verlegd, zodat we straks het werk goed kunnen uitvoeren. Daarnaast is de groeiplaats van de bestaande bomen verbeterd. We hebben voedingsstoffen tussen de boomwortels geblazen. Die zorgen ervoor dat de bomen weer voldoende voeding hebben om vitaal te blijven.

Ook hebben we begin april 2024 al een groenvak gemaakt op de hoek van de Brussellaan en de Luxemburgsingel. Dit deden we vanwege de overlast op die hoek. De tegels hebben plaats gemaakt voor een groenvak met beplanting. De boom is blijven staan.

Terugkoppeling inloopbijeenkomsten

Op 9 februari 2023 organiseerden we een inloopbijeenkomst om het ontwerp voor de herinrichting van de Belgische buurt toe te lichten. Diverse bewoners hebben tijdens deze avond vragen gesteld. Er zijn ook suggesties gedaan die we in het ontwerp hebben meegenomen.

  • Naar aanleiding van de bijeenkomst hebben we de rijrichtingen van de Viandenstraat, Antwerpenstraat en Genstraat veranderd. Een deel van de Viandenstraat en een deel van de Genstraat blijft eenrichtingsverkeer, maar de rijrichtingen draaien we om. Ook draaien we de rijrichting van het deel van de Antwerpenstraat (ter hoogte van de Doornikstraat) om. Het andere deel van de Antwerpenstraat (ter hoogte van de Leuvenstraat) was in het vorige ontwerp eenrichtingsverkeer. Dit veranderen we door het weer tweerichtingsverkeer te maken. 
  • Tijdens de avond hebben we ook vragen gekregen over het parkeren. In het ontwerp hebben we ervoor gezorgd dat er veel meer formele parkeervakken komen. Zo hoeven auto’s niet (half) op de stoep te parkeren. We kregen in het bijzonder vragen over de Brussellaan. Hier hebben we iets geschoven in het ontwerp waardoor we twaalf extra parkeervakken kunnen maken. 
  • Verkeersveiligheid was ook een belangrijke thema deze avond. Meerdere malen is de wens voor extra drempels uitgesproken. We hebben daarom opnieuw naar het plan gekeken. We voegen vier extra drempels toe aan het ontwerp. Deze komen ter hoogte van Doornikstraat 9, Hasselstraat 16/18, Namenstraat 6/8 en Arlonstraat 28/30. 
  • De drempel ter hoogte van Antwerpenstraat 34 schuiven we iets op. De drempel ligt nu tegenover een inrit van een garage. Om het uitrijden makkelijker te maken, is de drempel richting Antwerpenstraat 32 verschoven. 
  • Op de kruising Leuvenstraat-Kooikersweg leggen we een extra groenvak aan. Dit om parkeren op de stoep tegen te gaan en daarmee het uitzicht op de Kooiersweg te vergroten. 

Op de inloopavond van 6 juli 2023 gaven we een toelichting op het aangepaste plan voor de herinrichting van de Belgische buurt. Ook daar was weer gelegenheid om vragen te stellen. Daarna zijn de laatste dingen aangepast in het ontwerp. Tijdens de avond hebben we afgesproken om vragen die we nog moesten uitzoeken schriftelijk terug te koppelen. We gaan bijvoorbeeld een extra drempel aanleggen in de Arlonstraat. Lees de volledige terugkoppeling (pdf).

Bekijk het aangepast definitief ontwerp (pdf)

Brabant Water en Enexis

Brabant Water en Enexis hebben in het zelfde gebied al werkzaamheden uitgevoerd aan de water- en gasleidingen. De oude leidingen in de rijbaan laten ze nu liggen, maar worden straks tijdens de herinrichting verwijderd. Zo voorkomen we dat de straat twee keer opgebroken moet worden.

Pilot

Samen met inwoners en partners werken we aan een duurzame leefomgeving. Binnen onze projecten bekijken we hoe we tijdens herinrichtingen het materiaal wat er al ligt kunnen hergebruiken. In de Belgische buurt hebben we het voornemen om de tegels in de rijbaan straks opnieuw te gebruiken voor de stoepen.