Herinrichting Belgische buurt

Op dit moment bereiden we de herinrichting van de openbare ruimte van de Belgische buurt voor. We verbeteren de openbare ruimte door het weer een stukje duurzamer, groener en veiliger te maken. 

Wat gaan we doen?

  • We bestraten de voetpaden en de rijbanen opnieuw. De rijbanen worden smaller om de snelheid van het verkeer af te remmen. Hierdoor ontstaat er ruimte om parkeervakken te maken
  • We vervangen de meeste rioleringen en leggen een extra riool aan om het regenwater te scheiden van het rioolwater.
  • Met twee wielen op de stoep parkeren is niet wenselijk. Hierdoor is niet alleen de rijbaan maar ook het voetpad minder toegankelijk. Om het parkeren te verbeteren leggen we parkeervakken aan. In de meeste straten gebeurt dit aan beide zijden van de straat. Er is niet genoeg ruimte om verkeer veilig in twee richtingen te laten rijden. Daarom verandert een aantal straten van tweerichtingsverkeer (situatie nu) naar éénrichtingsverkeer.
  • De wijk krijgt ongeveer 48 nieuwe bomen. Daarnaast leggen we op enkele plaatsen groenvakken aan.
  • We vernieuwen de openbare verlichting. Sommige lichtmasten verplaatsen we een stukje, omdat de inrichting van de straat verandert.

Terugkoppeling inloopbijeenkomst 9 februari 2023

Op donderdag 9 februari organiseerden we een inloopbijeenkomst om het ontwerp voor de herinrichting van de Belgische buurt toe te lichten. Diverse bewoners hebben tijdens deze avond vragen gesteld. Er zijn ook suggesties gedaan die we in het ontwerp hebben meegenomen.

  • Naar aanleiding van de eree hebben we de rijrichtingen van de Viandenstraat, Antwerpenstraat en Genstraat veranderd. Een deel van de Viandenstraat en een deel van de Genstraat blijft éénrichtingsverkeer, maar de rijrichtingen draaien we om. Ook draaien we de rijrichting van het deel van de Antwerpenstraat (ter hoogte van de Doornikstraat) om. Het andere deel van de Antwerpenstraat (ter hoogte van de Leuvenstraat) was in het vorige ontwerp éénrichtingsverkeer. Dit veranderen we door het weer tweerichtingsverkeer te maken. Een overzicht van de nieuwe situatie vindt u op de achterkant van deze brief.
  • Tijdens de avond hebben we ook vragen gekregen over het parkeren. In het ontwerp hebben we ervoor gezorgd dat er veel meer formele parkeervakken komen. Zo hoeven auto’s niet (half) op de stoep te parkeren. We kregen in het bijzonder vragen over de Brussellaan. Hier hebben we iets geschoven in het ontwerp waardoor we twaalf extra parkeervakken kunnen maken.
  • Verkeersveiligheid was ook een belangrijke thema deze avond. Meerdere malen is de wens voor extra drempels uitgesproken. We hebben daarom opnieuw naar het plan gekeken. We voegen vier extra drempels toe aan het ontwerp. Deze komen ter hoogte van Doornikstraat 9, Hasselstraat 16/18, Namenstraat 6/8 en Arlonstraat 28/30.
  • De drempel ter hoogte van Antwerpenstraat 34 schuiven we iets op. De drempel ligt nu tegenover een inrit van een garage. Om het uitrijden makkelijker te maken, is de drempel richting Antwerpenstraat 32 verschoven.
  • Op de kruising Leuvenstraat – Kooikersweg leggen we een extra groenvak aan. Dit om parkeren op de stoep tegen te gaan en daarmee het uitzicht op de Kooiersweg te vergroten.

Naar aanleiding van een aantal reacties hebben we het volgende nog gewijzigd in het ontwerp: een drempel in de Ieperstraat toegevoegd, ter hoogte van Antwerpenstraat 19 de lichtmast verplaatst en een parkeervak in de Echternachstraat en in de Arlonstraat komt te vervallen.

Terugkoppeling informatiebijeenkomst 6 juli 2023

Tijdens de avond hebben we afgesproken om vragen die we nog moesten uitzoeken schriftelijk terug te koppelen. We gaan bijvoorbeeld een extra drempel aanleggen in de Arlonstraat. Lees de volledige terugkoppeling (pdf).

Bekijk het definitief ontwerp

Planning

Op dit moment zijn we de ontwerpfase aan het afronden. Vervolgens kiezen we een aannemer die het werk kan uitvoeren. De start van de werkzaamheden is nog niet bekend. Naar verwachting beginnen we in het tweede kwartaal van 2024. Dit is onder andere afhankelijk van de planning van de aannemer en levertijden van materiaal. Uiteraard informeren we omwonenden over de definitieve planning en de fasering van het werk.

We weten dat er veel overlast is op de hoek van de Brussellaan en de Luxemburgsingel. Daarom maken we op die hoek alvast een groenvak, vooruitlopend op de werkzaamheden voor de herinrichting. De tegels worden weggehaald en daar komt een groenvak voor in de plaats. Het groenvak wordt gevuld met beplanting en de boom blijft staan. Op dinsdag 9 april start de aannemer en de werkzaamheden duren ongeveer twee dagen.

Brabant Water en Enexis

Brabant Water en Enexis voeren op dit moment in het zelfde gebied ook werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen. De oude leidingen in de rijbaan laten ze nu liggen, maar worden straks tijdens de herinrichting verwijderd. Zo voorkomen we dat de straat twee keer opgebroken moet worden.

Pilot

Samen met inwoners en partners werken we aan een duurzame leefomgeving. Binnen onze projecten bekijken we hoe we tijdens herinrichtingen het materiaal wat er al ligt kunnen hergebruiken. In de Belgische buurt hebben we het voornemen om de tegels in de rijbaan straks opnieuw te gebruiken voor de stoepen. We gaan deze tegels de komende tijd schoonmaken. We kunnen namelijk dan pas beslissen of ze opnieuw te gebruiken zijn.