Fietsbrug Bastion Deuteren

Binnen het project fietsbrug Bastion Deuteren creëren we meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Dit doen we door de huidige fiets- voetgangersbrug te vervangen. Op hetzelfde moment maken we de flankmuren van het voormalige Bastion Deuteren weer zichtbaar. We zorgen voor een veilige brug in een historische omgeving waar je lekker langs het water kunt verblijven.

Wat gaan we doen?

  • De brug is aan groot onderhoud toe. In plaats van deze onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, vervangen we de brug. We zorgen in het nieuwe ontwerp voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Ook zorgt de nieuwe brug voor een betere verbinding van de Paleisbrug naar de Vughterstraat. 
  • We maken een deel van het Bastion Deuteren weer zichtbaar. Dit doen we door een deel van de flankmuren terug te brengen. Door de restauratie in combinatie met het bestaande wandelpad maken we dit stukje geschiedenis zichtbaar.
  • We zorgen voor een nieuwe trap om de wandeling onder de brug langs het water te behouden.
  • We planten nieuwe bomen en maken een klein nieuw stadsparkje dat aansluit op het Wilhelminaplein. 

Bastion Deuteren

Bastion Deuteren is sinds 1620 onderdeel van de tweede stadsmuur van ’s-Hertogenbosch. Samen met Bastion Vught vormde de bastions een bescherming van de Vughterpoort. Deze muur diende als bescherming voor de stad vanuit het zuiden. Bij het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 werd er vanuit de twee bastions gevochten tegen de troepen van prins Frederik Hendrik van Oranje.

Lees meer over Bossche bastions

Situatieschets

 1. Nieuwe brug voor fietsers en voetgangers

  2. Betere verbinding voor fietsers tussen Koningsweg en Vughterstraat

  3. Noordelijke flankmuur van Bastion Deuteren wordt opgemetseld.

  4. Zuidelijke flankmuur van Bastion Deuteren wordt gereconstrueerd.

  5. Nieuw front van het afgesneden Bastion Deuteren.

  6. Bestaande onderdoorgang voor voetgangers onder de Willemsbrug.

  7. Nieuwe trap naar onderdoorgang Willemsbrug.

  8. Opening voor voetgangers door de zuidelijke flankmuur.

  9. Locatie voormalige 'Nieuwe Steenen Molen'.

  10. Uitbreiding verblijfsgebied in natuursteen.

  11. Kleurige bloemenborders met toegevoegde nieuwe bomen.