Samen maken wij ’s-Hertogenbosch waterbestendig

Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan worden steeds meer zichtbaar en ingrijpender. Door de toename van extremere buien neemt de kans op wateroverlast en waterschade toe.  Daarnaast ervaren we langdurigere en intensere periodes van droogte. Om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen maken we jouw leefomgeving groener en meer klimaatbestendig.

Wat doen wij?

Tijdens werkzaamheden in de openbare ruimte benutten we kansen om ’s-Hertogenbosch zoveel mogelijk waterbestendig te maken. Dat doen we zo:

 • We scheiden schoon hemelwater van vuil afvalwater
  Bij het vervangen en renoveren van het rioleringssysteem zorgen we ervoor dat regenwater van straten en pleinen niet meer in het riool terecht komt. In nieuwe wijken leggen we een rioolsysteem aan waarbij alleen vervuild afvalvalwater naar de waterzuivering gaat.
   
 • We vangen hemelwater zoveel mogelijk lokaal, bovengronds en (in het) groen op
  We houden hemelwater vast waar het valt en hergebruiken het indien mogelijk. We vangen hemelwater op in wadi’s of parken, op groene daken of oppervlaktewater. Door water in de bodem te laten wegzakken vult het de grondwatervoorraad aan en gaan we verdroging tegen. Zo is er ook in droge perioden voldoende water beschikbaar voor planten om te groeien.
   
 • We vergroenen de openbare ruimte
  We verwijderen zinloze verharding. Door stenen te vervangen door groen verminderen we de kans op wateroverlast. Dit zorgt ervoor dat regenwater beter wegloopt en het riool minder belast. Ook houdt groen minder warmte vast dan steen. Dat is fijn tijdens hete perioden. Het groen zorgt dan voor verkoeling.
   
 • We leggen groene daken aan
  Op zowel nieuwe als te renoveren gebouwen leggen we groene daken aan. Een dak met planten houdt regenwater vast. Hierdoor wordt het riool minder belast.

Wat kun jij doen?

Maak jouw tuin ook waterbestendig:

 • Vervang verharding door bloemen en planten
  Door minder verharding, zoals tegels, kan regenwater beter in de bodem zakken. Dit helpt wateroverlast te beperken bij heftige regenbuien, ontlast het riool en vult het grondwater aan. Ook is een groene tuin koeler tijdens hete zomerse dagen. Bijkomend voordeel is dat planten en bloemen vlinders en bijen aantrekken.
   
 • Koppel de regenpijp af
  Door je regenpijp af te koppelen van het riool af, ontlast je het rioolstelsel. Vang het schoon regenwater eenvoudig op in een regenton. Je kunt dit water gebruiken in je tuin. Hiermee bespaar je eenvoudig kostbaar drinkwater.
   
 • Ga voor een groen dak
  Heb je en plat dak op je huis, schuur of uitbouw? Dan is een groen dak misschien wel wat voor jou. Een groen dak houdt het regenwater tijdelijk vast. En het ziet er bovendien ook nog eens mooi uit. Kijk op de website van gemeente ’s-Hertogenbosch voor subsidiemogelijkheden.
   
 • Bovengronds bergen en infiltreren
  Vang regenwater op en laat het geleidelijk in de grond sijpelen. Dit draagt bij aan het behoud van een gezond waterpeil. Dit is belangrijk voor planten, dieren en ecosystemen. Bovendien helpt het infiltreren van regenwater bij het voorkomen van wateroverlast en overstroming, omdat de grond hierdoor als een spons fungeert. Er zijn verschillende manieren om hemelwater bovengronds te bergen en te infiltreren, denk aan het plaatsen van een regenton, het aanleggen van groen zoals grasvelden, tuinen of bloemenperken, het gebruik van infiltratiekratten, de aanleg van regenwatergeulen of regenwaterbufferzones.

Of bekijk de infographic (pdf).

Plan Water en Riolering ’s-Hertogenbosch 2023-2028

Bijdragen aan een klimaatbestendige en groene omgeving is onderdeel van Plan Water en Riolering ’s-Hertogenbosch 2023-2028. Daarnaast is er binnen dit plan ook aandacht voor andere belangrijke onderwerpen zoals:

 • Beschermen van de fysieke leefomgeving
 • Beschermen van de volksgezondheid
 • Bijdragen aan de energietransitie en circulaire economie

Meer hierover kunt u terug lezen in het Plan Water en Riolering ‘s-Hertogenbosch 2023-2028 (pdf).

Rioleringssysteem ‘s-Hertogenbosch

Het rioleringssysteem in de gemeente ’s-Hertogenbosch functioneert goed. Wanneer er meer water in het riool komt dan het kan verwerken, bijvoorbeeld bij hevige regenval, treedt de overstortput in werking. Het overschot aan water wordt dan via de overstortput rechtstreeks in het aangrenzende water geloosd. Hierdoor wordt voorkomen dat het riool overstroomt en er wateroverlast ontstaat.

Bekijk het overzicht van alle overstortputten in gemeente ’s-Hertogenbosch (pdf).