Subsidie voor amateurkunstverenigingen

We ondersteunen graag onze amateurkunstverenigingen. Dit doen we vanuit de ‘Regeling Amateurkunsten’ (RAK). Verenigingen kunnen ook voor 2024 weer subsidie aanvragen. Dat kan van 1 januari t/m 14 februari as.

Kijk of jullie vereniging ook in aanmerking komt

Op de gemeentelijke website vind je de volledige subsidieregeling. Deze staat onder het kopje 'Kunst en Cultuur', genaamd 'Subsidieregeling Amateurkunsten en Georganiseerd Muziekonderwijs 2024'. Zo kun je zien of jullie vereniging ook in aanmerking komt voor deze subsidie. Een aanvraag doe je digitaal en moet uiterlijk 15 februari 2024 zijn ingediend.

Andere subsidiemogelijkheden

Komt jullie vereniging niet in aanmerking voor subsidie vanuit de Regeling Amateurkunst? Op de gemeentelijke website vind je verschillende andere mogelijkheden om subsidie aan te vragen, bijvoorbeeld voor een bijzonder project.

De aanvraag- en toekenningsprocedure

De RAK 2024 kent een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Er wordt niet meer om allerlei documenten gevraagd. Blijkt uit de aanvraag dat jouw organisatie voldoet aan de subsidievoorwaarden? Dan ontvangen jullie subsidie. Deze subsidie wordt uiterlijk 15 mei 2024 overgemaakt.

Subsidies tot en met € 5.000 worden meteen vastgesteld, dat betekent dat je achteraf geen inhoudelijk en financieel verslag hoeft in te sturen. Wel moeten de gegevens nog een jaar bewaard worden omdat er steekproefsgewijs controles kunnen worden uitgeoefend. Voor subsidies boven de € 5.000 moet achteraf wel een inhoudelijk en financieel verslag ingestuurd worden.

De subsidieregeling kent een subsidieplafond. Dit kan betekenen dat een aanvraag niet tot het maximum kan worden gehonoreerd omdat het tekort dan wordt verdeeld over alle aanvragers.