Smart City Monitor

Logo OPZuidLogo Europese Unie

Wat is het doel van de Smart City Monitor?

De binnensteden van ‘s-Hertogenbosch en Breda aantrekkelijker, beter bereikbaar, gezonder, vitaler en duurzamer maken. We vinden het belangrijk dat onze inwoners en bezoekers soepel en veilig van A naar B kunnen reizen. Door grote drukte te voorkomen waardoor het aangenaam en veilig blijft. Resultaat van dit project is een toekomstbestendig systeem, wat aangesloten kan worden op de Smart City en de BrabantRing.

De binnensteden van ’s-Hertogenbosch en Breda zijn levendig en creëren een omgeving van ontmoeting, innovatie, vermaak en (economische) activiteiten. Er zijn winkeliers, horecaondernemers, (MKB) ondernemers met kantoren en de binnensteden trekken bezoekers, werknemers, ondernemers en klanten aan.

De binnensteden zijn economisch sterke gebieden, maar hard geraakt door de coronamaatregelen en kennen uitdagingen zoals;

  • Duurzame bereikbaarheid (verbetering van doorstroming en vermindering van CO2 uitstoot).
  • Veilige verspreiding van bezoekers en verkeer over ruimte en tijd.  
  • Gezonde en vitale binnenstad: het versterken van de economische basis van (MKB)ondernemers na de lockdown en prettigere en gezondere beleving van de binnenstad.

De ontwikkeling van ‘Smart Cities’ biedt mogelijkheden om deze uitdagingen aan te pakken met behulp van data. Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren op een ingrijpende manier het ontwerp, inrichting, beheer en het functioneren van steden.

Door slimme instrumenten te ontwikkelen die data kunnen koppelen, visualiseren en inzetten voor algoritmes en scenario’s. Zo helpen we de binnensteden van ’s-Hertogenbosch en Breda.

We bouwen hierbij voort op ervaringen die de verschillende partners reeds hebben opgedaan met digitale programma’s, waarin gegevens over bezoekersstromen worden verzameld en gevisualiseerd. De data en inzichten zullen worden gebruikt voor verschillende doeleinden en voor verschillende doelgroepen. We benutten hierbij inzichten uit eerdere smart city projecten en pilots waarin data een belangrijke rol heeft gespeeld. Onze partner Argaleo heeft een bericht geschreven over het digitale dashboard genaamd ‘Digital Twin’ wat ze ontwikkelen. Lees het volledige bericht op de website van Argaleo.

Hieronder beschrijven we kort drie toepassingen waarop we ons richten binnen het Smart City Monitor project.

1. Economisch herstel in binnensteden tijdens en na corona 

Ondernemers in de binnenstad (veelal MKB-ondernemers) zijn hard geraakt door de lockdown als gevolg van corona. Data-gebaseerde inzichten in bezoekers- en klantenstromen en logistiek verkeer in de binnenstad helpen het herstel te versnellen. Door het (real-time) managen van drukte in de ‘corona-herstelfase’ kan een veilige binnenstad gecreëerd worden, waarbij bedrijven hun klanten optimaal kunnen bedienen. Als winkels en bedrijven open zijn, maar afstand gehouden moet worden, is het belangrijk om te voorkomen dat het te druk wordt op plekken en effectief in te kunnen grijpen als drukte dreigt.

2. Een aantrekkelijkere en beter bereikbare binnenstad

Goede spreiding en begeleiding van bezoekers (ook post-corona) door verschillende delen van de binnensteden om zo de economische vitaliteit te versterken. Ook ondernemers in de binnenstad kunnen er hun voordeel mee doen: ze kunnen de inrichting en personeelsplanning van hun winkel of horecagelegenheid afstemmen op de drukte. En bezoekers hebben meer informatie over hoe de binnenstad te bereiken en wanneer het druk of rustig is. De stad wordt aantrekkelijker met een hogere kwaliteit van leven voor de bewoners en een verbeterde “beleving” van de stad door de bezoeker.

Voorbeeld: In Breda speelt daarnaast dat de geplande werkzaamheden van de terugkeer van het water in de stad (de nieuwe Mark), ervoor zorgt dat gedurende langere periode (tot 2024) verkeer door de binnenstad een andere route moet kiezen. Smart Mobility moet eraan bijdragen dat dit niet leidt tot economische of milieuschade, het verkeer blijft doorstromen en de binnenstad aantrekkelijk blijft.

3. Naar een schone, gezonde en duurzame stad

Het verkeer in de stad wordt steeds drukker; CO2 uitstoot, fijnstof en drukte in de stad nemen toe, wat de leefomgeving onder druk zet. De huidige situatie rondom corona heeft nogmaals benadrukt hoe belangrijk een gezonde leefomgeving en leefstijl is. Dit betekent een betere luchtkwaliteit, minder geluidshinder, een veiligere openbare ruimte én meer beweging.

We gaan door data inzicht krijgen in de verplaatsing van inwoners, bezoekers en logistieke stromingen in en rondom onze binnenstad. Routes van auto’s, fietsers en voetgangers en knelpunten daarin. Ook worden factoren gekoppeld zoals hittestress, luchtkwaliteit en geluidsdruk. 

Voorbeeld van toepassingen: door deze informatie te analyseren krijgen we informatie over de meest gefietste en gelopen routes en knelpunten in de doorstroming. Het mobiliteitsbeleid kan hierop inspelen door deze knelpunten en behoeften op te lossen, waardoor fietsen en lopen aantrekkelijker wordt.  Proberen andere manieren te stimuleren, zoals gebruik van OV en deelmobiliteit (elektrisch). Doelen zijn ook minder auto’s in de binnenstad, effectief parkeerreserveringssysteem en verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 

Lees het interview over de Smart City Monitor in het artikel Smart City Monitor: Data vormt de stad van morgen.

Privacy

Uitgangspunt is dat de data die binnenkomt bij het SCM platform geen persoonsgegevens bevat. Dat wil zeggen dat de data niet meer herleidbaar is naar personen, ook niet indien de data wordt samengebracht met andere gegevens en ook niet indirect via bijvoorbeeld het analyseren van coördinaten van GPS tracers.

Dat betekent dat elke datastroom voordat deze wordt toegevoegd gecontroleerd en geaccordeerd moet worden door enerzijds de eigenaar (de gemeente of derde partij) en anderzijds het Smart City Monitor team dat er mee werkt. 

Beide partijen moeten het er mee eens zijn dat de data niet meer te herleiden is naar individuen.Het gevolg van bovenstaande is dat er:

  1. Bepaalde data niet het platform op zal kunnen , tenzij na aanpassing van de data deze wel voldoet aan de eis van niet-herleidbaarheid en
  2. Er nooit data op het platform zal staan die privacygevoelig is.

De Smart City Monitor is in samenwerking met de onderstaande partijen.