Flexwoningen op tijdelijke locaties

De druk op de woningmarkt in ’s-Hertogenbosch is al enige tijd erg hoog. Er zijn meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning, dan dat er woningen zijn. Hierdoor ontstaan er lange wachttijden. De Bossche corporaties, het Stedelijk Huurdersplatform en de gemeente werken hard aan oplossingen. In het onderlinge ‘Sociaal Woonakkoord’ zijn afspraken gemaakt om extra sociale huurwoningen te bouwen, zowel reguliere als verplaatsbare woningen die tijdelijk op een locatie staan (zogenaamde flexwoningen). Met deze woningen willen we de druk op de sociale huurwoningmarkt verlagen. De verplaatsbare woningen hebben als voordeel dat ze snel gerealiseerd kunnen worden, veel sneller dan reguliere sociale huurwoningen. Daarnaast voorzien de verplaatsbare woningen nadrukkelijk in een behoefte van mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning.

Wat zijn flexwoningen?

Een flexwoning wordt volledig geproduceerd in een fabriek. Via een speciaal transport komen de woningen kant-en-klaar op de locatie, waarna ze vakkundig op hun plaats worden gezet. Daarna is het een kwestie van afmonteren en aansluiten op riool, water en elektriciteit. Meestal staan de flexwoningen 10 tot 15 jaar op de tijdelijke locatie. Na die periode worden ze verplaatst. De grootte van de flexwoning kan variëren van een 1- tot 3-kamerwoning. Niet alleen is de bouwtijd korter. Ook de procedure gaat sneller. Al met al kunnen de tijdelijke woningen er in minder dan 1 jaar staan. Dat is veel korter dan de 5 tot 7 jaar die doorgaans nodig is voor woningbouwprojecten.

Waarom deze woningen?

De gemeente, de Bossche woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform maken elk jaar prestatieafspraken over de beschikbaarheid en productie van sociale huurwoningen in de stad. Eén van de doelen is om de krapte van de woningmarkt aan te pakken. ‘Flexwoningen op tijdelijke locaties’ is één van de oplossingen. Ze hebben voor de komende drie jaar afgesproken dat er 500 woningen op tijdelijke nieuwbouwlocaties worden gebouwd.

Locaties

Sinds 2016 plaatsen we flexwoningen voor mensen die met spoed een woning zoeken. Medio 2023 zijn er al ruim 250 flexwoningen geplaatst. De gemeente heeft daarvoor tijdelijke locaties aangewezen. Het gaat onder andere om de locaties bij Stadion de Vliert, de Poeldonkweg, de Fuik en STEK (De Groote Wielen). Op deze laatste locatie staan al 30 woningen. In 2024 volgen er nog 170 woningen. De komende jaren komen er verspreid over de gemeente nog ongeveer 500 woningen bij.

Hieronder beschrijven we per locatie respectievelijk de aantallen woningen, de woningcorporatie en de realisatie.

 1. Empel, 32 woningen, Zayaz, 2016 in gebruik.
 2. Stadionlaan, 36 woningen, BrabantWonen, 2016 in gebruik.
 3. Rosmalen Overlaet, 32 woningen, Zayaz, 2017 in gebruik.
 4. De Fuik (fase 1), 60 woningen, BrabantWonen, 2019 in gebruik.
 5. Aartshertogenlaan, 20 woningen, Zayaz, 2019 in gebruik.
 6. De Vliert, 54 woningen, Zayaz, 2021 in gebruik.
 7. Poeldonk (Meerendonk), 50 woningen, BrabantWonen, 2021 in gebruik.
 8. De Fuik (fase 2), 78 woningen, BrabantWonen, 2021 in gebruik.
 9. Belgeren (Maaspoort), 44 woningen, BrabantWonen, 2021/2022 realisatie, 2023 in gebruik.
 10. STEK (De Groote Wielen), 200 woningen, Zayaz en JOOST deels nog in realisatie.

Klik op de afbeelding om deze uit te vergroten. 

Kaart flexwoningen mei 2021

Locatie STEK (De Groote Wielen)

Uitgebreide informatie over woningen in STEK vinden op de pagina Flexwoningen De Groote Wielen Noord.

Voor wie zijn deze woningen?

Deze flexwoningen bestaan uit studio’s of woningen met 1 of 2 slaapkamers. Deze woningen zijn bedoeld voor één tot driepersoonshuishoudens die snel een (andere) woning willen. Deze huishoudens vallen over het algemeen buiten de urgentieregeling met spoed. Denk aan mensen die gescheiden zijn, mensen die uit het buitenland terugkeren, éénoudergezinnen, kleine gezinnen, statushouders en (internationale) studenten. Omdat we het belangrijk vinden dat ook mensen die al lange tijd wachten op een woning kans maken, bieden we een deel van de woningen aan via het aanbodmodel. Het andere deel van de woningen verdelen we via loting. Hiervoor moet je ingeschreven staan bij Thuispoort. Dit kan via de website van Thuispoort.

Met wie doen we dit?

Gemeente ’s-Hertogenbosch en woningcorporaties Zayaz (bekijk de website van Zayaz) en BrabantWonen (bekijk de website van BrabantWonen) werken nauw samen in de ontwikkeling en realisatie van de flexwoningen op de diverse locaties. De realisatie gaat hier veel sneller dan bij permanente woningbouwprojecten. Door de nauwe samenwerking kan in een hoog tempo een groot aantal woningen gerealiseerd worden.

Samenwerken

Er is een dedicated projectteam opgericht met daarin de gemeente en de woningcorporaties Zayaz en BrabantWonen. Dit vaste projectteam werkt in hoge mate van vertrouwen nauw samen. Bestuurders van de betrokkenen partijen zorgen dat de opgave intern topprioriteit krijgt, en deze gezamenlijke opgave steeds voorop blijft staan. Op die manier bereiken we met elkaar in een hoge snelheid, van een braakliggende locatie naar een sleuteloverdracht van de woonunit, én met grote tevredenheid van huurders.

Rolverdeling gemeente en corporaties

De gemeente wijst de locaties aan en stelt deze beschikbaar voor realisatie van flexwoningen. Gezamenlijk wordt per locatie de doelgroep bepaald en worden de plannen uitgewerkt. Als duidelijk is wat de plannen zijn, start de gemeente de procedure op, voert inspraak en verleent uiteindelijk de benodigde omgevingsvergunning. BrabantWonen en Zayaz realiseren, verhuren en beheren de woningen. En zij verzorgen de communicatie over het bouwproces  en over de verhuur met toekomstige bewoners.

Borging van de tijdelijkheid

Om de tijdelijkheid te waarborgen wordt dat niet alleen vastgelegd in de omgevingsvergunning maar ook in de overeenkomsten die de gemeente per locatie aangaat met de corporatie. In deze overeenkomst zijn de volgende zaken vastgelegd:

 • aantal woningen
 • de gemeente als eigenaar die de gronden ter beschikking stelt, gedurende de maximale tijdsduur van de overeenkomst
 • gebruik van de grond: tijdelijk wonen
 • het beheer en onderhoud van de locatie door de corporatie
 • wettelijke verplichtingen die gelden voor de corporatie bij het in gebruik nemen van de gronden
 • oplevering bij het einde van de gebruiksovereenkomst

Ervaringen van bewoners

Maandag 15 maart 2021 kregen de nieuwe bewoners van de 54 flexwoningen bij De Vliert de sleutel van hun huis. Er komt een mooie mix aan mensen te wonen; jongeren, kleine gezinnen en mensen met verschillende inkomens (tot €44.655 per jaar). Nikki (20) is één van de bewoners en gaat samen met haar zoontje van 5 maanden in één van de grotere flexwoningen wonen.

Ze staat pas 1,5 jaar ingeschreven bij WoonService, dus hoopte via loting kans te maken op een woning. "Uiteindelijk stond ik voor deze woning op de vierde plek. De eerste 3 weigerden, dat was mijn geluk." En dus kan ze deze week aan de slag met klussen en binnenkort verhuizen naar haar eerste eigen huis.

Lees het hele artikel van Nikki op de website van Zayaz

Bewonersparticipatie

De leidraad bij de aanpak van de communicatie is het zorgvuldig en actief informeren van de wijkraden en de omgeving. Daarnaast wordt maatwerk toegepast omdat niet bij elke locatie de informatiebehoefte hetzelfde is. Door het houden van informatiemomenten per locatie brengen we omwonenden gericht op de hoogte over de doelgroep, planning, de stedenbouwkundige opzet en eerste impressies van de woningtypes over een specifieke locatie.

Contact

Heeft u vragen aan de gemeente, dan kunt u een e-mail sturen via het digitaal contactformulier.