Samenwerken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch

Hoe mooi zou het zijn als ’s-Hertogenbosch in 2045 duurzaam is. We werken al jaren samen met burgers en partners om onze leefomgeving aantrekkelijker te maken. Van buurtgericht werken tot grote projecten van wonen in het groen en het verbinden van diverse ecologische verbindingszones. Maar ook op energietransitie loopt onze stad al jaren voorop als het gaat om innovatie en ontwikkeling. De traditie van duurzaam handelen zetten we voort. We gaan op weg naar een gemeente waar we wonen en vrij bewegen in een aantrekkelijke, leefbare en groene omgeving. Met groen op loopafstand in een schone lucht. Klimaatbestendig, CO2-neutraal en optimaal hergebruik. Samen op weg naar een duurzaam ’s-Hertogenbosch.

Dit doen we op basis van de 4 ambities:
Ambitie 1: Gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving
Ambitie 2: CO2-neutrale gemeente
Ambitie 3: Waardebehoud van grondstoffen
Ambitie 4: Duurzame mobiliteit

Lees hier de Nota Duurzaam ’s-Hertogenbosch (PDF, mei 2019)
Terug naar overzicht