Herinrichting Postweg

De rotonde Postweg - Heunweg is onderdeel van een belangrijke fietsroute tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. Bovendien is de rotonde voor beide gemeenten een onderdeel van de gemeentelijke hoofdwegenstructuur. De huidige rotonde is onvoldoende veilig voor fietsers. Fietsers en het doorgaande autoverkeer kruisen elkaar gelijkvloers. Ook is er onvoldoende doorstroming van auto’s. In de spits heeft dit een vertragend effect op bijvoorbeeld de Randweg, N65 en de A2. De gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Vught hebben dus een opgave. We willen de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer en de bereikbaarheid van beide gemeentes verbeteren.

Hoe gaan we dit doen?

We scheiden het gemotoriseerd verkeer van het fietsverkeer op de rotonde. Door deze twee verkeersstromen te scheiden, verbeteren we de fietsveiligheid. Dit noemen we ‘ontvlechten’. Ook passen we de rotonde aan zodat we het verkeer sneller én veiliger kunnen afwikkelen.

Wat gaan we doen?

We leggen twee fietsbruggen aan. Eén ten westen van de rotonde. Deze brug loopt evenwijdig aan het spoor. Fietsers steken zo de Postweg over. De tweede brug komt oostelijk van de rotonde. Deze loopt evenwijdig aan de Randweg. Fietsers steken daar de Heunweg over. De rotonde bouwen we om tot een turborotonde. Ook maken we het gebied groener door meer bomen te planten.

 Weergave Postweg

Wethouder Kâhya:

“Goede bereikbaarheid gaat hand in hand met schoon, veilig en slim vervoer dat toegankelijk is voor iedereen. Het is fijn dat we hier aan de slag gaan. Juist omdat we graag zo snel mogelijk meer veiligheid en gemak voor de fietser willen. En een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer. Met de twee bruggen, een turborotonde en veel groen zijn we klaar voor de toekomst.”

Planning

Er is de afgelopen tijd al heel veel gedaan. Denk bijvoorbeeld aan grond-, flora en fauna onderzoeken en het ontwerpen van de fietsbruggen. Ook is het gebied bouwrijp gemaakt. Om ruimte te maken voor de werkzaamheden, hebben we de bomen in het werkgebied verplant. Een aantal bomen is verplant in de nabije omgeving. De platanen langs de Vughterweg hebben een nieuw plekje gekregen in het Paleiskwartier en in het Zuiderpark.

Op dit moment zitten we in de uitvoeringsfase. Achter de schermen gebeuren er verschillende dingen. Zo is het ontwerp van de bruggen in detail uitgewerkt en worden de bruggen nu in elkaar gezet in de fabriek. Er is een verkeersplan voor de omleidingen gemaakt en we werken het groenplan voor het gebied uit.

De werkzaamheden zijn in volle gang. Het werk is daarbij verdeeld in drie fases. In de eerste fase leggen we de fietsbrug over de Postweg aan. Dit is de brug aan de spoorzijde. In augustus/september 2021 starten we met fase 2, het aanleggen van de fietsbrug over de Heunweg. In de laatste fase, vanaf oktober 2021, leggen we de turborotonde aan. Naar verwachting is het werk in het laatste kwartaal van 2021 klaar. We zetten ons in om zoveel mogelijk de planning aan te houden, maar deze kan nog door verschillende factoren veranderen. 

Samenwerking

De aanleg van de fietsbruggen en turborotonde komt tot stand door een intensieve samenwerking tussen de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught en de Provincie Noord-Brabant.

Download de KWS app

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maakt aannemer KWS gebruik van een bouw app. Door middel van een tijdlijn in de app wordt u direct op de hoogte gehouden de van werkzaamheden. Daarnaast kunt u via deze app makkelijk contact opnemen met de aannemer als u vragen of opmerkingen heeft.

  • De KWS app is beschikbaar voor iOS en Android en gratis te downloaden in de Apple- en Google- app stores
  • Zoek in de app naar ‘Postweg aanleg turborotonde en fietsbruggen’
  • Open het project en klik op ‘volgen’
  • Selecteer de doelgroep die voor u van toepassing is

Weergave fietsbrug Heunweg

Weergave Postweg

Contact

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van KWS, mevrouw M. van Kilsdonk. Haar telefoonnummer is (06) 29 03 64 12.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente ’s-Hertogenbosch via het telefoonnummer (073) 615 51 55. Of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl.

Subsidie

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant.

Opdrachtgevers

Gemeente ’s-Hertogenbosch
Gemeente Vught

Uitvoering

KWS Infra, Mercon

Architect

Arcadis