Herinrichting Postweg

Beide fietsbruggen en autowegen bij de Postweg zijn open voor alle verkeer. In de nieuwe situatie is het gemotoriseerd verkeer gescheiden van het fietsverkeer op de rotonde. Door deze twee verkeersstromen te scheiden, verbeteren we de fietsveiligheid. Ook is de rotonde aangepast naar een turborotonde voor een snellere en veiligere doorstroming van het autoverkeer.

Dit betekent dat je nu veilig van en naar Vught en ’s-Hertogenbosch kunt fietsen. De beide fietsbruggen zijn geopend. Pak lekker de fiets, plan je fietsroute via de fietsrouteplanner op de website van de Fietsersbond of ga voor fietstips naar onze pagina Lekker onderweg.

Over deze rotonde

De rotonde Postweg - Heunweg is onderdeel van een belangrijke fietsroute tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. Bovendien is de rotonde voor beide gemeenten een onderdeel van de gemeentelijke hoofdwegenstructuur. Met de komst van de nieuwe rotonde hebben we de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer en de bereikbaarheid van beide gemeentes verbeterd. Waardoor het autoverkeer in de spits beter kan doorrijden richting bijvoorbeeld de Randweg, N65 en de A2. Met de komst van deze rotonde dragen we bij aan betere verkeersveiligheid en stimuleren we slimme en duurzame mobiliteit op ieder vlak. Bekijk de pagina Duurzame mobiliteit.

Wat hebben we gedaan?

Het werk hebben we verdeeld in drie fases. In de eerste fase hebben we de fietsbrug over de Postweg aangelegd. Dit is de brug aan de spoorzijde. In augustus/september 2021 zijn we gestart met fase 2, het aanleggen van de fietsbrug over de Heunweg. In de laatste fase, vanaf november 2021, is de turborotonde aangelegd. 

Voortraject

In het voortraject is er veel werk verricht. Denk bijvoorbeeld aan grond-, flora en fauna onderzoeken en het ontwerpen van de fietsbruggen. Ook is het gebied bouwrijp gemaakt. Om ruimte te maken voor de werkzaamheden, hebben we de bomen in het werkgebied verplant. Een aantal bomen is verplant in de nabije omgeving. De platanen langs de Vughterweg hebben een nieuw plekje gekregen in het Paleiskwartier en in het Zuiderpark.

  • Foto van de fietsbrug op de Postweg
  • Foto van fietsers op de fietsbrug aan de Postweg.
  • Foto van een man die werkzaamheden verricht aan de fietsbrug aan de Postweg.
  • Luchtfoto van de rotonde op de Postweg.

Wethouder Kâhya:

“Goede bereikbaarheid gaat hand in hand met schoon, veilig en slim vervoer dat toegankelijk is voor iedereen. Het is fijn dat we hier aan de slag gaan. Juist omdat we graag zo snel mogelijk meer veiligheid en gemak voor de fietser willen. En een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer. Met de twee bruggen, een turborotonde en veel groen zijn we klaar voor de toekomst.”

Extra communicatie over de afsluiting

Samen met Traffic Service Nederland hebben we serviceproviders ingezet rondom de afsluiting van de rotonde Postweg. Dit betekent dat zij tijdens de werkzaamheden via gerichte campagnes verkeersupdates delen op social media kanalen en ervoor zorgen dat navigatiesystemen rekening houden met de afsluitingen. Doel hiervan is om hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen. Vanaf maandag 18 oktober is het mogelijk dat je berichten op Facebook, Instagram of de buurtapp Nextdoor voorbij ziet komen.

Samenwerking

De aanleg van de fietsbruggen en turborotonde komt tot stand door een intensieve samenwerking tussen de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Gemeente Vught en de Provincie Noord-Brabant.

Weergave fietsbrug Heunweg

Weergave Postweg

Contact

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van KWS, mevrouw M. van Kilsdonk. Haar telefoonnummer is (06) 29 03 64 12.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente ’s-Hertogenbosch via het telefoonnummer (073) 615 51 55. Of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl.

Subsidie

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant.

Opdrachtgevers

Gemeente ’s-Hertogenbosch
Gemeente Vught

Uitvoering

KWS Infra, Mercon

Architect

Arcadis