de Vliert: veel nieuwe woningen met ruimte voor groen

Stedelijk wonen in het groen, dicht bij de binnenstad en met veel aandacht voor gezondheid, sport en recreatie. Dat kan in de nieuwe stadswijk de Vliert. In de eerste fase van het gebiedsontwikkeling is ruimte voor 1.450 woningen, waarvan 70 procent betaalbaar (sociale huur, middenhuur en betaalbare koop). Voorheen stond het project bekend als Station Oost en Omgeving. Veel inwoners zullen het gebied kennen vanwege Stadion De Vliert en het Sportiom. De Vliert is goed verbonden met de binnenstad en de omliggende buurten, en krijgt in de nieuwe plannen een nieuw park voor de stad: het Vliertpark.

Meepraten over de plannen: start omgevingsdialoog

In een eerder stadium hebben we samen met de buurtbewoners en organisaties in het gebied wensen en mogelijkheden in kaart gebracht. Deze zijn vastgelegd in het Ambitiedocument (pdf) dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van deze uitgangspunten en verdere onderzoeken heeft de gemeente nu een concept-ontwikkelkader (pdf) opgesteld. Dit is een voorstel voor de globale invulling van de eerste fase van de Vliert. Hiertoe behoren het gebied rondom het NS station, het gebied van het huidige transferium De Vliert en het parkgebied rond het autovrije deel van de Aartshertogenlaan. We hebben daarin bewust ruimte gelaten voor de ideeën en behoeften van de buurt. Deze worden opgehaald in vier bijeenkomsten.

Stadswijk van de toekomst

Wethouder Verstedelijking Mike van der Geld ziet voor de Vliert veel kansen als duurzame stadswijk van de toekomst: “Met de Vliert voegen we een nieuw stukje stad toe, met plek voor woningen in een prettige, gezonde leefomgeving, waar je elkaar ontmoet. Hier is plek voor iedereen”.

Ideeën ophalen

Op 26 juni vindt de eerste inloopbijeenkomst plaats en kunnen geïnteresseerden informatie ophalen en hun eerste reacties geven op de voorstellen voor deze nieuwe Bossche stadswijk. In de eerste helft van september organiseren we workshopsessies waarin iedereen over de verschillende thema’s kan meepraten. Ook digitaal bieden we de gelegenheid om te reageren en ideeën in te brengen, onder andere via een online enquête. De opgehaalde ideeën, wensen en punten van zorg worden meegenomen in het ontwikkelkader dat naar verwachting begin volgend jaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Je bent van harte welkom in Stadion De Vliert op 26 juni. De vrije inloopbijeenkomst is van 16.30 tot 20.30 uur. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Sport en bewegen

Door het vele groen in het gebied liggen er veel kansen voor sport en bewegen. De woningen komen deels in het groen te liggen en deels rondom het station. Er worden veel verschillende soorten woningen gebouwd, voor jongeren, ouderen, starters en  voor gezinnen. De Vliert is uitstekend met de stad verbonden met fietsroutes en OV, en krijgt een duurzame oplossing voor het parkeren in een gezamenlijk parkeerhuis. Daardoor is er veel ruimte voor wandel- en fietsroutes en activiteiten in het groen.

Verbonden buurt

De Vliert wordt een echt levendige wijk met voorzieningen in de plinten van de woonblokken of in het groen. Naast bewegen en gezondheid is elkaar kunnen ontmoeten een belangrijk thema. Het centrale park nodigt ook de bewoners van de omliggende bestaande buurten uit om hier elkaar te ontmoeten. Daardoor ontstaat een verbonden buurt waar iedereen zich thuis kan voelen. Zie ook de video van DTV waarin wethouder Mike van der Geld en projectleider Marjolein Pullens de plannen voor het gebied toelichten.

Vragen of meer informatie?

Heb je een vraag? Neem contact op met ons. Wil je op de hoogte blijven van de laatste informatie over de ontwikkelingen en de bewonersbijeenkomsten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Hiermee ontvangen geïnteresseerden ook de uitnodigingen voor de omgevingsdialoog.

Contact opnemen Aanmelden nieuwsbrief