Jan Heijmanslaan

De Jan Heijmanslaan en de parallelwegen zijn aan onderhoud toe. Daarom willen we deze straat opnieuw inrichten. Daarbij kijken we onder andere naar de riolering, verlichting en het groen.  

Eerder hebben we wensen en ideeën van omwonenden verzameld via een online formulier.  
Op dinsdag 14 mei hebben wij tijdens de inloopbijeenkomst de eerste plannen toegelicht en reacties hierop gevraagd.  

Proces   

Tijdens en na de inloopbijeenkomst hebben wij verschillende reacties ontvangen. Deze gingen over het ontwerp, de verkeersveiligheid voor met name kinderen, de groene middenberm en de vervolgstappen. Een aantal punten gaan over het groen, de verbeterde bereikbaarheid, het verlagen van de snelheid naar 30 km/u, het verkeer dicht bij de huizen, het afrijden van de oprit en de toenemende drukte bij de zijstraten.  

Bent u niet bij de bewonersavond geweest en wilt u het ontwerp alsnog bekijken? Bekijk deze dan hieronder: 

Conceptontwerp van de Jan Heijmanslaan. In onderstaande beschrijving lees je de uitleg.

Op de afbeelding hierboven zie je een conceptontwerp van de Jan Heijmanslaan. De uitgangspunten bij dit conceptontwerp zijn: 

  • We willen alle bomen behouden.
  • De parkeerplekken en een groene middenberm komen in het midden van de straat. 
  • Bij de kruisingen maken we verkeersplateaus. 
  • Bij de rotonde scheiden we het fietsverkeer van het autoverkeer om de verkeersveiligheid te verbeteren.
  • De ingang naar het winkelcentrum vanaf de Jan Heijmanslaan voor fietsers en voetgangers wordt verplaatst. 
  • De kruising aan het einde van de straat, bij Hoogveld, maken we overzichtelijker. 
  • Deze plannen zijn nog in ontwikkeling en kunnen nog veranderen.

Vervolgstappen  

Het ontwerp dat is gepresenteerd is niet definitief. We gaan het ontwerp verder uitwerken. Hier nemen we de reacties in mee. We verwachten na de zomer een nieuwe bewonersavond te organiseren met een aangepast ontwerp.  

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over dit project of wilt u nog reageren op het ontwerp? Neem dan contact op met Jan Sier, projectleider van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is 06 - 46 97 13 98. Of stuur een bericht via het digitaal contactformulier met als onderwerp ‘Jan Heijmanslaan’.