Impact ondernemen als motor van de nieuwe Bossche economie

's-Hertogenbosch presenteert een nieuwe economische visie. Die is nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken. Deze ‘Economische Visie 2035’ biedt een duidelijke koers voor de verandering naar een nieuwe economie. Daarin spelen ondernemers een heel belangrijke rol. Hoewel de Bossche economie een sterk fundament heeft, staat die basis ook hier onder druk. Dat komt door grote maatschappelijke veranderingen. Denk aan technologische ontwikkeling en een tekort aan energie, grondstoffen, arbeid en ruimte. Dit vraagt om een nieuwe kijk op ondernemerschap.

Nieuwe normaal

De visie benadrukt dat ondernemerschap met impact het nieuwe normaal wordt in 2035. “Dit betekent dat ondernemers verantwoordelijkheid nemen voor hun maatschappelijke rol. Ook zorgen zij ervoor dat hun activiteiten in balans zijn met de omgeving,” licht wethouder Ralph Geers toe. “Ze hebben een sterk verdienvermogen en ondersteunen de verandering naar een meer duurzame en sociale economie.”

Bossche specialiteiten

De economie is in 2035 niet alleen gegroeid in omvang. “Kwalitatieve groei is net zo belangrijk”, voegt wethouder Ralph Geers daaraan toe. “De sterke punten van ’s-Hertogenbosch zijn hiertoe nog verder versterkt. Namelijk ondernemerschap en vernieuwing, talent en kennis, onze gastvrijheid en het vestigingsklimaat. En ook de bekende Bossche ‘kunst van het verenigen’. De speerpuntsectoren food, bouw en gezondheidszorg zijn met behulp van datatechnologie landelijk bekend als echte Bossche specialiteiten. Ze versterken de positie van onze gemeente als één van de top 3 economische regio’s in Nederland.”

Samenwerking cruciaal

De visie is tot stand gekomen in samenwerking met veel ondernemers, onderwijspartijen en maatschappelijke organisaties. Die samenwerking staat ook centraal in de visie. De gemeente zet in op het stimuleren, motiveren en ondersteunen van goede initiatieven.

Wethouder Ralph Geers: “We bieden ruimte aan gemotiveerde ondernemers die maatschappelijke impact willen maken. We ondersteunen hen om deze impact te realiseren en uit te breiden.  Ondernemers die nog niet bezig zijn met impact ondernemen krijgen hulp en brengen we in contact met de koplopers. Tot slot speelt onderwijs een belangrijke rol in de ontwikkeling van kennis en talent. Die zijn onmisbaar om de transitie vorm te geven.”

Om de voortgang van de transitie te monitoren, wordt een zogeheten Impactmonitor opgezet. Op basis daarvan kunnen we kijken hoe de transitie verloopt.

De gemeenteraad kan op 10 september tijdens de raadsvergadering haar wensen en bedenkingen aangeven over de nieuwe economische visie.