De nieuwe cijfers van de economische monitor zijn bekend!

's-Hertogenbosch heeft de nieuwste editie van de Economische Monitor 2024 gepubliceerd, met de meest recente cijfers over de economische ontwikkelingen in de gemeente. Deze monitor toont aan dat 's-Hertogenbosch een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor bedrijven. Het aantal bedrijven is met 6,3% gestegen tot ruim 21.000, en de gemeente staat nu al meerdere jaren achtereen op de derde plaats van economische toplocaties in Nederland.

De ICT & Data-sector blijft groeien met het hoogste aantal nieuwe bedrijven sinds 2015 en een aanzienlijke toename in het aantal banen. Ondanks een lichte afname blijft de arbeidsmarkt krap met een laag werkloosheidspercentage van 3,3% en veel openstaande vacatures. De vraag naar bedrijfsruimte blijft groot terwijl het aanbod beperkt is. De kantorenleegstand is met 3,2%  laag en er is nog slechts 20 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein.

De cijfers bevestigen de ontwikkeling van 's-Hertogenbosch als Datastad en ondersteunen de ambities uit het coalitieakkoord en het huidige Economisch Actieplan. Ze laten ook uitdagingen zien: tekort aan personeel en beperkte ruimte voor bedrijven. Om het personeelstekort aan te pakken, werken we in Noordoost-Brabant aan een regionale aanpak voor voldoende personeel in belangrijke sectoren. Daarnaast hebben we vorig jaar een nieuwe kantorenvisie opgesteld. Het Innovatie Kwartier Den Bosch (IKDB) en nieuw bedrijventerreinbeleid moeten komende tijd zorgen voor meer ruimte.

De nieuwe Economische Visie 2035 zet de langetermijnstrategie voor de Bossche economische ontwikkeling uiteen. De cijfers uit de monitor ondersteunen deze strategie. Op 10 september 2024 wordt de visie in de gemeenteraad behandeld.

De Economische monitor is te vinden op de pagina Onernemen in Den Bosch en op de gemeentelijke Tableau-pagina.