Kanaalpark

We zijn gestart met de uitbreiding van het Kanaalpark. We vormen de bestaande graslanden om naar een groene omgeving waar iedereen kan wandelen, fietsen en elkaar ontmoeten. We breiden het park uit met moeras, ruigtes, bosjes en bloemrijke graslanden begraasd door runderen. Eerder gaven we aan dat we eind maart de werkzaamheden afronden. Door een natte voorjaar is het werk helaas iets vertraagd. We hopen eind mei het park aangelegd te hebben.

Het Kanaalpark

Even geleden lagen hier nog strakke weilanden. Inmiddels bloeit de natuur hier op. Want dat is de bedoeling, dat de natuur hier haar gang kan gaan. Door de ontwikkeling van het park zien we de afgelopen jaren meer verschillende planten- en boomsoorten. Deze soorten zorgen voor allerlei bijzondere insecten, vogels en zoogdieren. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Het gebied heeft daarnaast een hondenuitrenveld, een voedselbos en een tuinderij. Ook is het Hof Eyghentijds hier gevestigd.

Uitbreiding

We breiden het park nu verder uit. Hiervoor gaan we het volgende doen:

  • Als eerste voeren we het grondwerk uit. Op een aantal plaatsen graven we grond weg. Hierdoor ontstaan er kleinere plasjes en wordt het water opgevangen. Zo houden we water vast in het gebied, wat zorgt voor verschillende soorten planten en dieren. Ook maken we een heuvel. Dit zorgt voor een mooi uitkijkpunt over het park.
  • Daarna brengen we rasters aan, om de runderen die hier grazen binnen het gebied te houden. 
  • Als laatste leggen we de paden aan en planten we het bosplantsoen. Met het groen versterken we de ontwikkeling van de ruigte- en bosgroei. We planten op een aantal plaatsen bomen en struiken die helpen met het vergroten van de biodiversiteit. 

Bereikbaarheid

U gaat tijdens een bezoek aan het Kanaalpark wel merken dat de aannemer Jos Kanters Groenvoorziening B.V. bezig is. Het bestaande park blijft bereikbaar. Incidenteel sluiten we een pad af, maar dit geven we tijdig aan. Het  werkgebied is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar. 

Heeft u vragen over de werkzaamheden of wilt u graag het ontwerp van het gebied ontvangen? Neem dan contact met ons op via het digitaal contactformulier.