Bescherming bomen Parade

In november 2021 hebben we 91 nieuwe bomen geplant op de Parade. Het zijn 43 iepen en 48 lindes. In de binnenste rij van het carré staan lindes; in de buitenste rijen iepen. Ze zijn geplant in de vorm van een 18e-eeuws bomencarré. Als het nieuwe theater klaar is planten we nog eens 31 bomen op de locatie waar nu het bouwterrein is. 

We treffen verschillende maatregelen om de bomen zo goed mogelijk te laten groeien. Zo is er een ‘boomjuk’ om elke boom geplaatst om ervoor te zorgen dat de boom stevig staat en niet aangereden wordt. En we houden met sensoren de vochtigheid en voeding van de bodem in de gaten. Zo kunnen we in droge perioden snel de juiste hoeveelheid water geven. Daarnaast worden de stammen van de bomen preventief behandeld met zogenaamd ‘bomenwit’. 

Bomenwit

Bomenwit voorkomt dat de nog jonge bast van de bomen scheurt door langdurige blootstelling aan zonlicht en warmte. De onderste meters van de stam worden ingestreken met het bomenwit. Dit voorkomt uitdroging van de stam, maar ook de groei van schimmels. Deze behandeling is eenmalig. Het bomenwit verdwijnt na verloop van tijd vanzelf. Op den duur beschermen de dichtgegroeide boomkronen de stam tegen langdurig zonlicht.

We passen deze behandeling de laatste jaren vaker toe. Vooral op plaatsen waar jonge bomen langdurig in het zonlicht staan in een stenige omgeving. Het ‘witten’ van boomstammen is gebruikelijk in Zuid-Europese landen zoals Spanje, Italië en Griekenland. Door toenemende perioden van warmte en droogte willen we de bomen op de Parade optimale groeikansen bieden. Vandaar deze extra boombescherming.

Tweede leven kastanjebomen

We hebben een deel van de oude kastanjebomen, die tot een jaar geleden op de Parade stonden, een mooi tweede leven kunnen geven. Dat is gelukt met de hulp van Stichting Stadshout in samenwerking met SPARK Makers Zone. Zij maakten van het hout al verschillende unieke producten, waaronder een echte Bossche Borrelplank en een kastanjebank die op het plein voor de Sint-Jan staat.