122 nieuwe bomen op de Parade

De Parade is één van de belangrijkste pleinen in ’s-Hertogenbosch. We willen het groene karakter van het plein graag behouden en verbeteren. De zieke kastanjebomen op de Parade worden daarom vervangen. Daarmee starten we in december van dit jaar. Dit heeft het college besloten na de verschillende belangen zorgvuldig te hebben afgewogen. Daarbij is rekening gehouden met evenementen, veiligheid en het belang van groen voor de binnenstad. Eind maart zijn alle bomen verwijderd en is gestart met de voorbereidingen voor het planten van nieuwe bomen. Zodat de Parade vanaf volgend jaar weer bijdraagt aan een duurzaam ‘s-Hertogenbosch en een sfeervol klimaat van onze binnenstad.

Vervangen bomen

De 122 bomen plaatsen we straks opnieuw in een 18e-eeuws bomencarré. Dat besluit is in 2007 al door de raad genomen. We gaan het plein dus niet opnieuw inrichten. We planten straks twee soorten bomen om het risico dat alle bomen ziek worden kleiner te maken. Niet alle bomen zijn geschikt voor deze locatie. In overleg met verschillende boomspecialisten is daarom gekozen voor lindes en iepen.

We willen in de toekomst beschadigingen aan de bomen voorkomen. We maken daarom aan de kant van het Theater aan de Parade een ingang voor vrachtverkeer. Op verzoek van belangenorganisaties maken we ook aan de noordkant een extra ingang.

Tijdelijke bomen

In de buurt van de Sint-Jan zijn mogelijk vleermuizen. Zij hebben bomen nodig om hun weg te vinden naar het Bossche Broek. Tegelijk dragen de bomen ook bij aan het groene karakter van het plein. We plaatsen daarom tussen de Choorstraat en de Triniteitstraat 12 bomen van 5 meter hoog in bakken. 

Archeologisch monument

De Parade is een archeologisch monument. Onder de Parade liggen nog de fundamenten van het middeleeuwse Begijnhof. Wat betekent dat je op het plein niet zomaar mag graven. Bij het vervangen van de bomen is archeologisch onderzoek dan ook noodzakelijk. Dit geeft ons wel een mooie kans om meer te weten te komen over het bodemarchief.

Tweede leven kastanjebomen

De verwijderde bomen worden, voor zover ze nog geschikt zijn, verzaagd en te drogen gelegd bij Stichting Stadshout. Samen met de Stichting Stadshout bekijken we hoe we de kastanjebomen die zijn verwijderd een mooi tweede leven kunnen geven.

Een aantal bomen is inmiddels teruggekeerd op de Parade. In de vorm van een ruim 3 meter lange bank. De bank is zo ontworpen dat je er aan twee kanten op kunt zitten. Op de leuning kun je lezen dat de bank is gemaakt van de 55 jaar oude kastanjebomen. Niet alle delen van de kastanjes waren geschikt, doordat de bomen ziek waren. Voor het maken van deze bank waren ongeveer 6 kastanjebomen nodig.

De bank is bedacht en gemaakt door de mannen en vrouwen van Stichting Stadshout in samenwerking met SPARK Makers Zone. Zij maakten de tekstplaatjes voor op de bank.

Meer informatie over Stichting Stadshout Den Bosch vind je op de Facebookpagina van Stadshout Den Bosch.

Foto van bank op de Parade gemaakt van de gekapte bomen.

Planning

Vanaf april doen de archeologen onderzoek naar de geschiedenis van het plein. Daarna verbeteren we de grond. Vanaf december kunnen we de nieuwe bomen dan planten. Vanwege de nieuwbouw van het Theater aan de Parade planten we een klein deel van de bomen pas als het theater klaar is. De werkzaamheden voor het planten van de bomen voeren we uit in verschillende fases. Op die manier blijft het plein dit jaar zoveel mogelijk beschikbaar voor de horeca en evenementen, als er weer meer mogelijk is.