Flexwoningen Noordoosthoek

In de Noordoosthoek in De Groote Wielen willen we (gemeente en woningcorporatie Zayaz) een nieuwe woonbuurt creëren. Geïnspireerd op de landelijke omgeving die er al is. Buitenleven en natuurlijk wonen worden dan ook de belangrijkste kwaliteiten van deze nieuwe buurt. Niet een buurt met de bekende traditionele straten. Maar een buurt onderverdeeld in twaalf erven - ieder met een eigen woonsfeer - en met zo’n vijftien tot vijfentwintig houten woningen.

In totaal komen er ongeveer 205 erfwoningen. Ze verschillen in indeling, grootte en huurprijs. Daarmee helpen we een brede groep woningzoekenden aan een nieuw thuis. Zoals starters, éénoudergezinnen, doorstromers, senioren. Woningzoekenden die ook bewust kiezen voor een andere manier van wonen en leven. Want als je hier komt wonen, kies je niet alleen voor het huis, maar ook voor je buren en de buurt. Ongeveer een derde van de woningen wordt straks verhuurd aan middeninkomens. De rest aan lage inkomens.  Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2023 de eerste twee woonerven met in totaal dertig houten woningen worden geplaatst. De rest van de erven volgen dan later in 2023. Om je een goede indruk te geven van deze nieuwe woonbuurt, vertelt stedenbouwkundige Tom van Tuijn je daar in de video hiernaast alles over.

Voor vragen en op de hoogte blijven

Vragen kun je een e-mail sturen via het digitaal contactformulier. De laatste nieuwsbrief die de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft verstuurd was op 7 juli. De volgende edities worden vanuit Zayaz verstuurd. Wil je de nieuwsbrief blijven ontvangen? Meld je dan aan via onderstaande knop.

Aanmelden nieuwsbrief

De formele communicatie vanuit de gemeente – denk aan onder meer vergunningen - gaat voortaan via de digitale nieuwsbrief ‘de Groote Wielen Online'. Wil je deze ook ontvangen? Je kunt je hiervoor inschrijven via de onderstaande knop.

Aanmelden nieuwsbrief