Geleidelijke verplaatsing

In geval van STEK past het woord ‘flexwonen’ eigenlijk niet meer. Het zijn verplaatsbare woningen van permanente hoogwaardige kwaliteit die volledig voldoen aan de BENG-norm. Een groot deel van de woningen blijft hier maximaal 15 jaar staan. Bewoners krijgen in die gevallen een huurcontract tot de einddatum van de tijdelijke vergunning. Binnen 8 en 15 jaar verhuist een deel van de woonerven naar andere nieuw te bouwen plekken in De Groote Wielen of elders in de stad. Bewoners kunnen meeverhuizen als ze willen. Zo kunnen de bewoners – ofwel erfgenoten – de gemeenschap die ze met elkaar opgebouwd hebben intact houden. Op de vrijgekomen plekken bouwen we dan nieuwe woningen die permanent blijven staan. Met deze nieuwe manier van gebiedsontwikkeling verandert het woongebied geleidelijk en is er geen harde scheiding meer tussen tijdelijke en permanente bebouwing.

De eerste twee woonerven met in totaal dertig houten STEK-woningen staan er inmiddels. De rest van de erven zijn klaar in 2024.  

Een aantal erven met in totaal zo’n 85 woningen in het noordwestelijke deel blijft permanent staan. Hieronder zie je om welke erven het gaat. Meer informatie vind je op de website STEK in De Groote Wielen.

Plattegrond erven met toelichting