Wat ging vooraf?

De druk op de woningmarkt in ’s-Hertogenbosch is groot. Mensen moeten vaak jaren ingeschreven staan voordat ze een sociale huurwoning kunnen krijgen. Vooral starters, jonge gezinnen en ouderen hebben het lastig. Om aan deze behoefte tegemoet te kunnen komen, is het bouwen van flexwoningen een belangrijke oplossing. Om dat mogelijk te maken startten we de ontwikkeling van deze woningen in de zomer van 2020 met een haalbaarheidsonderzoek (pdf)

Het haalbaarheidsonderzoek startte medio 2020 en is afgerond in mei 2021. In die maanden hebben we intensieve gesprekken gevoerd met omwonenden. Zij hebben zorgen geuit en waardevolle ideeën ingebracht. Het voorlopige gebiedsconcept dat hieruit is ontstaan, hebben we getoetst bij omwonenden, en bij toekomstige bewoners via een online vragenlijst en in een online sessie. Met deze inbreng hebben we het gebiedsconcept definitief gemaakt en vertaald naar een stedenbouwkundigplan.

Ontwikkeling van het plan

De realisatie is inmiddels in volle gang, gebaseerd op het stedenbouwkundig plan. In dit plan zie je een uitwerking van de gewenste inrichting van dit gebied zoals onder meer de woonerven, het groen en de parkeerplaatsen. De reacties die we uit eerdere gesprekken met de omgeving terugkregen, zijn daarin meegenomen. In de afbeelding hieronder kun je zien wat we in de loop van de tijd aanpasten om tot dit stedenbouwkundig plan te komen. Een uitwerking van de gewenste inrichting van deze nieuwe woonbuurt met haar woonerven, het groen en de parkeerplaatsen.

Bekijk het stedenbouwkundig plan (pdf)