Park en groen

Het Prins Hendrikpark wordt dagelijks veel gebruikt door verschillende bezoekers. Het gevoel van groen, ruimte en parkbeleving is groot. En het park heeft verschillende functies (hondenvoorziening, dierenweide, speelplekken, sport en wandelen, parkhoreca, afwisselend open en gesloten parkdelen). Dit draagt bij aan de kwaliteit van woon- en leefomgeving van heel de wijk. Deze functies willen we graag behouden.

Kwaliteit en beleving van het park zoveel mogelijk behouden

Het plan Brabantbad is daarom zorgvuldig opgezet dat de kwaliteit en beleving van het park zoveel mogelijk worden behouden.

Tussen de woontorens komt een half verdiepte parkeergarage. Deze vorm van een parkeergarage zorgt ervoor dat alle auto’s van de bewoners uit het zicht worden onttrokken. Bovenop het dak van de parkeergarage komt naast ruimte voor bezoekers om te parkeren vooral veel groen. We denken aan een glooiend parklandschap met struiken/wilde bloemen en een wandelpad. Dit stuk park is straks voor iedereen toegankelijk. Op deze manier lijkt er geen sprake van parkeren op maaiveld, is er tegelijkertijd meer parkeerruimte en met tegelijk plaats voor groen.

Een aantal bomen op de huidige parkeerplaats komt met de komst van de woningen in project Brabantbad te vervallen. Deze bomen compenseren we (en nog meer bomen) in de directe omgeving van de nieuwe woontorens. De plinten van de woontorens – de zogenaamde sokkels – zijn met de transparante plint gelegen aan het wandelpark. Op deze manier is er zoveel als mogelijk interactie tussen groen, ontmoeten, ontspannen, wonen en verblijven.

Foto van vrouw met sportkleding voor de vijver.

Foto van de steigers aan het water.

Foto van vrouw met hond in het park.

Fijn dat het park behouden blijft en dat ik nog steeds een rondje kan lopen

Illustratie concept inrichtingsplan

Voorbeelduitwerking bomen op parkeerdek