Park en groen

‘Wonen’ is veel meer dan een verzameling stenen. Daarom investeren we ook in een sociale, groene, veilige en gezonde leefomgeving. De groene omgeving wordt veel minder belast dan voorheen omdat de ‘footprint’ van de nieuwe woonbebouwing zeven keer zo klein is als de oorspronkelijke bebouwing (zwembad en sporthal). Dit zorgt voor het invullen van onze ambitie om meer woningen te realiseren met behoud van parkruimte en openheid.  Uit de eerder gevoerde omgevingsdialoog is een werkgroep voor de inrichting van de ruimte rond de geplande woningbouw ontstaan. Samen met deze werkgroep werken we aan de invulling van de eerste bouwlaag van de woontorens (sokkel) en de inrichting van het park ter plaatse. We willen de omgeving van de woontorens goed laten aansluiten bij die van het park met grasvelden, bomen en slingerende paden. Dat betekent onder meer dat de bomen die moeten wijken voor het plan ruim worden gecompenseerd. Verder plaatsen we tussen de torens struiken en meerstammige bomen. Deze zorgen er ook voor dat het windklimaat in het gebied sterk verbetert.

Op het groene dak van de parkeergarage wordt een bloemrijk grasmengsel gezaaid. Samen met de keuze voor bloeiende struiken en bomen vergroten we zo de biodiversiteit. Ook graven we een aantal wadi’s in het park om bij piekbuien het regenwater op te kunnen vangen. De glooiingen die op dit moment al in het park aanwezig zijn, worden daarmee verder versterkt. Dit past goed bij het karakter van het Prins Hendrikpark. En de werkgroep kwam met het idee om in de IJzeren Vrouw een eiland te maken die via een houten vlonder toegankelijk wordt gemaakt voor voetgangers. Ook dit maakt onderdeel uit van het inrichtingsplan.
 

Fijn dat het park behouden blijft en dat ik nog steeds een rondje kan lopen

Illustratie concept inrichtingsplan

Voorbeelduitwerking bomen op parkeerdek