Wonen en voorzieningen

Betaalbaar wonen

Er is veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en voor de groeiende groep 1- en 2 persoons huishoudens. De invulling van het woonprogramma voor de drie woontorens is voor ons van groot belang om aan de enorme vraag naar betaalbare woningen tegemoet te komen. Waar eerder nog 25% sociaal en 75% vrije sector was voorzien, stellen we nu voor om op deze locatie 25% sociale huurwoningen toe te voegen en 26% woningen in het middensegment: 14% middeldure huurwoningen en 12% sociale koopwoningen. Het aandeel vrijesectorwoningen bedraagt 49%. De woningen verschillen in grootte van zo’n 50m² tot ongeveer 160m². En er komen mogelijk wat grotere woningen.

De ontwikkelende partij heeft inmiddels een intentieovereenkomst gesloten met een woningcorporatie om één woontoren af te nemen. In deze woontoren komen sociale en middeldure huurwoningen. Het plan vormt daarmee een aanvulling op het al aanwezige woningaanbod en is in overeenstemming met de Woonvisie. 

In de sokkels (de eerste en tweede bouwlaag) komen andere functies dan wonen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt en het Prins Hendrikpark. Hier worden daghoreca (maximaal 180m²), dienstverlenende, maatschappelijke, recreatieve en/of culturele functies mogelijk gemaakt. Deze functies kunnen de verbinding tussen de gebouwen en het park versterken.