Stedenbouw en architectuur

Door het ontwerp kan je nog steeds ver het park in kijken, het park neemt de woontorens als vanzelf op.

In november 2016 heeft architect KCAP via een prijsvraag een stedenbouwkundige visie gepresenteerd aan gemeente ’s-Hertogenbosch en Heijmans voor de invulling van de locatie van het voormalige Brabantbad. Deze visie is de afgelopen jaren uitgewerkt tot een nieuw plan. Het plan houdt rekening met de volgende architectonische uitgangspunten die opgehaald zijn uit de gesprekken met de omgeving:

Evenwicht

Drie woontorens met een variatie in hoogte als tegenwicht van de tegenovergelegen Amazones.

Alzijdigheid

Een ronde natuurlijke vorm om alzijdige gebouw te creëren; er zijn geen voor- en of achterzijden.

Inpassing

Het park dicteert vorm van de torens en de positie, met respect en aandacht voor het bestaande groen, ruimte en bruikbaarheid van het park; ‘het rondje park’ kan zo blijven bestaan.

Openheid

De onderzijde van woontorens ‘de zogenaamde sokkels’ zijn transparant vormgegeven; hiermee wordt de transparantie en de doorzichten onder het gebouw verder versterkt.

Veiligheid

Wonen in het park draagt bij aan de sociale veiligheid in het park.

Icoon met hoogte van woontorens: 54, 60 en 48 meter hoog.   Icoon zichtbaarheid

Ik zie dat het plan in 2021 sterk is verbeterd en dat bij het nieuwe plan rekening is gehouden met de omgeving.

Volume opbouw

De opdeling van volume ziet er als volgt uit: Het onderste deel van het gebouw bestaat uit een slanke sokkel. Daarboven kent het gebouw een breder middenstuk en het bovenste deel kent een smalle bouw. De torens variëren ook onderling qua hoogte en doorsnede (sokkel, middenstuk, bovenbouw). Door de realisatie van de sokkels worden de doorzichten in de het park gecreëerd. Het parkeren wordt ondergebracht in een efficiënte ondergrondse (overdekte) parkeergarage.

Illustratie met plint en slankheid van torens.

Ontwerp slankheid van de torens.

Illustratie van nieuwe positie torens in doorsnede.

Inpassing: minimaal ruimtebeslag, dus maximaal park en doorzichten in het park.