Vesting – en Watermuseum

Het Kruithuis wordt een Vesting – en Watermuseum. Met de restauratie en herbestemming van het Kruithuis blijft dit rijksmonument bewaard voor de stad.

In het Vesting- en Watermuseum beleef je vanaf voorjaar 2024 verschillende verhalen. Verhalen over de plek, de Tachtigjarige Oorlog en het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. En ook het verhaal hoe wij als Bosschenaren 4 eeuwen lang het water hebben ingezet om ons te verdedigen tegen de vijand.

Bezoekerscentrum Zuiderwaterlinie

Het Kruithuis wordt onder andere bezoekerscentrum van de Zuiderwaterlinie. Een plek waar we het verhaal vertellen over water en duurzaamheid. En onderdeel van het UNESCO netwerk van watermusea. Het museum is straks een toeristische trekpleister, gelegen tussen de Zuid-Willemsvaart en de Aa. En een mooie toevoeging aan de verdere ontwikkeling van het Zuid-Willemspark. De verwachting is dat het museum straks zo’n 30.000 bezoekers per jaar gaat trekken.

Herbestemming- en restauratieplan

Samen met de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch is in 2022 en 2023 gewerkt aan een herbestemmings- en restauratieplan voor de realisatie van het Vesting- en Watermuseum. Dit restauratieproject is in december 2023 opgeleverd. 

Duurzaam

Met de restauratie van het Kruithuis dragen we bij aan de klimaatambitie van ’s-Hertogenbosch. We brengen het rijksmonument van energielabel E naar label A++.

Download

Planning

Na de restauratie is eind 2023 de sleutel overgedragen aan Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, de nieuwe gebruiker van het Kruithuis. Zij gaan nu aan de slag met het verder inrichten van het Vesting- en Watermuseum dat in het voorjaar van 2024 wordt geopend.