Openbare ruimte Kruithuis

Naast de restauratie en verbouwing van het Kruithuis tot Vesting- en watermuseum richten we ook de openbare ruimte rond het Kruithuis opnieuw in. In 2020 is al een steiger met een tribune bij het Kruithuis gerealiseerd aan de Zuid-Willemsvaart. Deze is onder meer geschikt als aanmeerplek voor bezoekers van het museum. 

Daarnaast hebben we een enquête gehouden onder omwonenden en belanghebbenden om te weten te komen wat zij belangrijk vinden in de openbare ruimte rond het Kruithuis. Hoe past deze plek in het Zuid-Willemspark en hoe gaan we deze plek in de toekomst gebruiken? De uitkomsten van de enquête zijn meegenomen in het ontwerp voor de openbare ruimte.

Ontwerp

Op 12 april presenteerden we het voorlopig ontwerp aan belanghebbenden en omwonenden tijdens een inloopbijeenkomst in Nieuwehage. Bekijk het ontwerp openbare ruimte Kruithuis (pdf)

Voorbereidende werkzaamheden

Om het Kruithuis ook van de buitenzijde goed te kunnen restaureren en ter voorbereiding op de herinrichting van de openbare ruimte rond het Kruithuis hebben we begin april  de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

  • Voor de herinrichting van het park en de restauratie van het Kruithuis was het nodig om 7 bomen te verwijderen. Het waren zieke bomen of bomen met een minder goede toekomstverwachting. Bijvoorbeeld omdat ze te dicht tegen bebouwing aan stonden. Bij de herinrichting van de openbare ruimte van het Kruithuis planten we  12 nieuwe bomen.
  • De schuttingen bij de voormalige militaire bakkerij zijn verwijderd.
  • Het hekwerk en struikgewas rondom het Kruithuis zijn verwijderd.

Impressie van het gebied

Foto met benamingen rondom het Kruithuis (impressie van het gebied)