Het gaat om de kwaliteit van de zang

Vocaal ensemble Dubbel Zes treedt sinds 1964 op. De zestien leden zingen het zeer gevarieerde repertoire steeds a capella, dus zonder begeleiding door instrumenten. De bezetting met uitsluitend mannen is voor een a capella ensemble zeldzaam. Arthur Kuilboer en Jos van de Sande vertellen wat er zo leuk is aan zingen bij Dubbel Zes. En over wat er gebeurt als alles klopt.

We treden zo'n zes keer per jaar op en jaarlijks organiseren we zelf een groot concert. Bij uitvoeringen zingen we zonder bladmuziek en zonder dirigent. Dat geeft een heel mooi dynamisch contact met het publiek. We hebben een trouw publiek dat na elk optreden groeit. We treden ook graag op samen met andere koren. Dan heb je een groter bereik en dus automatisch meer publiek. En het legt minder beslag op je repertoire. Daarnaast kun je de kosten van bijvoorbeeld zaalhuur delen.

Subsidie uit de Regeling Amateurkunst

Omdat we niet zoveel leden hebben komt er ook niet heel veel contributie binnen. We zijn dus blij met de subsidie uit de Regeling Amateurkunst van de gemeente. Maar ook onze optredens zijn een belangrijke inkomstenbron. Zo kunnen we onze muzikaal leider, repetitieruimte en pr-kosten betalen. Gelukkig hebben we geen instrumentale begeleiding of solisten nodig die we moeten inhuren. Zo redden we het financieel.

Ruimte voor interactie

We repteren wekelijks in het Bosch Amateur Cultuur Huis. Sommige gemeenten stellen ruimte ter beschikking en geven dan geen of minder subsidie. Dat zou misschien beter zijn. Het is mooi als meerdere verenigingen samenkomen op een plek. Die interactie kan veel moois opleveren.

Zingen op niveau

Binnen onze vereniging is vriendschap van wezenlijk belang. Naast zingen doen ook andere leuke dingen, maar altijd in het verlengde van een repetitie of optreden. Want iedereen is toch vooral lid vanwege het niveau waarop we zingen en optreden. Het gaat in eerste instantie om de kwaliteit van de zang en de sfeer die je zo maakt met elkaar.

Als alles klopt

Het optreden is voor ons het belangrijkst. Als je a capella zingt, zonder dirigent en zonder bladmuziek, dan gaan je ogen voortdurend door het publiek. Je luistert naar wat er om je heen gebeurt. Naar waarop je kunt reageren. Als dan alles klopt: het geluid, iedereen zingt zijn partij goed, het contact met het publiek... Dat is waarvoor we het doen!

Wil jij ook subsidie voor jouw amateur culturele vereniging? Ga naar de pagina Amateurskunstverenigingen

Of wil je kennismaken met de mannen van Dubbel Zes? Bekijk de website.