Kanaalboulevard

We werken aan een autoluwe binnenstad waar het prettig en gezond wonen en verblijven is. Een stad die op een veilige manier bereikbaar is. We willen het doorgaande autoverkeer verminderen, en de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. De fietser en voetganger krijgen meer ruimte en de auto mag maximaal 30 kilometer per uur rijden. 

Dat betekent dat we de Binnenstadsring opnieuw inrichten. De eerste fase van de Kanaalboulevard - de Zuid-Willemsvaart tussen het Kardinaal van Rossumplein en Sluis 0 – is klaar. En met de aanleg van het vlonderpad hebben we ook meer ruimte gemaakt om te genieten van het groen en van het water. Een veilige looproute onder de bomen en een plek voor ontmoeting en recreatie. En met de aanplant van extra groen langs het kanaal, dragen we ook bij aan de biodiversiteit. De Kanaalboulevard en het Zuid-Willemspark gaan hand in hand samen.

Uitvoering tweede en derde deel Kanaalboulevard

Maandag 25 maart zijn we gestart met de herinrichting van de Kanaalboulevard. Het gaat om het deel tussen het Kardinaal van Rossumplein en de Muntelbrug (in de Citadellaan). 

Wat gaan we doen?

 • De weg krijgt een 30km/uur regime om verkeer af te remmen. De weg tussen de Tolbrugstraat en de Muntelbrug voorzien we van fietssuggestiestroken. 
 • De bushalte ter hoogte van de Zusterflat verplaatsen we en komt ter hoogte van het Gasthuiskwartier. 
 • We verwijderen de verkeerslichten op de kruising Citadellaan en Kardinaal van Rossumplein. Op de kruising Kardinaal van Rossumplein leggen we een rotonde aan. 
 • We leggen een extra riool aan om het regenwater te scheiden van het rioolwater. 
 • We vernieuwen de verlichting. 
 • De langsparkeerplaatsen aan de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Gasthuiskwartier verdwijnen.  
 • We vergroenen het gebied door ongeveer 1500 m2 aan groenvakken aan te leggen. We planten minimaal 25 nieuwe bomen. Zo maken we een mooie verbinding tussen het Zuid-Willemspark en de stad. Ter hoogte van het Kardinaal van Rossumplein verwijderen we 2 bomen, om de rotonde te kunnen aanleggen.  
 • Het Zuid-Willemspark wordt uitgebreid met vlakbij de Kasterenbrug een tribune in het talud en aan de onderzijde komt een looppad. 
 • De Kasterenbrug (brug naar Van Berckelstraat) krijgt een onderhoudsbeurt en we maken de brug onderhoudsarm. Omdat deze niet meer open en dicht gaat, kunnen we het apparatuur voor het beweegbaar maken van een brug verwijderen. 

Fasering en voorlopige planning

Om ervoor te zorgen dat tijdens de werkzaamheden de omliggende panden zo veel mogelijk bereikbaar blijven, knippen we het werk op in verschillende fases. In de praktijk kunnen de fases soms iets langer of korter duren.

Op dit moment loopt er een kapvergunningprocedure voor het verwijderen van twee bomen op het Kardinaal van Rossumplein. Dit is nodig om de aanleg van de rotonde mogelijk te maken. We hebben hierop bezwaren ontvangen. Omdat we de behandeling van de bezwaren afwachten, betekent dit dat de we bomen voorlopig niet verwijderen. De uitvoering van fase blauw is daarom voor nu naar maart/april 2025 verplaatst.

Fase rood

25 maart t/m 13 juni

Noordelijke rijbaan van de Zuid-Willemsvaart, (ongeveer) vanaf de Bloemenkamp tot aan het Kardinaal van Rossumplein.

Fase groen

21 mei t/m 21 juni

Zuidelijke rijbaan van de Zuid-Willemsvaart, van het Kardinaal van Rossumplein tot en met kruising Tolbrugstraat.

Fase geel

24 juni t/m 21 augustus

Noordelijke rijbaan van de Zuid-Willemsvaart, van de kruising Jan Heinstraat tot en met (ongeveer) de Bloemenkamp.

Fase paars

22 augustus t/m 11 oktober

Zuidelijke rijbaan van de Zuid-Willemsvaart, vanaf kruising Tolbrugstraat tot en met kruising Jan Heinstraat. Deze fase wordt weer in 2 fases verdeeld. De knip wordt gemaakt bij de Bloemenkamp.

Fase oranje

7 oktober t/m 25 oktober

Citadellaan tussen Orthenbrug en de Muntelbrug

Fase blauw

10 maart t/m 22 april 2025

Ombouw kruising Kardinaal van Rossumplein naar een rotonde.

Bereikbaarheid

In het onderstaande tabel vindt u belangrijke informatie over uw bereikbaarheid. Uiteraard geven we dit ook aan met omleidingsborden.

Periode

Verkeerssituatie

25 maart t/m 21 mei

Twee richtingen verkeer mogelijk tussen de kruising Jan Heinstraat en het Kardinaal van Rossumplein.

21 mei t/m 21 juni

Geen verkeer mogelijk tussen de Tolbrugstraat en het Kardinaal van Rossumplein.

24 juni t/m 21 augustus

Verkeer in één richting mogelijk, van de Jan Heinstraat richting de Tolbrugstraat en in twee richtingen mogelijk tussen de Tolbrugstraat richting het Kardinaal van Rossumplein.

22 augustus t/m 11 oktober

Geen verkeer mogelijk tussen de Jan Heinstraat en de Tolbrugstraat. Verkeer van en naar de Bloemenkamp kan via de Zuid-Willemsvaart vanaf het Kardinaal van Rossumplein.

7 oktober t/m 25 oktober

Geen verkeer mogelijk over de Citadellaan.

11 oktober 

Op vrijdag 11 oktober wordt de deklaag en de belijning aangebracht over de fases geel, paars en oranje. Op die dag zijn deze wegvakken afgesloten voor al het verkeer.

Omleidingen stadslijnen Arriva

Door de werkzaamheden is het voor de stadslijnen 2, 3, 4, 6, 8 en 9 niet mogelijk om hun normale routes te rijden. Alternatieve routes door de binnenstad zijn niet mogelijk vanwege de beperkte ruimte in de binnenstad. En er dient rekening gehouden te worden met de rijtijden (de vertrek- en aankomsttijden van deze lijnen sluiten aan op andere bus- en treindiensten). De lijnen 2, 4, 6, 8 en 9 rijden daarom via de Orthenseweg en Aartshertogenlaan. Lijn 3 via de Koningsweg, Zuidwal en Hekellaan. Deze omleidingen duren tot en met 19 juli. Daarna bekijken we of de dienstregeling deels weer aangepast kan worden en informeren we u over de routes van deze stadslijnen.  

Werkzaamheden Brabant Water en Kasterenbrug

 • Van 22 april tot en met 17 mei voert Brabant Water werkzaamheden uit in de Zuid-Willemsvaart,  vanaf het Kardinaal van Rossumplein tot en met kruising Hinthamerstraat. Deze werkzaamheden vallen buiten ons projectgebied maar vallen samen met ons werk.
 • De onderhoudsbeurt en het onderhoudsarm maken van de Kasterenbrug gebeurt in fase groen en geel. De werkzaamheden staan gepland in de periode 28 mei t/m 19 juli.

Update schorsingsverzoek

Door verschillende partijen zijn er bezwaren ingediend tegen het verkeersbesluit. In dit besluit wordt onder andere de verplaatsing van de bushalte geregeld. Ook is er door verschillende partijen een schorsingsverzoek bij de rechtbank ingediend. Dit betekent dat ze de rechtbank verzoeken om de werkzaamheden uit te stellen, tot er een besluit is genomen over de ingediende bezwaren. Het schorsingsverzoek werd op 15 maart door de rechtbank behandeld. De rechtbank heeft meteen na afloop van de zitting uitspraak gedaan en het schorsingsverzoek afgewezen. Dit betekent dat we volgens de planning kunnen starten met de werkzaamheden. 

Heeft u vragen over de uitvoering?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Mutsaers, projectleider van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Stuur een bericht via het digitaal contactformulier met als onderwerp ‘Kanaalboulevard’.