Kanaalboulevard

We werken aan een autoluwe binnenstad waar het prettig en gezond wonen en verblijven is. Een stad die op een veilige manier bereikbaar is. We willen het doorgaande autoverkeer verminderen, en de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. De fietser en voetganger krijgen meer ruimte en de auto mag maximaal 30 kilometer per uur rijden. 

Dat betekent dat we de Binnenstadsring opnieuw inrichten. De eerste fase van de Kanaalboulevard - de Zuid-Willemsvaart tussen het Kardinaal van Rossumplein en Sluis 0 – is klaar. En met de aanleg van het vlonderpad hebben we ook meer ruimte gemaakt om te genieten van het groen en van het water. Een veilige looproute onder de bomen en een plek voor ontmoeting en recreatie. En met de aanplant van extra groen langs het kanaal, dragen we ook bij aan de biodiversiteit. De Kanaalboulevard en het Zuid-Willemspark gaan hand in hand samen.  

De volgende stap is het opnieuw inrichten van de Kanaalboulevard tussen het Kardinaal van Rossumplein en de Muntelbrug (in de Citadellaan). Eind 2021 willen we een definitief ontwerp klaar hebben. We doen dat niet alleen. Net als in de eerste fase vinden verschillende bijeenkomsten plaats met bewoners en andere belanghebbenden om tot een definitief ontwerp te komen. 

Inmiddels is het proces om tot een ontwerp te komen gestart. Daarvoor haalden we vragen en suggesties op tijdens een online bewonersbijeenkomst. Dat doen we ook bij professionals, zoals het gehandicaptenplatform, Arriva en hulpdiensten. Er is wel een aantal uitgangspunten beschreven in het Handboek (pdf) en in het Inspiratiedocument (pdf). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het smaller maken van de straten. Dit draagt bij aan het verminderen van de snelheid. Ook vermijden we zoveel mogelijk langere rechte stukken weg in het ontwerp. Het ontwerp zal bovendien zoveel mogelijk aansluiten bij het karakter van de openbare ruimte in de binnenstad. Bijvoorbeeld door het gebruik van klinkers en/of natuursteen. Wilt u meer weten over het proces dat we doorlopen of over de uitgangspunten? Stuur dan een e-mail naar projectleider Martijn van de Ven.  

Samen maken we de stad!