Kanaalboulevard

We werken aan een autoluwe binnenstad waar het prettig en gezond wonen en verblijven is. Een stad die op een veilige manier bereikbaar is. En dat betekent dat we de Binnenstadsring opnieuw inrichten. We willen het doorgaande autoverkeer verminderen, en de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. De fietser en voetganger krijgen meer ruimte en de auto mag maximaal 30 kilometer per uur rijden. De eerste fase - de Zuid-Willemsvaart (Kanaalboulevard) tussen het Kardinaal van Rossumplein en de Hinthamerstraat (Sluis 0) – is klaar. En met de aanleg van het vlonderpad hebben we ook meer ruimte gemaakt om te genieten van het groen en van het water. Het is een veilige looproute tussen de bomen, en een plek voor ontmoeting en recreatie. En met de aanplant van extra groen langs het kanaal, dragen we ook bij aan de biodiversiteit. De Kanaalboulevard en het Zuid-Willemspark gaan hand in hand samen.

De volgende stap is het opnieuw inrichten van de Kanaalboulevard tussen Kardinaal van Rossumplein en de Orthenbrug. Eind 2021 willen we een definitief ontwerp klaar hebben. We doen dat niet alleen. Net als in de eerste fase, vinden verschillende bijeenkomsten plaats met bewoners en andere belanghebbenden om tot een definitief ontwerp te komen. Samen maken we de stad!