Vestingboulevard

Een aantal belangrijke aanpassingen is al klaar. Denk bijvoorbeeld aan de St-Jansgarage, het groen daaromheen en de loopbrug die de parkeergarage verbindt met het centrum. De restauratie van de stadswal is daarbij een mooi visitekaartje voor de stad. Het herinrichten van de weg is de volgende stap. De uitgangspunten voor het ontwerp zijn beschreven in het Handboek Binnenstadsring (2013): opgesteld samen met belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld aan Arriva, Stichting Boom & Bosch, Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad, de Bossche Milieu Groep, de Fietsersbond, het Gehandicaptenplatform, Hartje ‘s-Hertogenbosch en de hulpdiensten. Maar we gaan ook in gesprek met omwonenden. 

Na oplevering van Brugstraat – Emmaplein (Oranjeboulevard deel 1) wordt de ontwerpfase van de Vestingboulevard opgestart.