Oranjeboulevard

De Oranjeboulevard is net als de Kanaalboulevard en Vestingboulevard onderdeel van de Binnenstadsring. De Oranjeboulevard is het gebied van de Koningsweg, Julianaplein, Oranje Nassaulaan, Emmaplein en Brugstraat. De oude drukke verkeersaders maken plaats voor een autoluwe binnenstad. Het doel is om de leefbaarheid en veiligheid voor de bewoners te verbeteren. En om meer ruimte te geven aan het bestemmingsverkeer, fietsers en voetgangers. De snelheid wordt teruggebracht van 50 naar 30 kilometer per uur.

Van de Oranjeboulevard hebben we de eerste fase uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het is het gebied tussen het Julianaplein en de Lekkerbeetjesstraat (Koningsweg). Om tot een definitief ontwerp te komen, vonden verschillende bijeenkomsten plaats. Bijeenkomsten met belanghebbenden zoals onder meer: Arriva, Stichting Boom & Bosch, Fietsersbond, en omwonenden. Iedereen kon ideeën delen en wensen kenbaar maken. Het resultaat is een ontwerp waarin de ruimte voor het autoverkeer omlaag wordt gebracht. De wegen worden smaller - met op bepaalde plekken een middenberm - en er komt veel meer ruimte voor groen. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de parallelwegen en voetgangers kunnen via veilige oversteekplaatsen de Koningsweg oversteken. Hierdoor verandert het karakter van een oude snelweg naar een autoluwe weg op een manier waarbij zowel de leefbaarheid als verkeersveiligheid voorop staan.

Wat gaan we doen?  

We voeren het werk in twee fases uit. U leest hier wat we per fase doen. 

Fase 1: 25 oktober – 31 december 2021 

Op maandag 25 oktober starten de werkzaamheden aan beide parallelwegen van de Koningsweg om de doorsteek vanaf de twee eerder benoemde zijstraten te realiseren. De parallelwegen worden niet in één  keer opengebroken, dat doen we in delen. Daar waar we bezig zijn is de weg afgesloten en leiden we het verkeer om. De aangrenzende panden blijven te voet bereikbaar.  

In voorbereiding op deze werkzaamheden verwijderen we in de week van 11 oktober een aantal bomen. Voor 1 april 2022 planten we hier nieuwe bomen voor terug.  

Afvalcontainers 
De afvalcontainers ter hoogte van de Guldenvliesstraat verplaatsen we enkele meters vanwege de doorgang naar de Koningsweg. De afvalcontainers ter hoogte van de Enckevoirtstraat worden verplaatst naar de Alfons Diepenbrockstraat. De containers aan de zijde van de Lekkerbeetjes- en Van Diepenbeeckstraat blijven op dezelfde locatie staan. 

Fase 2: januari – april 2022 

In de tweede fase gaan we de rijbaan van de Koningsweg opnieuw inrichten. De Koningsweg is dan ongeveer 8 weken afgesloten voor autoverkeer. Het verkeer wordt omgeleid met borden.

Vanwege de ligging – vlakbij station, bushaltes en centrum - is de Oranjeboulevard geen gewone traditionele woonstraat. De weg moet ook gebruikt kunnen worden als snelfietsroute, voor het openbaar vervoer, het bevoorraden van de binnenstad en door de hulpdiensten. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van provincie Noord-Brabant en het Rijk.